Kandidaatsformulier

Keuze gemaakt! Je wilt het buitenland in! Stel je kandidaat via onderstaand formulier.

Questions geen basis goed vloeiend moedertaal
Wat motiveert je om aan deze opleiding deel te nemen?
Welke buitenlandervaringen heb je? Leefde je al in een ander land, heb je een buitenlandse stage gedaan?
Welke thema's interesseren je?
Duid '1' aan voor het land waar je de meeste interesse voor hebt, dan '2' enzovoort. Duid minstens 2 en maximum 4 landen aan.
Questions 1 2 3 4 geen interesse
1
2
3
4
Welke projecten op www.stagesbuitenland.net hebben je voorkeur?
In welke taal zou je de Banaba volgen?
Hoe heb je de Banaba leren kennen?

Wereldburgerschap en ontwikkeling, iets voor jou?

Opleiding te volgen op
Opleidingstype
Eerstvolgende infodag
Jan Van Passel
Opleidingsverantwoordelijke banaba Wereldburgerschap en ontwikkeling