Elke toekomstige leraar biologie/natuurwetenschappen/STEM heeft een ruime belangstelling voor de levende en niet-levende natuur. Je hebt interesse in de opbouw van plant, dier en mens, bacteriën, virussen, schimmels.

Maar je bent ook een beetje nieuwsgierig naar fysica en chemie. Deze opleiding biedt inhoudelijke diepgang en doorgedreven vorming in de biologie en verbindt het vak biologie met fysica en chemie. Het doel is leerlingen te stimuleren de leefwereld om hen heen kritisch te onderzoeken.

Aan de hand van concreet tastbaar materiaal, proefjes, dissecties en eigen kritisch onderzoek ontdek je hier de onderliggende systemen van de natuur. Het is echt fascinerend te leren hoe alle levende organismen op aarde zodanig perfect op elkaar zijn afgestemd.

Leila Yattou
studente leraar biologie – Engels

Wat komt er in de opleiding aan bod?

Naast de algemene vorming en praktijkstages staan volgende inhoudelijke opleidingsonderdelen op het programma.

Opleidingsfase 1

Morfologie van de zaadplant

Je bestudeert de bouw (stengel, wortel, blad, bloem, vrucht, zaad, ...), de voortplanting (bestuiving, bevruchting, ...), de kieming en de classificatie van zaadplanten. Je leert planten op naam brengen, determineren.

Anatomie van de zaadplant. Lagere planten en zwammen

Je onderzoekt de bouw van een cel, celdeling en de bijzondere functies van weefsels bij planten in stengel, wortel en blad. Ook leer je over de bouw, levenswijze en levenscycli van wieren, mossen, varenachtigen en zwammen. Daarbij ga je aan de slag met de microscoop.

Chemie en fysiologie: zaadplanten en gewervelde dieren

STEM wint aan belang in het secundair onderwijs, dus is kennis van natuurwetenschappen van groot belang. Je bestudeert chemie in de biologie, technieken in het laboratorium, en de chemische samenstelling en processen in planten. Daarnaast gaan we dieper in op het spijsverteringsstelsel van zoogdieren en het ademhalingsstelsel en het uitscheidingsstelsel bij de mens.

Morfologie van de zaadplant

Je bestudeert de bouw (stengel, wortel, blad, bloem, vrucht, zaad, ...), de voortplanting (bestuiving, bevruchting, ...), de kieming en de classificatie van zaadplanten. Je leert planten op naam brengen, determineren.

Anatomie van de zaadplant. Lagere planten en zwammen

Je onderzoekt de bouw van een cel, celdeling en de bijzondere functies van weefsels bij planten in stengel, wortel en blad. Ook leer je over de bouw, levenswijze en levenscycli van wieren, mossen, varenachtigen en zwammen. Daarbij ga je aan de slag met de microscoop.

Chemie en fysiologie: zaadplanten en gewervelde dieren

STEM wint aan belang in het secundair onderwijs, dus is kennis van natuurwetenschappen van groot belang. Je bestudeert chemie in de biologie, technieken in het laboratorium, en de chemische samenstelling en processen in planten. Daarnaast gaan we dieper in op het spijsverteringsstelsel van zoogdieren en het ademhalingsstelsel en het uitscheidingsstelsel bij de mens.

Morfologie van de zaadplant

Anatomie van de zaadplant. Lagere planten en zwammen

Chemie en fysiologie: zaadplanten en gewervelde dieren

Morfologie van de zaadplant

Anatomie van de zaadplant. Lagere planten en zwammen

Chemie en fysiologie: zaadplanten en gewervelde dieren

Opleidingsfase 2

Gewervelde dieren 1 + 2

Je leert alles over het ontstaan van het leven, de uitwendige en inwendige bouw van gewervelde dieren (zoogdieren, vogels, reptielen, amfibieën, vissen) en hoe ze zijn aangepast  aan hun omgeving en levenswijze. Denk daarbij aan lichaamsbekleding, het skelet, de zintuigen, het zenuwstelsel en het endocrien stelsel. In een tweede deel bespreken we  het spierstelsel, voortplantingsstelsel, het transportstelsel en het afweer- en immuniteitssysteem. 

Biotoopstudie en ecologie

Je bestudeert ecosystemen, energiedoorstroming, materiekringlopen, biodiversiteit en de invloed van de mens. Je verdiept je in de ecologie van het bos, en bepaalt chemische en biologische waterkwaliteit.

Natuurwetenschappen

In de component FYSICA komen verschillende thema's aan bod zoals krachten, snelheid, materie, volumebepaling, het deeltjesmodel, temperatuur en energievormen aan bod. In de component CHEMIE leer je over bouw van  materie (atoommodellen), chemische bindingen, chemische reacties en je verwerft basisvaardigheden in het veilig omgaan met stoffen in een chemielabo.

Gewervelde dieren 1 + 2

Je leert alles over het ontstaan van het leven, de uitwendige en inwendige bouw van gewervelde dieren (zoogdieren, vogels, reptielen, amfibieën, vissen) en hoe ze zijn aangepast  aan hun omgeving en levenswijze. Denk daarbij aan lichaamsbekleding, het skelet, de zintuigen, het zenuwstelsel en het endocrien stelsel. In een tweede deel bespreken we  het spierstelsel, voortplantingsstelsel, het transportstelsel en het afweer- en immuniteitssysteem. 

Biotoopstudie en ecologie

Je bestudeert ecosystemen, energiedoorstroming, materiekringlopen, biodiversiteit en de invloed van de mens. Je verdiept je in de ecologie van het bos, en bepaalt chemische en biologische waterkwaliteit.

Natuurwetenschappen

In de component FYSICA komen verschillende thema's aan bod zoals krachten, snelheid, materie, volumebepaling, het deeltjesmodel, temperatuur en energievormen aan bod. In de component CHEMIE leer je over bouw van  materie (atoommodellen), chemische bindingen, chemische reacties en je verwerft basisvaardigheden in het veilig omgaan met stoffen in een chemielabo.

Gewervelde dieren 1 + 2

Biotoopstudie en ecologie

Natuurwetenschappen

Gewervelde dieren 1 + 2

Biotoopstudie en ecologie

Natuurwetenschappen

Opleidingsfase 3

Geïntegreerde leerstofmodule

Je onderzoekt en classificeert bacteriën en virussen en ongewervelde dieren. Je gaat op excursie naar biotopen zoals heide, strand, duinen, slikken en schorre. Daarnaast ga je actief aan de slag met kwaliteitsvolle vakdidactiek van natuurwetenschappen: hoe stem je het vak af op het leren van leerlingen, hoe ga je met je leerlingen op zoek gaan naar verklaringen vanuit fysische, chemische en biologische inzichten en hun onderlinge samenhang? Wat is de specifieke didactiek van de vakken biologie, chemie en fysica enerzijds en hun gemeenschappelijke vakdidactiek anderzijds?

Geïntegreerde leerstofmodule

Je onderzoekt en classificeert bacteriën en virussen en ongewervelde dieren. Je gaat op excursie naar biotopen zoals heide, strand, duinen, slikken en schorre. Daarnaast ga je actief aan de slag met kwaliteitsvolle vakdidactiek van natuurwetenschappen: hoe stem je het vak af op het leren van leerlingen, hoe ga je met je leerlingen op zoek gaan naar verklaringen vanuit fysische, chemische en biologische inzichten en hun onderlinge samenhang? Wat is de specifieke didactiek van de vakken biologie, chemie en fysica enerzijds en hun gemeenschappelijke vakdidactiek anderzijds?

Ik was al bezig met bewust kopen, seizoensgebonden eten, zuinig zijn met water, ... Maar de lerarenopleiding biologie heeft een nog veel bredere wereld voor me doen opengaan. Alles rondom mij, en zeker het leven van planten en bomen, is nóg fascinerender geworden.

Kim Missotten
Oud-studente Biologie

Wat kan je doen met je diploma?

Het diploma 'educatieve bachelor secundair onderwijs biologie’ geeft je o.a. onderwijsbevoegdheid voor de vakken natuurwetenschappen (1e en 2e graad), biologie (2e graad), basisopties wetenschappen en STEM (1e graad). Daarnaast kan je ook aan de slag in natuur-en milieu educatieve centra en educatieve wetenschapsinstellingen.

Heb je nog vragen?

Contacteer jouw docent rechtstreeks

Contacteer Lieve Evens via lieve.evens@ucll.be.

Joris Lambrechts
Opleidingsverantwoordelijke (Limburg)
Steven Verjans
Opleidingsverantwoordelijke (Limburg)
Nick Goemaere
Opleidingsverantwoordelijke (Limburg)