Internationale uitwisseling

Het event “Samenwerking Zuid-Noord: de partner aan het woord”, georganiseerd door Provincie Vlaams-Brabant, gaf de studenten van UCLL de kans om naar mensen uit het Zuiden te luisteren. Projectpartners en -begunstigden gaven aan wat zij verwachten van een internationale en interculturele samenwerking aan de hand van voorbeelden. Daarnaast was er de mogelijkheid om ervaringen, dromen en ambities uit te wisselen. Technische of vakkundige gesprekken maakten plaats voor inspirerende discussies waarbij de hedendaagse internationale samenwerking centraal staat.

Help eerst toch de Belgen?

Alvorens de geziene kennis van tijdens de lessen toe te passen, zorgde de improvisatiegroep Inspinazie voor een ironische knipoog naar de Westerse denkwijze. ‘Help eerst toch de Belgen in plaats van naar het buitenland te trekken’, klonk het bij een van de toneelspelers. Het publiek lachte het weg, maar de waarheid dwaalde zich een weg naar de vergaderruimtes waar de groepsdiscussies zouden plaatsvinden. De grote opkomst zorgde ervoor dat er maar liefst 10 discussiegroepen konden plaatsvinden. Thema’s zoals ‘sociaal entrepreneurship’, ‘gender’, ‘gezondheid en ziekenzorg’ werden onder kritisch toezicht van een monitor besproken.

Stageland Ecuador

Studenten aan het woord

Ook de studenten van onze Advanced Bachelor Global Citizenship and Development waren aanwezig, als opleiding die in het teken staat van integratie aan de hand van ontwikkelingssamenwerking. Voor sommigen van onze Ecuador-studenten waren de discussies slechts een ‘teaser’ van wat hen te wachten staat. Zo vertrekt Sophie al binnen enkele dagen om mee te werken aan het Doble Vía project. Dit project werkt rond de SDG-uitdagingen, vanuit de sterktes en ervaringen in België en Ecuador. Doble Vía betekent leren van elkaar, zo veel als mogelijk.

"Ik wil de Ecuadoraanse cultuur leren kennen en zien waar ik een meerwaarde kan zijn", legt Sophie gemotiveerd uit. Door haar gedrevenheid rond sociaal ondernemerschap hoopt ze lokale initiatieven te ondersteunen om door te groeien en erover te waken dat grote NGO’s hun succes niet in de weg staan.

Ook Brecht vertrekt binnenkort naar het buitenland in het kader van zijn stage. Hij volgt deze opleiding omdat hij zijn eigen horizon wil verbreden door nieuwe -medische en niet-medische- dingen te leren en bijgevolg ook een betere verpleegkundige te worden. “Tijdens het netwerkevent werd er voornamelijk gesproken over hoe we met het Zuiden moeten samenwerken als partners en hoe we moeten werken vanuit de noden van de Zuidpartner, liever dan zelf te besluiten welke dingen noodzakelijk zijn.”

Niet alleen de studenten, maar ook de trajectbegeleiders van de desbetreffende landen waren talrijk aanwezig. Zo getuigt Griet, trajectbegeleider van Ecuador, dat ze de afgelopen weken enorm heeft genoten van het enthousiasme van haar leerlingen. “Al vanaf de start van de richting, kon je de gedrevenheid aflezen in het doen en laten van de studenten”, glimlacht ze tevreden. Baptist, die ook naar Ecuador gaat, bevestig dit: ,,Na de groepsdiscussies ben ik nóg enthousiaster geworden om te vertrekken. Ik kan niet wachten om mijn kwaliteiten bij te schaven in Ecuador. Laat het maar snel begin november zijn!”

Geschreven door Gillian Morreel

Wereldburgerschap en ontwikkeling, iets voor jou?

Opleiding te volgen op
Opleidingstype
Eerstvolgende infodag
Jan Van Passel
Opleidingsverantwoordelijke banaba Wereldburgerschap en ontwikkeling