Meertalig onderwijs | UCLL

Wat is meertalig onderwijs?

Wil je graag het Nederlands van anderstaligen versterken? Wil je kinderen in het kleuter- of lager onderwijs laten kennismaken met Frans, Engels of Duits? Of wil je jouw niet-taalvak in het secundair onderwijs in een andere taal geven?

Zet meertaligheid in in jouw onderwijs!

Want meertaligheid is overal. Meertaligheid is de norm in de wereld. En meertaligheid is een troef voor communicatie, voor ontwikkeling van openheid en creativiteit, voor bruggen tussen gemeenschappen en culturen en voor tewerkstellingskansen. Daarom vinden we het ook zo belangrijk om meertaligheid in het onderwijs te bevorderen.
 

Volg ons op Facebook

Troeven van de opleiding

Inzichten over meertaligheid

Elke praktijkgerichte opleiding start met een sterke theoretische basis. We kijken naar alle aspecten van meertaligheid: zowel sociaal, cultureel, taalkundig, beleidsmatig als psychologisch en we onderzoeken hoe die inzichten jou als leerkracht ondersteunen om taal op school te versterken. Je ontdekt de wetenschappelijke onderbouwing en de meest recente ontwikkelingen in onthaal- en taalversterkend onderwijs, CLIL en vroeg vreemdetaalonderwijs.

Didactiek in de klas

Je maakt kennis met de basisprincipes en met heel veel praktijkvoorbeelden, leermiddelen en werkvormen van meertalig onderwijs, zowel voor NT2, CLIL als vroeg vreemdetaalonderwijs. Vanuit de eindtermen, leerplannen, vakdidactiek, competenties en leerlijnen ontwerp je sterke lesactiviteiten.

Werkplekleren

Je loopt tijdens de opleiding enkele dagen per week stage in een of meerdere scholen. Daarin verken je de praktijk van meertalig onderwijs en ondersteun je het schoolteam in het vormgeven van een krachtig beleid rond taal en meertaligheid op school. Daarbij word je heel persoonlijk begeleid door je lectoren en coaches.

Studieprogramma

Jouw keuzemogelijkheden

Optie 1: een unieke, brede opleiding met bachelordiploma

1. Content and language integrated learning (CLIL): onderwijs een niet-taalvak in het Frans, Engels of Duits.
2. Nederlands als tweede taal (NT2): geef onthaal- en taalversterkend onderwijs aan anderstalige leerlingen.
3. Vroeg vreemdetaalonderwijs: ga aan de slag met vreemde talen in het kleuter- en lager onderwijs.

Banaba meertalig onderwijs (60 sp)


Optie 2: Nederlands als tweede taal (nt2)

Extra onderwijsbevoegdheid nt2 (45 sp)


Optie 3: postgraduaat

Content and language integrated learning (clil) (24 sp)


Optie 4: smaakmakers / microdegrees (nascholing voor leerkrachten, woensdagnamiddag en -avond)

CLIL (28 uur)

Vroeg vreemdetaalonderwijs (28 uur)

Na je studie

Wat kan je doen met dit diploma? Veel!

Met deze opleiding versterk je je taalcompetenties, coachings- en onderwijsvaardigheden in een context van meertaligheid. Je kan dan - afhankelijk van je keuzetraject - aan de slag:

  • als leraar CLIL in het secundair onderwijs in Vlaanderen of in een basis- of secundaire school in Wallonië, Brussel of elders;
  • als leraar of taalcoach voor niet-Nederlandstalige leerlingen zoals (ex-)OKAN-leerlingen in het leerplichtonderwijs of daarbuiten;
  • als taalleraar bij lessen vreemde taal en taalinitiatie in het basisonderwijs.

De opleiding geeft je een ruime visie op meertaligheid en laat je toe het (meer)talenbeleid in het onderwijs deskundig vorm te geven en op te volgen als taalbeleidscoördinator.

Sinds deze opleiding krijg ik nu op school de kans om anders- en meertalige kinderen te begeleiden. Ik heb geleerd om de leerlingen te laten groeien door niet te focussen op droge woordenschat, maar vooral door het nuttig inzetten van woordenschat bij activiteiten.

Lotte Verheyen

Praktische info

Goed om te weten
  • Deze praktijkgerichte opleiding omvat naast contacturen en zelfstudie ook een belangrijk praktijkonderdeel, zijnde 2 dagen per week werkplekleren.
  • Startinformatie vind je online.  De opleiding start midden september en eindigt eind juni.
  • Meer informatie over het studiegeld vind je online.
  • Behaal(de) je dit academiejaar een bachelor aan hogeschool UCLL in regio Vlaams-Brabant, dan kan je je voor de opleiding inschrijven via KU Loket. Alle andere kandidaat-studenten volgen de procedure van een nieuwe inschrijving.
Heb je nog vragen?

Stuur een e-mail naar Sofie Van Eynde
sofie.vaneynde@ucll.be

Campus Hertogstraat

Je kan de lessen volgen op campus Hertogstraat in Heverlee en online .

Campus Hertogstraat
Hertogstraat 178
3001 Heverlee

De moderne campus  heeft verschillende auditoria, een open leercentrum en bibliotheek, een studentenrestaurant en tal van sportfaciliteiten. Er is een ruime en moderne sporthal en de campus is gelegen naast het Meerdaalwoud, zodat sportieve ontspanning binnen of buiten perfect mogelijk is.

Kwaliteitszorg

Hogeschool UCLL staat bekend om de kwaliteit van haar opleidingen. We willen er zeker van zijn dat onze studenten de beste kansen hebben op de arbeidsmarkt.
Meer informatie over onze Kwaliteitszorg

Download de kwaliteitsfiche van deze opleiding:

Een sterk curriculum, gevoed door het wetenschappelijk onderzoek van de docenten, het werkveld en de studenten
Een sterk gedreven, professioneel, multidisciplinair samengesteld team
Een opleiding die inspeelt op de evoluties inzake meertaligheid in onze samenleving
Praktijkgerichte trajecten waarin de focus ligt op de klaspraktijk en praktijkervaringen
Flexibele mogelijkheden om werken en leren te combineren vanuit de eigen werkomgeving dankzij een hybride vorm van leren online en op de campus, en een goede combinatie van zelfregie en persoonlijke coaching