Overslaan en naar de inhoud gaan

Eerstvolgend infomoment Lager Onderwijs (Werken en studeren):

programma avondopleiding diepenbeek

Theorie en praktijk gaan hand in hand. Vanaf de start van de opleiding,  ben je verbonden aan een stageschool en ga je minstens een halve dag per week ervaringen opdoen in de klas en school. De contacturen met begeleiders en docenten zijn beperkt en slechts een kleine schakel in jouw onderwijsleerproces. Zelfstudie, leren in en door de praktijk en e-learning zijn belangrijke componenten. Het is dus van belang dat je jezelf stuurt en de discipline opbrengt om zelfstandig leerinhouden te verwerven.

De lessen worden ingepland op: 

  • 2 à 3 avonden per week (maandag, dinsdag, woensdag of donderdag) van 18.30 tot 21.45 u. 
  • 1 zaterdag per maand van 9.00 tot 16.00 u.

Je kan op basis van je eigen sterktes en zwaktes zelf bepalen welk praktijktraject je volgt. In een ondersteunende leergroep leer je kijken naar jezelf om zo je persoonlijk traject te bepalen. Je reflecteert over jezelf en je handelingen en gaat actief op zoek naar antwoorden. Je neemt zelf initiatieven om te groeien als leraar.

trajecten van 2 á 4 jaren

Er zijn verschillende trajecten die rekening houden met jouw vooropleiding. In elk traject krijg je de nodige ondersteuning om een goede leraar te worden.

  • Heb je enkel een diploma van het secundair onderwijs behaald? Dan duurt de opleiding 3 jaar
  • Ben je in het bezit van een ander bachelor- of masterdiploma, dan kan je leraar worden in 3 jaar: 1ste bachelor, 2de bachelor en afstudeerjaar.
  • Indien je als bachelor of master de specifieke lerarenopleiding behaald hebt, kan je je traject verkorten tot 2 jaar, op advies van de klassenraad van januari.
  • Voor wie al een bachelor leraar behaalde en met een andere doelgroep wil werken, duurt de avondopleiding 2 jaar: 2de bachelor en afstudeerjaar.

Hoogst behaalde diploma

Studiepunten

Opleidingsjaren

Programma

Diploma Secundair Onderwijs

180 SP

4

Programma

Bachelor/Master

+/- 120 SP

3

Programma

Bachelor/Master + Specifieke Lerarenopleiding

+/- 105 SP

3

Programma

Bachelor Leraar

+/- 80 SP

2

Programma voor leraren secundair onderwijs

Programma voor leraren basisonderwijs

Heb je een bijkomende vraag over studieduurverkorting omwille van elders verworven kwalificaties (EVK)? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor een persoonlijk traject. Neem contact op om je traject te laten uitstippelen.

Als werkzoekende kan je in aanmerking komen om de Bachelor Lager Onderwijs (dagopleiding) te volgen via het OKOT-traject van de VDAB. Voor meer info hierover kan je terecht bij VDAB.