Verkort dagtraject Lager Onderwijs Campus Diest | UCLL
Heb je een bachelor- of masterdiploma? Dan kan je  via een verkort traject in dagonderwijs in Diest leraar Lager Onderwijs worden in 2 jaar.
 Heb je al een diploma kleuteronderwijs? Dan kan je al in 1 jaar tijd het diploma educatieve bachelor Lager Onderwijs behalen.

Verkort traject 2 jaar

Na een bachelor- of masterdiploma kan je  in Diest via een verkort traject een bachelor Lager Onderwijs behalen in dagonderwijs in 2 jaar.

Programma Jaar 1

Stage: leerprocessen begeleiden

13

Doorheen het jaar presteer je ongeveer 20 dagen stage. Sommige dagen observeer en participeer je. Andere dagen sta je zelf voor de klas.

Wiskunde

7

Aan bod komen hoofdrekenen en cijferen met natuurlijke getallen en met kommagetallen, en meetkunde en metend rekenen.

Wereldoriëntatie

7

Hier ga je aan de slag met inhouden van de lessen “Mens en Samenleving” en “Wetenschappen en techniek” die in de basisschool gegeven worden. Daarbij horen geschiedenis,. burgerschapseducatie, werken met actualiteit, kinderrechteneducatie, planten en dieren, weer & klimaat(verandering), gezondheidseducatie, oriëntatie, landschappen in België, reliëf en gesteenten.

Kunst.zinnig 

6

Kunsteducatie in de lagere school gaat om kinderen in contact brengen met kunst om vanuit de eigen verwondering over alledaagse dingen zijn of haar leefwereld te verruimen. We kijken samen naar kunst, bedenken kunstzinnige uitingen in functie van de leeftijd van de leerlingen en brengen ze in de praktijk.

Frans 

6

Je frist de woordenschat en de grammatica van de lagere school op. En je oefent grammaticale en communicatieve vaardigheid op niveau B+/B2. Het doel is om uit teksten over vertrouwde zaken de belangrijkste zaken te kunnen halen, en om eenvoudige beschrijvingen te kunnen geven over onderwerpen die vertrouwd of die van persoonlijk belang zijn. Er is veel aandacht voor de uitspraak en reflectie over je eigen leerproces.

Nederlands

5

Je leert hoe je spelling, spreken en luisteren kan onderwijzen. Daarbij maak je gebruik van kinderliteratuur: prentenboeken, verhalen, poëzie...

Leren en ontwikkelen begeleiden 

5

Hoe kan je lessen ontwerpen die betekenisvol leren en ontwikkeling stimuleren? We kijken naar ontwikkelingspsychologie van peuter tot adolescent, naar breinprincipes, werkvormen, erkennende communicatie en naar klasmanagement.

Groeilabo 

3

In het groeilabo zoek je samen met medestudenten en je docenten vanuit reflectie en referentiekaders naar antwoorden op vragen zoals 'Hoe hou ik de teugels goed in handen?', 'Wat is goed onderwijs?', 'Hoe kan je dit realiseren?', 'Wie ben jij als leraar?' en 'Wat is daarin jouw eigenheid'?

Peter vertelt over het groeilabo

Communicatie en media

4

Je oefent mondelinge vaardigheden zoals articulatie, stemgebruik, expressie, inleving, interactie met en afstemmen op doelpubliek. Schriftelijke vaardigheden zoals schrijfhouding, pengebruik, bladligging, handschrift en bordschrift worden geoefend. Je bekwaamt je ook in ICT- en mediagebruik.

Levensbeschouwelijke vorming

3

Hier leer je kritisch reflecteren als individu én als toekomstige leerkracht op de maatschappelijke debatten zoals pluraliteit, secularisering en radicalisering en de mens- en wereldbeelden van verschillende levensbeschouwingen en religies, en hun consequenties voor het onderwijs. We verkennen de inhouden van christelijke, islamitische, boeddhistische en vrijzinnig humanistische  bronnen om zo met kinderen en jongeren in gesprek te kunnen gaan omtrent existentiële en maatschappelijke vraagstukken.

Programma Jaar 1

Stage: leerprocessen begeleiden

13

Wiskunde

7

Wereldoriëntatie

7

Kunst.zinnig 

6

Frans 

6

Nederlands

5

Leren en ontwikkelen begeleiden 

5

Groeilabo 

3

Communicatie en media

4

Levensbeschouwelijke vorming

3

Programma Jaar 1

Stage: leerprocessen begeleiden

Doorheen het jaar presteer je ongeveer 20 dagen stage. Sommige dagen observeer en participeer je. Andere dagen sta je zelf voor de klas.

Wiskunde

Aan bod komen hoofdrekenen en cijferen met natuurlijke getallen en met kommagetallen, en meetkunde en metend rekenen.

Wereldoriëntatie

Hier ga je aan de slag met inhouden van de lessen “Mens en Samenleving” en “Wetenschappen en techniek” die in de basisschool gegeven worden. Daarbij horen geschiedenis,. burgerschapseducatie, werken met actualiteit, kinderrechteneducatie, planten en dieren, weer & klimaat(verandering), gezondheidseducatie, oriëntatie, landschappen in België, reliëf en gesteenten.

Kunst.zinnig 

Kunsteducatie in de lagere school gaat om kinderen in contact brengen met kunst om vanuit de eigen verwondering over alledaagse dingen zijn of haar leefwereld te verruimen. We kijken samen naar kunst, bedenken kunstzinnige uitingen in functie van de leeftijd van de leerlingen en brengen ze in de praktijk.

Frans 

Je frist de woordenschat en de grammatica van de lagere school op. En je oefent grammaticale en communicatieve vaardigheid op niveau B+/B2. Het doel is om uit teksten over vertrouwde zaken de belangrijkste zaken te kunnen halen, en om eenvoudige beschrijvingen te kunnen geven over onderwerpen die vertrouwd of die van persoonlijk belang zijn. Er is veel aandacht voor de uitspraak en reflectie over je eigen leerproces.

Nederlands

Je leert hoe je spelling, spreken en luisteren kan onderwijzen. Daarbij maak je gebruik van kinderliteratuur: prentenboeken, verhalen, poëzie...

Leren en ontwikkelen begeleiden 

Hoe kan je lessen ontwerpen die betekenisvol leren en ontwikkeling stimuleren? We kijken naar ontwikkelingspsychologie van peuter tot adolescent, naar breinprincipes, werkvormen, erkennende communicatie en naar klasmanagement.

Groeilabo 

In het groeilabo zoek je samen met medestudenten en je docenten vanuit reflectie en referentiekaders naar antwoorden op vragen zoals 'Hoe hou ik de teugels goed in handen?', 'Wat is goed onderwijs?', 'Hoe kan je dit realiseren?', 'Wie ben jij als leraar?' en 'Wat is daarin jouw eigenheid'?

Peter vertelt over het groeilabo

Communicatie en media

Je oefent mondelinge vaardigheden zoals articulatie, stemgebruik, expressie, inleving, interactie met en afstemmen op doelpubliek. Schriftelijke vaardigheden zoals schrijfhouding, pengebruik, bladligging, handschrift en bordschrift worden geoefend. Je bekwaamt je ook in ICT- en mediagebruik.

Levensbeschouwelijke vorming

Hier leer je kritisch reflecteren als individu én als toekomstige leerkracht op de maatschappelijke debatten zoals pluraliteit, secularisering en radicalisering en de mens- en wereldbeelden van verschillende levensbeschouwingen en religies, en hun consequenties voor het onderwijs. We verkennen de inhouden van christelijke, islamitische, boeddhistische en vrijzinnig humanistische  bronnen om zo met kinderen en jongeren in gesprek te kunnen gaan omtrent existentiële en maatschappelijke vraagstukken.

Programma Jaar 2

Stage: derde graad

11

Jonge schoolkind (met stage eerste leerjaar)

9

Omgaan met verschillen met actieonderzoek

7

Levensbeschouwelijke vorming (keuze)

6

Wereldoriëntatie

4

Kunst.zinnig

4

Nederlands

4

Wereldleraarschap

4

Groeilabo

3

Wiskunde

3

Beweging

3

Programma Jaar 2

Stage: derde graad

11

Jonge schoolkind (met stage eerste leerjaar)

9

Omgaan met verschillen met actieonderzoek

7

Levensbeschouwelijke vorming (keuze)

6

Wereldoriëntatie

4

Kunst.zinnig

4

Nederlands

4

Wereldleraarschap

4

Groeilabo

3

Wiskunde

3

Beweging

3

Programma Jaar 2

Stage: derde graad

Jonge schoolkind (met stage eerste leerjaar)

Omgaan met verschillen met actieonderzoek

Levensbeschouwelijke vorming (keuze)

Wereldoriëntatie

Kunst.zinnig

Nederlands

Wereldleraarschap

Groeilabo

Wiskunde

Beweging

UCLL campus Diest is een warme school. Dat is de grootste troef. Lectoren helpen altijd verder bij vragen en bedenkingen. Ik was wat bang voor Frans en wiskunde, maar ik heb de steun gekregen die ik nodig had om dit eerste semester goed door te komen.

Elsie

Lagere school opleiding

Verkort traject 1 jaar

Heb je al een educatieve bachelor in Kleuteronderwijs behaald, dan verkort je traject tot 1 jaar. Je kan als kleuterleraar al prima lesgeven. Je hebt geleerd te vertrekken vanuit de talenten en af te stemmen op de behoeften van elke leerling. In het lager onderwijs werken leraren ook zo, ook in de derde graad. 

Programma 1 jaar

Praktijk: uitstroomstage met actieonderzoek

17

Wereldoriëntatie

11

Wiskunde

10

Nederlands

9

Frans

6

Leren en ontwikkelen begeleiden

5

Groeilabo

3

Religie, zingeving en levensbeschouwing

3

Levensbeschouwing (keuze: RK godsdienst, zedenleer of islam)

3

Programma 1 jaar

Praktijk: uitstroomstage met actieonderzoek

17

Wereldoriëntatie

11

Wiskunde

10

Nederlands

9

Frans

6

Leren en ontwikkelen begeleiden

5

Groeilabo

3

Religie, zingeving en levensbeschouwing

3

Levensbeschouwing (keuze: RK godsdienst, zedenleer of islam)

3

Enkele lectoren aan het woord...

Interesse?
Ga met ons in gesprek!

Lieve Smets
Lector & trajectcoach

lieve.smets@ucll.be