Heating, Ventilation and Air conditioning (HVAC) | UCLL

Graduaat HVAC

(Heating, Ventilation and Air conditioning)

Probleemoplosser

Je wordt opgeleid tot een analytische, eerstelijns ‘problemsolver’. Bij storingen aan klimatiseringssystemen of verwarmings-, ventilatie- en sanitaire installaties ga je als volgt te werk:

 • Je gaat na op welke plaats het probleem zich precies voordoet (lokalisatie)
 • Je gaat na wat de kenmerken (identificatie) en de oorzaak (diagnosticeren) van de storing zijn.
 • Je herstelt frequent voorkomende storingen zelfstandig.
 • Je zorgt voor de installatie van de verschillende systemen.

 

Veiligheid eerst

Je wordt opgeleid om risico’s van gevaarlijke producten zoals ammoniak, CO2 en giftige gassen in te schatten en er juist mee om te gaan. Zo werk je veilig en houd  je de systemen veilig voor jezelf én anderen.

Duurzaam

Je werkt ook op een maatschappelijk verantwoorde manier. Na deze opleiding zie je de meerwaarde van milieuvriendelijke materialen, energiezuinig werken en hernieuwbare energiebronnen.

Kan je starten zonder voorkennis?

Ja! Je hoeft geen technologische vooropleiding hebben afgerond om aan de slag te gaan. Met de nodige inzet van jou en de coaching van onze lectoren, ga je van de eerste stappen in technologie naar een volleerde HVAC-kenner.

Twee afstudeerrichtingen

Het verschil tussen de twee wordt bepaald door waar je deze kennis zal toepassen:

Klima
Klimatisatiesystemen

Je zorgt voor een evenwicht in temperatuur, luchtventilatie en luchtvochtigheid. Dat evenwicht valt onder de naam klimatiseringssystemen.

 • Je kan deze op industrieel niveau beheren om zo de juiste klimaatcondities in het gebouw te garanderen:
  • Goederenruimtes van hardware, levensmiddelen en materiaal
  • Leefklimaat van werkruimtes
 • Focus: leren werken in een residentiële omgeving
verwarming
Verwarmings- en sanitaire systemen
 • Je laat de verwarmings- en sanitaire systemen in een woning correct werken zodat de woning wordt verwarmd en over voldoende warm en koud water beschikt.
   
 • Je gaat aan de slag met verschillende soorten verwarmingssystemen:
   
  •  Klassieke verwarmingssystemen die verwarmen op fossiele brandstoffen
  • Moderne verwarmingssystemen die gebruik maken van hernieuwbare energiebronnen zoals geothermische energie, zonne-energie, biomassa
  • Hybride verwarmingssystemen
 • Ook kan je werken met aan- en afvoerleidingen van drinkwater en gerecupereerd hemelwater

Afstudeerrichting verwarming & sanitaire systemen

Semester 1 Openvouwen
Semester 2 Openvouwen
Semester 3 Openvouwen
Semester 4 Openvouwen

Afstudeerrichting klimaatsystemen

Semester 1 Openvouwen
Semester 2 Openvouwen
Semester 3 Openvouwen
Semester 4 Openvouwen

Campus Diepenbeek

Aan de slag met je diploma

Dit diploma biedt 100% jobzekerheid: je kan je technische vaardigheden inzetten voor het verbeteren van toestellen in bedrijven en woningen. Je wordt een gewilde werkkracht in heel wat bedrijven.

Verder studeren na je bachelor

Via een vervolgtraject (kort traject van ongeveer 2 in plaats van 3 jaar in modeltraject) kan je de Professionele Bachelor Energietechnologie behalen.

 

Carrièreswitch of nieuwe wending aan je studietraject?

Op zoek naar een carrièreswitch? Ook wie geen technische vooropleiding heeft maar wel in de sector aan de slag wil, kan deelnemen aan dit traject.

Al een andere gelijkaardige richting in hoger onderwijs gevolgd? Je kan ook navragen of je vrijstellingen kan krijgen. Deze mogelijkheid bespreek je met de trajectcoach van de opleiding. Voor dit graduaat is dat Marc Van Volsom.

Heating, Ventilation and Air conditioning (HVAC), iets voor jou?

Opleiding te volgen op
Opleidingstype
Eerstvolgende infodag
David Kuzyn
Opleidingsverantwoordelijke Limburg

Kwaliteitszorg

Hogeschool UCLL staat bekend om de kwaliteit van haar opleidingen. We willen er zeker van zijn dat onze studenten de beste kansen hebben op de arbeidsmarkt.
Meer informatie over onze Kwaliteitszorg

Download de kwaliteitsfiche van deze opleiding: