Je leert breed denken en consequenties voor de toekomst in te schatten vanuit hun rol als HR-professional. Onze HR-professionals zetten in eerste instantie in op gezonde, gelukkige en lang werkende werknemers voor een organisatie of bedrijf.  Daarnaast moeten bedrijven of organisaties natuurlijk ook rationale beslissingen kunnen nemen, rekening houdend met het menselijk kapitaal.  

De eerder rationele/economische opleidingsonderdelen (economie, organisatiebeleid, HR-strategie, …) in combinatie met de sociale/menswetenschappelijke opleidingsonderdelen (sociologie, intercultureel werken, HR-communicatie, …) zorgen ervoor dat je als toekomstige HR-professional klaar bent om deze afweging te kunnen maken.

Belangrijke HR-skills

Door de mix van kennisoverdracht en vaardigheidstrainingen in kleinere groepen leer je om de opgedane kennis concreet en op maat toe te passen.  Gedurende de drie opleidingsjaren wordt er voldoende getraind in functie van het aanscherpen van de communicatieve vaardigheden / specifieke HR-communicatie.

De rechtscomponent (sociale wetgeving & arbeidsrecht) binnen de opleiding is in de 3 jaren van de opleiding stevig uitgebouwd.  Je weg vinden binnen diverse rechtsbronnen en de (arbeids)wetgeving specifiek toepassen binnen verschillende cases is een must.  We zien immers hoe langer hoe meer dat de regelgeving en correcte toepassing van sociale- en arbeidswetgeving complexer wordt.  Hierin heeft de HR-professional een belangrijke rol te vervullen.

Tewerkstellingskansen

Het werkveld heeft een sterke waardering voor onze alumni.  Ze zien je graag komen.  Maar liefst 75% van onze afgestudeerde bachelors van het traject #HR had half juni  (dus voor afstuderen) reeds een arbeidscontract op zak. 

Een recent artikel in JOBAT plaatst HR-consultant op de tweede plaats van jobs met de hoogste werkzekerheid:
"De melkmannen werden aan de kant geschoven door de koelkasten, de schillenboeren door de vrachtwagens en het elektriciteitsnetwerk deed het beroep van lantaarnopsteker verdwijnen. De arbeidsmarkt verandert aan een razendsnel tempo, maar in deze job zit je zeker nog een tijdje goed"  luidt het. 

In 2021 staat 'bediende personeelswerk' mee in de top 10 van knelpuntenberoepen van de VDAB!

4/5 Onderwijs

In een zoektocht naar efficiëntie en effectiviteit introduceerden we  het 4/5e principe. Je bent 4 dagen per week aanwezig op de campus en hebt gegarandeerd 1 vrije dag om te werken aan groepsprojecten, af te spreken met stagebedrijven, enzovoort. 

“De keuze voor woensdag als thuiswerkdag vind ik erg goed, het breekt je week in twee en biedt de mogelijkheid om alles wat bij te benen.” (Virginie)

“Het 4/5 systeem biedt een goede voorbereiding op het thuiswerksysteem en de zelfstandigheid die in het werkveld steeds meer verwacht wordt.” (Geertrui)

HR-domeinen

We zetten in op  4 domeinen van de toekomstige HR-professional:

  • operationeel expert (administratie),
  • talentontwikkelaar,
  • leiderschap & change (verandering) 
  • partner van de business (je kent de organisatiedoelstelling en je kan als hr hieraan meewerken)
Projectweek

Project onderwijs: het uitwerken van een “organisatietool” die ingezet en gebruikt kan worden om rond een thema of problematiek aan de slag te gaan binnen organisaties (verzuimbeleid, werken rond talenten, onthaal en introductiespel voor nieuwe medewerkers, …)

Praktijkgericht onderzoek voeren (laatste fase vd opleiding) binnen een organisatie vanuit een concrete vraag (probleemstelling) om je resultaten nadien te “pitchen” aan de hand van een posterpresentatie voor een werkveldjury.

Internationalisering

De stages (2 stages in het 2de en 3de jaar) binnen de opleiding zijn een grote troef.  Je wordt ingezet binnen organisaties en bedrijven waardoor je de nodige skills op de werkvloer leert en zo zeer snel operationeel en inzetbaar bent.  Stages kunnen in binnen- en buitenland. Samenwerking met buitenlandse hogescholen (Hanze Hogeschool Groningen & Hennalux Namen) i.f.v. themaweek, uitwisseling studenten en docenten, …

Personeelswerk (HR), iets voor jou?

Opleiding te volgen op
Opleidingstype
Eerstvolgende infodag
Marnik Bodson
Coördinator Traject HR
Dominique Somers
Lector Personeelswerk (HR)