postgraduaat advanced health = mix & match

advanced health

Voorbeeld: een deelnemer kiest voor volgende vier modules van 5 studiepunten.

  • Zorg voor de neonaat (5SP)
  • Kinderpsychiatrie (5SP)
  • Multidisciplinaire pediatrische casuïstiek (5SP)
  • Ethiek: inleiding en basisbegrippen (5SP)

 => Postgraduaat Advanced Health (20SP) 

Daarnaast kan de deelnemer ook kiezen uit één of meerdere opleidingsonderdelen (5SP); zonder de intentie om een getuigschrift te behalen.  Hieronder vind je alle vrije modules.

Je kan dit postgraduaat ook volgen binnen het stelsel van Vlaams Opleidingsverlof
Klik op de link om te kijken of je al dan niet in aanmerking komt.

(erkenningsnummer ODB-1001822)

De vrije modules

Zorg voor de neonaat
Openvouwen
Multidisciplinaire pediatrische casuïstiek
Openvouwen
Inzicht in de psychische kwetsbaarheid bij kinderen en jongeren (kinderpsychiatrie)
Openvouwen
Psychopathologie
Openvouwen
Oncologische behandelingen
Openvouwen
Ethiek: inleiding en basisbegrippen
Openvouwen
Ethische besluitvorming en zorgklimaat
Openvouwen
Palliatieve zorg: van expertise naar integratie
Openvouwen
Persoon met acuut hartfalen
Openvouwen
Referentie diabeteszorg
Openvouwen
Anesthesie
Openvouwen
Levenseinde zorg in de acute setting
Openvouwen
Starten op kritieke afdelingen
Openvouwen
Via casuïstiek schakelen tussen acuut en chronisch
Openvouwen
Herstelondersteunende zorg
Openvouwen
Beroertezorg
Openvouwen
Mondzorg bij bijzondere doelgroepen
Openvouwen

Campussen

Je kan dit postgraduaat volgen op Campus Genk of Campus Gasthuisberg in Leuven. 

Advanced health, iets voor jou?

Opleidingstype
Karen Vansteenkiste Opleidingsverantwoordelijke Verpleegkunde Leuven
Karen Vansteenkiste
Opleidingsverantwoordelijke Verpleegkunde - Verder studeren Gezondheid
Hilde Rombauts
Modules kinderpsychiatrie
Bart Loonbeek
Modules psychopathologie en herstelondersteunende zorg
Pierino Verrando
Modules oncologische behandelingen & palliatieve
Joke Lemiengre
Modules ethiek
Jan Vercammen
Module hartfalen
Nancy Cannaerts
Module levenseindezorg
Lore Bangels
Module via casuïstiek schakelen tussen acuut en chronisch
Ellen Henckens
Module mondzorg