Meertalig onderwijs | UCLL

Word expert in meertalig onderwijs

Uniek in Vlaanderen!

Wil je graag het Nederlands van anderstaligen versterken? Wil je kinderen in het kleuter- of lager onderwijs laten kennismaken met Frans, Engels of Duits? Of wil je jouw niet-taalvak in het secundair onderwijs in een andere taal geven?

Hogeschool UCLL biedt tal van trajecten om jouw passie voor taal in te zetten in jouw klas of school. Doorheen de opleidingen krijg je de didactiek van meertalig onderwijs  helemaal onder de knie.

Bovendien krijg je de nodige expertise mee zodat jij je directie kan ondersteunen in het beleidsmatig vormgeven aan taal en meertaligheid op school. 

Troeven van de opleiding

Uniek in Vlaanderen!

Onze opleidingen Meertalig Onderwijs zijn uniek in Vlaanderen. Hogeschool UCLL biedt als enige de banaba Meertalig Onderwijs aan en zet daarmee de norm voor heel Vlaanderen. Dat maakt onze lectoren ook de meest ervaren lesgevers in didactiek en beleid.

Praktijk en theorie gaan samen

De opleidingen aan Hogeschool UCLL zijn steeds praktijkgericht, met een stevige theoretische basis. De lectoren Meertalig Onderwijs doen permanent praktijkgericht onderzoek. In januari 2020 publiceerden zij bijvoorbeeld het onderzoeksrapport van het praktijkgerichte wetenschappelijke onderzoek ‘CLIL in Vlaanderen’. Hiermee is de praktijk binnen de opleiding duidelijk wetenschappelijk onderbouwd en mee met de meest recente ontwikkelingen.

Didactisch én beleidsmatig aan de slag

Je kiest één van drie trajecten, waarbij telkens een specifieke didactische aanpak aan bod komt: (1) Content and Language Integrated Learning (CLIL), (2) Nederlands als tweede taal (NT2) of (3) vroeg vreemdetaalonderwijs. Daarnaast leer je het (talen)beleid binnen jouw schoolomgeving (mee) vorm te geven. Je leert talenbeleidsacties te organiseren, expertise te delen en samen te werken met relevante partners.

Hogeschool UCLL is de grootste lerarenopleider

UCLL heeft het meest uitgebreide netwerk voor stageplekken in het binnenland (van West-Vlaanderen tot Oost-Limburg) én in het buitenland. Het programma Meertalig Onderwijs geniet bovendien van grote naamsbekendheid, ook in het buitenland.

Krijg de meest persoonlijke begeleiding

Elke student krijgt persoonlijke, kwaliteitsvolle begeleiding. Dat is misschien wel dé kracht van UCLL. Lectoren en coördinatoren zijn zeer makkelijk bereikbaar. Zij zijn respectvol, gepassioneerd, authentiek en nemen altijd de tijd voor persoonlijk contact.

Een excellent rapport

In mei 2021 kreeg de opleiding Meertalig Onderwijs een bijzonder positief oordeel van de NVAO, de kwaliteitszorgorganisatie in het hoger onderwijs. Zij zagen:

Een sterk curriculum, gevoed door het wetenschappelijk onderzoek van de docenten, het werkveld en de studenten
Een sterk gedreven, professioneel, multidisciplinair samengesteld team
Een opleiding die inspeelt op de evoluties inzake meertaligheid in onze samenleving
Praktijkgerichte trajecten waarin de focus ligt op de klaspraktijk en praktijkervaringen
Flexibele mogelijkheden om werken en leren te combineren vanuit de eigen werkomgeving dankzij een hybride vorm van leren online en op de campus, en een goede combinatie van zelfregie en persoonlijke coaching

Studieprogramma

Jouw keuzemogelijkheden

Optie 1: een unieke, brede opleiding met bachelordiploma

1. Content and language integrated learning (CLIL): onderwijs een niet-taalvak in het Frans, Engels of Duits.
2. Nederlands als tweede taal (NT2): geef onthaal- en taalversterkend onderwijs aan anderstalige leerlingen.
3. Vroeg vreemdetaalonderwijs: ga aan de slag met vreemde talen in het kleuter- en lager onderwijs.

Banaba meertalig onderwijs (60 sp)


Optie 2: Nederlands als tweede taal (nt2)

Extra onderwijsbevoegdheid nt2 (45 sp)


Optie 3: postgraduaat

Content and language integrated learning (clil) (24 sp)


Optie 4: smaakmakers / microdegrees (nascholing voor leerkrachten, woensdagnamiddag en -avond)

CLIL (28 uur)

Vroeg vreemdetaalonderwijs (28 uur)

Na je studie

Wat kan je doen met dit diploma? Veel!

Met deze opleiding versterk je je taalcompetenties, coachings- en onderwijsvaardigheden in een context van meertaligheid. Je kan dan - afhankelijk van je keuzetraject - aan de slag:

  • als leraar CLIL in het secundair onderwijs in Vlaanderen of in een basis- of secundaire school in Wallonië, Brussel of elders;
  • als leraar of taalcoach voor niet-Nederlandstalige leerlingen zoals (ex-)OKAN-leerlingen in het leerplichtonderwijs of daarbuiten;
  • als taalleraar bij lessen vreemde taal en taalinitiatie in het basisonderwijs.

De opleiding geeft je een ruime visie op meertaligheid en laat je toe het (meer)talenbeleid in het onderwijs deskundig vorm te geven en op te volgen als taalbeleidscoördinator.

Sinds deze opleiding krijg ik nu op school de kans om anders- en meertalige kinderen te begeleiden. Ik heb geleerd om de leerlingen te laten groeien door niet te focussen op droge woordenschat, maar vooral door het nuttig inzetten van woordenschat bij activiteiten.

Lotte Verheyen

Praktische info

Goed om te weten
  • Deze praktijkgerichte opleiding omvat naast contacturen en zelfstudie ook een belangrijk praktijkonderdeel, zijnde 2 dagen per week werkplekleren.
  • Startinformatie vind je online.  De opleiding start midden september en eindigt eind juni.
  • Meer informatie over het studiegeld vind je online.
  • Behaal(de) je dit academiejaar een bachelor aan hogeschool UCLL in regio Vlaams-Brabant, dan kan je je voor de opleiding inschrijven via KU Loket. Alle andere kandidaat-studenten volgen de procedure van een nieuwe inschrijving.
Heb je nog vragen?

Stuur een e-mail naar Annet De Vroey
annet.devroey@ucll.be

Campus Hertogstraat

Je kan de lessen volgen op campus Hertogstraat in Heverlee en online .

Campus Hertogstraat
Hertogstraat 178
3001 Heverlee

De moderne campus  heeft verschillende auditoria, een open leercentrum en bibliotheek, een studentenrestaurant en tal van sportfaciliteiten. Er is een ruime en moderne sporthal en de campus is gelegen naast het Meerdaalwoud, zodat sportieve ontspanning binnen of buiten perfect mogelijk is.

Kwaliteitszorg

Hogeschool UCLL staat bekend om de kwaliteit van haar opleidingen. We willen er zeker van zijn dat onze studenten de beste kansen hebben op de arbeidsmarkt.
Meer informatie over onze Kwaliteitszorg

Download de kwaliteitsfiche van deze opleiding: