Zorgverbreding en remediërend leren | UCLL

Sterke zorg in elke school

Je krijgt een antwoord op alle zorg- en begeleidingsvragen inzake basis- en onderwijsbehoeften van kinderen en jongeren. De opleiding biedt een apart aanbod op maat van het kleuter-, lager en secundair onderwijs

Je ontdekt hoe je de zorg in de school kan optimaliseren: van een basiszorg voor iedereen tot een uitbreiding van zorg voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. 

  • Als leerkracht kan je onmiddellijk doorstromen naar deze verdiepende banabaopleiding, of na eerst enkele jaren werkervaring te hebben opgedaan. 
  • Ook als logopedist, ergotherapeut, sociaal werker, verpleegkundige of vanuit een ander bachelordiploma met een begeleidende rol, kan je de opleiding aanvatten. 
  • Zonder lerarendiploma volg je bijkomend het opleidingsonderdeel klasdidactiek én kan je via een verkort traject na deze banaba je lerarendiploma bijkomend  behalen.  Meer info over deze mogelijkheid in Limburg vind je hier.

Wat leer je?

Je verdiept jouw leerkrachtvaardigheden en leert hoe je  een ondersteunende rol kan opnemen voor leerlingen, leerkrachten en je team.

  • Hoe sta je als leraar sterker in de klas? 
  • Op welke manier zorg je voor deskundige begeleiding van kinderen en jongeren op individueel-, klas- én schoolniveau?
  • Hoe coach je collega's daarbij?
  • Hoe kan je een duurzame vernieuwing op vlak van zorg binnenbrengen en vormgeven op school? 

Studieprogramma

Je kan de banaba volgen gedurende een éénjarig voltijds of tweejarig- à driejarig deeltijds traject.  Om deze banaba te kunnen starten, heb je een bachelor- of masterdiploma nodig of werk je in het onderwijs.  

  • In de voltijdse opleiding heb je voornamelijk les op maandag en woensdag  (met een 10-tal avondsessies op jaarbasis). 
  • In de deeltijdse opleiding vinden de lessen voornamelijk plaats op maandagavond en woensdagavond (jaar 1) en woensdagnamiddag + avond (jaar 2).

Praktijk en theorie komen in voortdurende wisselwerking aan bod.  Studenten die niet werkzaam zijn in het onderwijs, doen één dag (deeltijdse opleiding) of twee dagen (voltijdse opleiding) per week aan werkplekleren. 

Werken aan goed onderwijs 20sp - Gemeenschappelijk traject Openvouwen
Werken aan specialisatie 20sp - Specifiek traject (keuze opties) Openvouwen
Werken aan eigen professionalisering 20sp - Praktijk, reflectie en onderzoek Openvouwen
Traject voor niet-leraren 6sp - Klasdidactiek Openvouwen

Meer info over combinatiemogelijkheden vind je hier.

Trainen hoe principes van nieuwe autoriteit toegepast kunnen worden in de praktijk door bijvoorbeeld het zwaartepunt naar de volwassene te verleggen, gedrag leren lezen in functie van betekenis, beseffen dat gedrag een taal is en verder leren kijken dan het individu, net dat is de kracht van deze opleiding.

Tinne Schellekens,
PhD onderzoeker en psychotherapeut

Campus Diepenbeek

Kwaliteitszorg

Hogeschool UCLL staat bekend om de kwaliteit van haar opleidingen. We willen er zeker van zijn dat onze studenten de beste kansen hebben op de arbeidsmarkt.
Meer informatie over onze Kwaliteitszorg

Download de kwaliteitsfiche van deze opleiding: