Verkort programma Sociaal Werk | UCLL

Verkorte opleidingen

Al een diploma op zak?

Naar aanleiding van een curriculumhervorming in de bachelor Sociaal Werk werden de verkorte routes  grondig aangepast.  Hieronder vind je een overzicht van de mogelijkheden.

Professionele bachelor uit het studiegebied sociaal-agogisch werk

Professionele bachelor

Academische bachelor

Graduaat

Orthopedagogie en sociale readaptatiewetenschappen

Onderwijs (kleuter, lager,  secundair)

In de agogiek en Pedagogie

Maatschappelijk Werk

Toegepaste psychologie

Verpleegkunde

Criminologie en Rechten (sommige opties)

Sociaal-Cultureel Werk

Gezinswetenschappen

Vroedkunde

Filosofie (sommige opties)

 Syndicaal Werk 

Maatschappelijke veiligheid

Ergotherapie

Politieke wetenschappen, sociologie en communicatiewetenschappen

graduaat van Orthopedagogische Begeleiding (+ 15 sp)

Pedagogie van het jonge kind

Psychologie

Verkort programma van 90 studiepunten.

Verkort programma van 120 studiepunten.

Verkort programma  van 119 studiepunten.

Verkort programma van 90 studiepunten

Professionele bachelor uit het studiegebied sociaal-agogisch werk

Orthopedagogie en sociale readaptatiewetenschappen

Toegepaste psychologie

Gezinswetenschappen

Maatschappelijke veiligheid

Pedagogie van het jonge kind

Verkort programma van 90 studiepunten.

Professionele bachelor

Onderwijs (kleuter, lager,  secundair)

Verpleegkunde

Vroedkunde

Ergotherapie

Verkort programma van 120 studiepunten.

Academische bachelor

In de agogiek en Pedagogie

Criminologie en Rechten (sommige opties)

Filosofie (sommige opties)

Politieke wetenschappen, sociologie en communicatiewetenschappen

Psychologie

Verkort programma  van 119 studiepunten.

Graduaat

Maatschappelijk Werk

Sociaal-Cultureel Werk

 Syndicaal Werk 

graduaat van Orthopedagogische Begeleiding (+ 15 sp)

Verkort programma van 90 studiepunten

Verkorte programma's Sociaal Werk

Vrijstellingen

Als je in het bezit bent van: een ander bachelor- of masterdiploma dan kan je vrijstellingen krijgen voor opleidingsonderdelen die als equivalent met reeds behaalde credits (EVK) worden beschouwd. Dit gebeurt op basis van onderzoek van een dossier en/of een beschikbare precedentenlijst die door de opleiding wordt aangelegd. Hetzelfde principe geldt voor kandidaat-studenten die een opleiding niet afwerkten maar wel een aantal credits behaalden. In deze gevallen wordt naar studieprogramma op maat gezocht.

Bij vragen hierover kun je best contact opnemen met ruth.vanthoor@ucll.be voor HR + aansluitings- en verkorte trajecten.

Sociaal werk, iets voor jou?

Opleiding te volgen op
Opleidingstype
Eerstvolgende infodag
Sandra Devleminck
Sandra Devleminck
Opleidingsverantwoordelijke Sociaal Werk
Tie Roefs
Tie Roefs
Opleidingsverantwoordelijke Sociaal Werk
Raf Dehertog
Lector Sociaal-Cultureel Werk
Kaat Matthyssen
Lector Maatschappelijk Werk
Jesse Goethals
Lector Maatschappelijke Advisering