Dé lerarenopleiding Secundair Onderwijs in Limburg | UCLL

Dé Lerarenopleiding Secundair Onderwijs in Limburg

De beste leraren zijn volgens ons diegenen die sterke vakexpertise, pedagogische vaardigheden, kennis van leerlingen en hun eigen authentieke leraarstijl met elkaar verbinden. Die visie op goed onderwijs is de basis van dé lerarenopleiding Secundair Onderwijs in Limburg.

Dit is dé plek waar je inhoudelijk expert wordt in verschillende onderwijsvakken én je jongeren leert motiveren, inspireren, begeleiden en ondersteunen. We leiden leraren op met passie voor en kennis van het vak die in een eigen unieke en authentieke lerarenstijl leerlingen inspireren en laten groeien.

Vakkennis is de basis

Aan UCLL word je een vakexpert. Je zal vakinhoudelijk sterk in je schoenen staan, zodat je je niet hoeft vast te klampen aan leerboeken en lesschema's. Je expertise en je liefde voor je vak zal je een inspirerende leraar maken. Je zal veel meer beïnvloeden dan alleen de schoolresultaten van je leerlingen. Als sterke, bevlogen leraar neem je je leerlingen mee in de leerstof, zorg je ervoor dat ze zaken leren voor het leven. Zo bepaal je mee hun toekomst.

Je wordt expert in lesgeven

Je zal leren hoe je vakinhoud het beste doceert, hoe je leerstof maximaal opbouwt, wanneer je welke werkvormen en opdrachten inzet, ... Voor ons is betrokkenheid van leerlingen van cruciaal belang. Een leraar afgestudeerd aan Hogeschool UCLL zorgt bij uitstek voor actieve betrokkenheid door hen zelf te laten denken, zelf te laten ontdekken, hen te laten leren in direct contact met de werkelijkheid, en te leren doorheen samenwerking, ... In de opleiding zal je dus zelf maximaal ervaringsgericht leren in een leeromgeving waar je je thuis zal voelen.

We helpen je in je persoonlijke groei en begeleiding

Er is niet één juiste aanpak om les te geven. Er is wel jouw eigen doordachte, verantwoorde, unieke manier van lesgeven. Aan UCLL zorgen we ervoor dat jij je eigen lerarenstijl ontwikkelt. We geven je richting en begeleiding op maat. Doorheen alle ervaringen in de opleiding, in het groeilab en in de praktijk helpen we je groeien tot een sterke, authentieke leraar.

Er wordt heel praktisch gedoceerd met veel aandacht voor kwalitatieve lesvoorbereidingen, en zoveel mogelijk verbanden met concrete lessituaties. Hierdoor kan elke student met een gerust gevoel voor de klas gaan staan.

Andreas Boeckx
Oud-student Lerarenopleiding Secundair Onderwijs

Men leert tijdens de lerarenopleiding aan UCLL zich te verplaatsen in de schoenen van een ander en te kijken door de bril van een ander. Dat resulteert in meer mensenkennis en meer empathie. Wanneer een leerling niet zo goed presteert op school, is dat niet noodzakelijk bij gebrek aan intelligentie of wil, maar 't kan aan vele factoren te wijten zijn.

Samuel Degbey
Student Lerarenopleiding Lichamelijke Opvoeding & Economie
en topsporter bij Hubo Initia Hasselt Handbal

Bachelor Secundair Onderwijs Diepenbeek

Het studieprogramma van de educatieve bachelor Secundair Onderwijs bestaat uit 3 grote clusters gedurende 3 jaar/opleidingsfases: algemene vorming, praktijk en onderwijsvakken. 

  • Onderwijsvakken: in je opleiding tot leraar secundair onderwijs kies je 2 vakken uit onze lijst van 23 onderwijsvakken.
  • Algemene vorming: Je krijgt inzicht in hoe je jongeren kan motiveren en ondersteunen. Je werkt aan je basisvaardigheden ICT en mediawijsheid. Je versterkt je communicatievaardigheden plus je leert levensbeschouwelijke ervaringen en inspiraties te verwoorden.
  • Praktijk: Je gaat andere leraren observeren in de praktijk en je oefent lesgeven in de les. Als dat goed lukt, start je stage in het secundair onderwijs. In het eerste jaar is dat ongeveer 10% van je tijd, in het tweede 25% en op het einde 50%.
Opleidingsfase 1 Openvouwen
Opleidingsfase 2 Openvouwen
Opleidingsfase 3 Openvouwen

Kies 2 onderwijsvakken

Je kan kiezen uit taalvakken, wetenschappelijke vakken, kunstvakken, levensbeschouwelijke vakken, lichamelijke opvoeding en meer!  Door onderwijsvakken binnen eenzelfde domein te kiezen, verzeker je een diepgaande kennis en ben je voorbereid op het secundair onderwijs van morgen. Uiteraard mag je ook vakken kiezen over de domeinen heen afhankelijk van jouw interessegebieden.

Vakkencombinaties Campus Diepenbeek

Kies 2 onderwijsvakken uit verschillende kolommen. Check de vakkencombinaties.

Profiel

Kolom 1

Kolom 2

Kolom 3

STEM

Aardrijkskunde

Wiskunde

Elektriciteit

Biologie (incl. 
natuurwetenschappen
& STEM)


Fysica (incl.
natuurwetenschappen
& STEM)


Mechanica

Informatica

Chemie (incl.
natuurwetenschappen
& STEM)


Techniek (incl. STEM)

Taal

Nederlands

Frans

Engels

Mens en maatschappij

Gezondheidsopvoeding

Rooms-katholieke godsdienst

Economie

Islamitische godsdienst

Geschiedenis

Beweging

Lichamelijke opvoeding

Bewegingsrecreatie

Kunst en creatie

Muzikale opvoeding 

Plastische opvoeding

Project kunstvakken

Profiel

Kolom 1

STEM

Aardrijkskunde

Wiskunde

Elektriciteit

Taal

Nederlands

Mens en maatschappij

Gezondheidsopvoeding

Beweging

Lichamelijke opvoeding

Kunst en creatie

Muzikale opvoeding 

Profiel

Kolom 2

STEM

Biologie (incl. 
natuurwetenschappen
& STEM)


Fysica (incl.
natuurwetenschappen
& STEM)


Mechanica

Informatica

Taal

Frans

Mens en maatschappij

Rooms-katholieke godsdienst

Economie

Beweging

Bewegingsrecreatie

Kunst en creatie

Plastische opvoeding

Profiel

Kolom 3

STEM

Chemie (incl.
natuurwetenschappen
& STEM)


Techniek (incl. STEM)

Taal

Engels

Mens en maatschappij

Islamitische godsdienst

Geschiedenis

Beweging

Kunst en creatie

Project kunstvakken

Nota's
  1. Met biologie, chemie of fysica krijg je ook lesbevoegdheid voor natuurwetenschappen en STEM
  2. Elektriciteit kan enkel in combinatie met mechanica of techniek
  3. Mechanica kan enkel in combinatie met elektriciteit of techniek
  4. Engels kan ook in combinatie met geschiedenis
  5. Bewegingsrecreatie kan enkel in combinatie met lichamelijke opvoeding
In avondopleiding

Tijdens je studies neem je elk jaar een aantal van deze opleidingsonderdelen (OPO's) op. Elk OPO heeft een eigen ECTS-fiche. ECTS staat voor European Credit Transfer System. In zo’n fiche kom je te weten wat de inhoud van een opleidingsonderdeel is, welke onderwijsleeractiviteiten bij dit vak horen (denk aan een taak, stage, les, leermateriaal …) en hoe dit onderdeel geëvalueerd zal worden.

A day in the life of a stagiair

Noortje is studente aan de lerarenopleiding Secundair Onderwijs voor de vakken wiskunde en chemie (+ natuurwetenschappen).

Om haar stageperiode van het laatste jaar af te ronden geeft ze een kijkje in het leven van een stagiair. Daarvoor heeft ze zich al vloggend door de school begeven. 

Trajecten op maat

Er zijn 7 trajecten mogelijk om leraar in het secundair onderwijs te worden. 


6 goede redenen om te kiezen voor de UCLL lerarenopleiding

1. Het verschil maken: bijdragen aan de wereld, moving minds and hearts.

Als leraar heb je impact op de wereld. Je kan positieve verandering teweegbrengen. Je kan kinderen en jongeren helpen die het moeilijk hebben. Je zal zinvol werk doen. Als leraar beïnvloed je de samenleving op een positieve manier. Aan UCLL word je echt goed voorbereid om dat verschil te maken.

2. Open-minded: ruimdenkendheid, inclusie, diversiteit

In de lerarenopleiding zal je alle genders vinden, alle leeftijden, verschillende socio-economische achtergronden, verschillende vooropleidingsniveau’s, verschillende levensbeschouwingen, verschillende nationaliteiten, … Hieruit leiden we op tot ruimdenkende leraren, open-mindedness en wereldburgerschap.

3. Samenwerken: community, face-to-face verbinding

Voor ons is persoonlijk contact belangrijk, face-to-face verbinding, menselijke interactie en samenwerking. Onderwijs maak je samen: met leerlingen, met collega-leerkrachten, met ouders, met leerlingbegeleiders, ... Daarom is leren samenwerken zo belangrijk.

4. Persoonlijke ontwikkeling: vakkennis en memorabele ervaringen

Je zal persoonlijk en professioneel groeien, ontwikkelen, jezelf ontplooien, snel vooruitgaan door te ervaren, door uitdagingen, door acties, door te DOEN, door praktijk, door zelf creatief en innovatief te mogen denken, met ondersteuning van docenten, mentoren en coaches.

5. Authenticiteit en individuele expressie

Wij hechten veel belang aan jouw individualiteit en anders zijn. We zoeken naar jouw authentieke persoonlijkheid en gaan aan de slag met jouw unieke talenten en kwaliteiten. We maken geen eenheidsworst van onze studenten, maar sterke, authentieke en unieke leraren.

6. Mentaal welzijn: respect en dialoog

Je krijgt les van docenten die expert zijn in hun vak en jou tegelijk emotionele steun bieden in de vorm van respect, empathie, begrip, dialoog, zorgzaamheid, vriendelijkheid en verbondenheid. Je krijgt hulp en steun op vlak van je studie en je emotioneel welzijn van docenten, studentencoaches, taalcoaches, studiecoaches, …

Campus Diepenbeek

Campus Diepenbeek biedt plaats aan 4000 studenten verspreid over verschillende gebouwen. Centraal staat een nieuwe lestoren van 6000 m² met een modern leercentrum, mediatheek, nieuwe aula's en klaslokalen, ontmoetings- en werkplekken voor studenten. Er is een centraal gelegen restaurant met warme maaltijden, vers belegde broodjes, pasta’s en pizza’s, snacks en meer aan studentenprijzen. En je kan gebruik maken van een Starbucks Coffee Lounge, een Basic-Fit, heel veel groene ruimte en een dakterras van 530 m² voor ontspanning en sociaal contact.

Agoralaan, gebouw R
3590 Diepenbeek

Deze opleiding kan je ook volgen aan campus Heverlee.

Een voorbeeldlesweek

Maandag

08:15 - 10:15
10:30 - 12:30
14:30 - 16:30
16:45 - 18:45

Biologie vakdidactiek
Biologie vakinhoud
Wiskunde vakdidactiek
Wiskunde vakinhoud

Dinsdag

10:30 - 12:30
13:30 - 15:30
15:45 - 17:45

Pedagogisch-didactische leerlijn
Levensbeschouwelijke vorming
Taal en communicatie

Woensdag

14:30 - 17:30

Biologie vakinhoud

Donderdag

-

-

Vrijdag

09:00 - 10:30
10:45 - 12:15

Wiskunde vakinhoud
Wiskunde vakinhoud

Maandag

08:15 - 10:15
10:30 - 12:30
14:30 - 16:30
16:45 - 18:45

Dinsdag

10:30 - 12:30
13:30 - 15:30
15:45 - 17:45

Woensdag

14:30 - 17:30

Donderdag

-

Vrijdag

09:00 - 10:30
10:45 - 12:15

Maandag

Biologie vakdidactiek
Biologie vakinhoud
Wiskunde vakdidactiek
Wiskunde vakinhoud

Dinsdag

Pedagogisch-didactische leerlijn
Levensbeschouwelijke vorming
Taal en communicatie

Woensdag

Biologie vakinhoud

Donderdag

-

Vrijdag

Wiskunde vakinhoud
Wiskunde vakinhoud

Examens

Er zijn 2 examenperiodes: in januari en in juni.
De evaluatievorm varieert per vak en is grosso modo een combinatie van: mondelinge examens, schriftelijke examens en permanente evaluatie.

Heb je nog vragen?

Contacteer een van onze trajectcoaches!

Traject

Contact

E-mail

Voor alle onderwijsvakken

trajectcoach-dag.baso.limburg@ucll.be

Avondtraject

avondtraject.baso.limburg@ucll.be

Verkorte Educatieve Bachelor

Hilde Vanvuchelen
Meg Van Hoef

hilde.vanvuchelen@ucll.be
meg.vanhoef@ucll.be

Traject

Contact

Voor alle onderwijsvakken

Avondtraject

Verkorte Educatieve Bachelor

Hilde Vanvuchelen
Meg Van Hoef

Traject

E-mail

Voor alle onderwijsvakken

trajectcoach-dag.baso.limburg@ucll.be

Avondtraject

avondtraject.baso.limburg@ucll.be

Verkorte Educatieve Bachelor

hilde.vanvuchelen@ucll.be
meg.vanhoef@ucll.be

Traject

Voor alle onderwijsvakken

Avondtraject

Verkorte Educatieve Bachelor

Traject

Voor alle onderwijsvakken

Avondtraject

Verkorte Educatieve Bachelor

Registreer voor de nieuwsbrief

Wil je af en toe een e-mail ontvangen met de laatste nieuwtjes uit de opleiding?
Dat kan! Laat je gegevens hier achter.

BLIJF OP DE HOOGTE

Joris Lambrechts
Opleidingsverantwoordelijke (Limburg)
Katrien Goossens
Opleidingsverantwoordelijke (Limburg)
Nick Goemaere
Opleidingsverantwoordelijke (Limburg)

Kwaliteitszorg

Hogeschool UCLL staat bekend om de kwaliteit van haar opleidingen. We willen er zeker van zijn dat onze studenten de beste kansen hebben op de arbeidsmarkt.
Meer informatie over onze Kwaliteitszorg

Download de kwaliteitsfiche van deze opleiding: