Timing

Je kan je kandidaat stellen via het kandidaatsformulier. De bestaande kandidaturen worden verzameld en over de nog openstaande projecten verdeeld, op basis van de voorkeur(en) die je in je formulier aangaf en je interesses, competenties en vooropleiding. 

Fases

Fase 1
  • Stuur je kandidaatsformulier in.
  • Jan Van Passel (opleidingshoofd) of Nele Beel (stagecoördinator) neemt contact met je op
  • Intakegesprek: je bespreekt in een persoonlijk gesprek of telefonisch met ons welk(e) land(en) of ontwikkelingsproject(en) matcht met jouw interesses en profiel. We komen tot een concrete matching.
Fase 2
  • Oriënteringsgesprek: je hebt een (evt. telefonisch of videocall, whatsapp of skype) gesprek met de landverantwoordelijke om je specifieke vrijwilligersproject te bespreken. Dit gaat over stageactiviteiten en leven, wonen en werken.
  • Zodra er een definitieve match is met een project, doe je je inschrijving.

Je deelname aan de Advanced Bachelor Global Citizenship and Development (ENG) /  Banaba Wereldburgerschap en Ontwikkeling (NL) ligt nu vast. Wij zullen dan die stageplaats ook voor jou reserveren/blokkeren. 

Uitschrijven omwille van overmacht is nog mogelijk tot 15 september 2022 met terugbetaling van het volledige bedrag aan inschrijvingsgeld. Redenen hiervoor zijn bijvoorbeeld overmacht COVID-19, medische redenen of niet geslaagd in juni/augustus 2022.

Er zijn 60 à 70 stageplaatsen in de Nederlandstalige en Engelstalige opleiding tesamen beschikbaar in 9 à 10 landen. Hoe sneller je je inschrijft, hoe groter het aanbod aan projecten nog is. 

Bij de keuze van de stageplaats houden we rekening met het totaal aan competenties dat je bezit en ook verder wenst te ontwikkelen. Een stage impliceert zowel jouw activiteiten binnen een lokaal ontwikkelingsproject als het integratietraject in de lokale buurt en ruimere gemeenschap.

Een stage kan aansluiten bij verworven kennis en talenten vanuit je vooropleiding. Maar je kan evengoed kiezen voor een verbreding van je engagement naar nieuwe thema’s en taken.

Binnen deze opleiding ligt de nadruk niet op het aanscherpen van je beroepsspecifieke competenties. Die verwierf je immers al in je vooropleiding. Deze bachelor-na-bachelor focust op het verwerven en inzetten van interculturele en loopbaanbrede competenties.

Wereldburgerschap en ontwikkeling, iets voor jou?

Opleiding te volgen op
Opleidingstype
Eerstvolgende infodag
Jan Van Passel
Opleidingsverantwoordelijke banaba Wereldburgerschap en ontwikkeling