Ben je leraar in het kleuter-, lager of secundair onderwijs? Dan kan je een extra onderwijsbevoegdheid NT2 behalen. Hiermee kan je het Nederlands van anderstalige kinderen of jongeren (OKAN-klas) versterken, of van anderstalige volwassenen voor wie het Nederlands een struikelblok is. Het basisstudietraject omvat 45 studiepunten, in één jaar of meer. Wie afstudeerde als leraar Nederlands krijgt bijkomende vrijstellingen.

Dit traject geeft je recht op een extra onderwijsbevoegdheid Nederlands als tweede taal. Ben je op zoek naar een nog ruimer kader vanuit een brede visie op meertaligheid en met aandacht voor meer dan één didactiek in meertalig onderwijs? Verschuif dan je blik met onze volledige banaba Meertalig Onderwijs, eventueel met als keuzetraject NT2-Taalversterkend Onderwijs.

Als je nog geen lerarendiploma hebt, kan je op korte tijd de verkorte educatieve Bachelor Secundair Onderwijs behalen in combinatie met de extra onderwijsbevoegdheid NT2.

Download het studieprogramma

Door deze opleiding ben ik didactisch sterker geworden bij het aanleren van de Nederlandse taal aan anderstaligen en kan ik veel sneller inspelen op hun taalnoden.

Nathalie Tallon

De opleidingsonderdelen in vogelvlucht

Vreemdetaalverwerving
Openvouwen
Meertaligheid
Openvouwen
Talenbeleid
Openvouwen
Nederlands voor niet-nederlandstaligen
Openvouwen
Handelingsgerichte ondersteuning
Openvouwen
Algemene didactiek meertalig onderwijs
Openvouwen
Onthaal- en taalversterkend onderwijs organiseren
Openvouwen
NT2-didactiek
Openvouwen
Werkplekleren
Openvouwen