Verkorte educatieve bachelor | UCLL

Volg je dromen, word leraar!

  • Vakkennis en vakvaardigheden heb je uiteraard al. Daarom ligt de nadruk in deze opleiding helemaal op leren lesgeven in de praktijk. 
  • Je kan starten in september of in februari, in Diepenbeek of in Heverlee.
  • Heb je een basisdiploma, met een sociale/opvoedkundige inhoud, waarin je opleidingsonderdelen kreeg die overeenkomen met de opleidingsonderdelen van de verkorte educatieve bachelor, dan kan je recht hebben op vrijstellingen. Hiervoor kan je contact opnemen met een trajectcoach.
  • Met dit diploma kan je aan de slag in de eerste en tweede graad (+ in de derde graad als je een masterdiploma hebt) van het secundair onderwijs en in de derde graad van de arbeidsmarktgerichte finaliteit of in het volwassenenonderwijs.
  • Je kan na de verkorte educatieve bachelor nog verder studeren voor bijvoorbeeld een extra onderwijsbevoegdheid in een onderwijsvak.
  • Sta je al voor de klas, maar nog zonder lerarendiploma? Of word je tewerkgesteld tijdens je opleiding? Dan volg je het LIO-traject (Leraar in Opleiding).

Welke vakken mag je geven met jouw diploma?

In het onderwijs wordt gewerkt met verschillende soorten bekwaamheidsbewijzen: Vereiste (VE), Voldoende geachte (VO) en andere (AND, voor wie geen leraar is). Om na te gaan voor welke vakken je een VE hebt of zal hebben, kan je je lesbevoegdheid opzoeken in de database van de overheid.

 

Anciënniteit voor zijinstromers?

Heb je in de privésector gewerkt als werknemer of zelfstandige, dan kan voor sommige knelpuntambten of -vakken tot 10 jaar beroepservaring meetellen voor je geldelijke anciënniteit. Lees meer >

Na enkele werkervaringen in de privésector wist ik zeker dat ik terug moest naar mijn initiële droom, het onderwijs. Ik was dan ook heel blij toen ik de verkorte educatieve bachelor ontdekte en heb er geen moment spijt van gehad. De lectoren en coaches ondersteunen je echt doorheen je traject.

Aishat Mekiyeva 

Door je voorkennis wordt er verwacht dat je de vakinhoud kent. Dus kan je helemaal focussen op het uitwerken van lessen, je verdiepen in hoe leerstof overbrengen op een interessante manier, en leren luisteren en praten met leerlingen, collega’s en ouders.

Yves

Troeven van de verkorte educatieve bachelor aan Hogeschool UCLL

1. MAKE A DIFFERENCE – PERSOONLIJKE AANPAK

Je studeert in kleine groepen en ontdekt waar jij sterk in bent, hoe je stages verlopen, hoe je studeert, wie je bent als persoon en als leerkracht, ... Er staat altijd een coach klaar om jou te begeleiden in je leerproces en stage. Het is een flexibele opleiding die je kan combineren met werken en/of een gezin.

2. OPEN YOUR MIND – LEREN IN DE PRAKTIJK EN GESPREIDE EVALUATIE

Je wordt al snel ondergedompeld in de praktijk. Je werkt aan opdrachten in de opleiding en in de stageschool. Je krijgt veel oefenruimte om te groeien in het leraarschap. Jijzelf, de lectoren, medestudenten en stagementoren geven feedback op jouw lespraktijk zodat je kan groeien in jouw leraarschap. We werken niet met een examenperiode maar met gespreide evaluatie o.b.v. opdrachten, toetsen, …

3. VALUE KNOWLEDGE - VAKDIDACTIEK

We besteden ook veel aandacht aan de vertaling van de pedagogische en didactische inhouden naar jouw vakgebied. Je leert hoe je jouw reeds verworven vakkennis kan aanbrengen in jouw vakdomein. Je wordt hiervoor begeleid door een vakdidacticus van onze opleiding.

4. ENJOY TEAMWORK – SAMEN OPLEIDEN

Als leerkracht sta je niet alleen voor de klas. Je werkt samen met andere studenten en leraren. Je leert overleggen, compromissen sluiten, communiceren, materialen uitwerken en samenwerken als een echte teamplayer. Onderwijs maak je samen!

Ik ben 50 jaar. Onlangs verloor ik mijn job en ben ik via een intensieve loopbaanbegeleiding aan de weet gekomen dat ik nog leraar kon worden dankzij UCLL. Het is zo fijn om dat te kunnen doen, want voor de klas staan is mijn meisjesdroom.

Sabine

Campussen

Je kan deze opleiding op twee campussen volgen. Op beide locaties vind je een uitgebreide bibliotheek met didactisch materiaal, open leercentra en werkruimtes met computers, sportmogelijkheden en een studentenrestaurant of cafetaria. Onze campussen zijn vlot bereikbaar met het openbaar vervoer, de fiets en auto.

FAQ

Een nieuwe opleiding? Dat roept soms veel vragen op! We formuleren alvast een antwoord op de meest gestelde vragen. Staat jouw vraag hier niet tussen? Neem contact op.

Waarom wordt deze opleiding sinds 2019-2020 ingericht aan de hogeschool?
Openvouwen
Wie kan de opleiding volgen?
Openvouwen
Kan ik de opleiding combineren met mijn werk (al dan niet in het onderwijs)?
Openvouwen
Hoeveel studiepunten telt de verkorte educatieve bachelor voor secundair onderwijs?
Openvouwen
Valt deze opleiding ook onder het leerkrediet-systeem uit het hoger onderwijs?
Openvouwen
Wanneer starten de lessen en worden ze overdag of ‘s avonds georganiseerd?
Openvouwen
Ik heb een deel van de specifieke lerarenopleiding gevolgd, kan ik vrijstellingen krijgen?
Openvouwen
Ik heb mijn lerarendiploma behaald aan het CVO, moet ik dan de VEB nog volgen?
Openvouwen
Moet ik ook deelnemen aan de verplichte starttoetsen voor de lerarenopleiding?
Openvouwen

Kwaliteitszorg

Hogeschool UCLL staat bekend om de kwaliteit van haar opleidingen. We willen er zeker van zijn dat onze studenten de beste kansen hebben op de arbeidsmarkt.
Meer informatie over onze Kwaliteitszorg

Download de kwaliteitsfiche van deze opleiding: