Overslaan en naar de inhoud gaan

Postgraduaat diabetes educator
Postgraduaat

U bent hier

Deze bijzondere beroepsbekwaamheid voor diabeteseducatoren werd goedgekeurd. Klik hier om de wettekst te lezen die op 20 februari 2012 werd gepubliceerd, met alle criteria voor de erkenning.

Deze opleiding komt tegemoet aan de grote vraag naar deskundigheid van de diabeteseducator. De huidige wijzigingen in de diabeteszorg, met de oprichting van de zorgtrajecten voor type 2 diabetespatienten in de thuiszorg, vraagt een grotere verantwoordelijkheid van de diabetesverpleegkundige in de eerste lijn.
Het lesprogramma gaat in op deze huidige wijzigingen, om zo tegemoet te komen aan deze vraag tot deskundigheid van de diabeteseducatoren.

De opdracht voor de diabeteseducator is niet te onderschatten, de kwalificatie moet voldoende hoog zijn. De educator dient inzicht te hebben in de ziekte, de voedingsaspecten, en consequenties voor de verdere levenskwaliteit- en –verwachting.   Daarnaast is het ook belangrijk dat de diabeteseducator op de hoogte is van de verschillende netwerken, organisaties en structuren in de diabeteszorg.  Ook wordt aandacht besteed aan de motivatie voor levensstijlaanpassing, de educatie en de ondersteuning van de patient, dit om diabetes een plaats te geven in het leven. En therapietrouw en regelmatige opvolging mag ook niet vergeten worden.

De opleiding is 'erkend als bijzondere beroepsbekwaamheid.

In samenwerking met 

logo_lifescan_2018.png

kLIK HIER OM De flyer TE OPENEN.