Maatschappelijk werk (Werktraject) | UCLL

Wat houdt het graduaat Maatschappelijk werk in?

Meer weten over de inhoud van de opleiding zelf?

Ik voel nu al dat deze opleiding een verschil zal maken. Het brengt voor mijzelf meer schwung, maar ik voel ook dat ik voor anderen iets kan betekenen.
Ilse

Ilse, 43 jaar, werktraject graduaat Maatschappelijk werk

Specifiek voor werkenden

Voor wie is dit opleidingstraject?

 • Je verricht een betaalde job, in of buiten de welzijns- of HR-sector. Je hebt een werknemers- of zelfstandigenstatuut.
 • Je beschikt over een goede mate van zelfsturing.
 • Je bent in staat tot volwassen communicatie.
 • Je bent het Nederlands voldoende machtig om met je studie aan de slag te gaan.
 • Je beschikt over een diploma secundair onderwijs of je slaagde voor de toelatingsproef voor de graduaatsopleidingen. Zie: Inschrijving toelatingsproef (toelatingsonderzoek.be)

Wat mag je verwachten?

Het traject omvat 3 x 40 studiepunten en loopt over 3 academiejaren. Je kan enkel opstarten bij het begin van het academiejaar. De lessen starten op de eerste zaterdag van oktober.

Drie opleidingsonderdelen

 • Zelfstudie: je verwerkt deze opleidingsonderdelen volledig via zelfstudie, aan de hand van een leerpad dat je terugvindt in de digitale Toledoklas met lesmateriaal, instructies en opdrachten. Het examenmoment is wel op campus. 
 • Maximaal digitaal: je vult de zelfstudie aan met contactmomenten op campus op zaterdagvoormiddag, in combinatie met online contactmomenten op donderdagavond.
 • Geïntegreerd in het werkplekleren: deze opleidingsonderdelen vormen één cluster met Beroepspraktijk (= stage/werkplekleren). Je realiseert de leerdoelstellingen van de geïntegreerde opleidingsonderdelen door op jouw stage- of leerwerkplek relevante acties of producten te ontwikkelen, of door opdrachten te koppelen aan jouw reële praktijk.

Zelfstudie

Zelfstudie is de basis en het vertrekpunt in elk opleidingsonderdeel, aangevuld met onderwijs op campus en online onderwijs. Je bent verplicht aanwezig tijdens de contactmomenten, op:

 • Zaterdagvoormiddag van 9u15 tot 12u30 op campus.
 • Donderdagavond van 19u tot 21u online.

Werkplekleren

Tijdens je opleiding doe je werkplekleren in een bedrijf of organisatie in het werkveld van jouw opleiding.

 • In de eerste twee jaren heb je 200u stage in het tweede semester.
 • In je laatste jaar doe je 400u stage verspreid over het hele academiejaar.

Begeleiding en ondersteuning

In deze trajecten zetten we sterk in op afstandsleren en zelfstudie. Zo word jij de regisseur van je eigen leren. Dit vergt een grote zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Je staat er echter niet alleen voor.

 • Tijdens de eerste maanden van jouw studietraject begeleidt de docent van het opleidingsonderdeel Studieregie jou bij het versterken van jouw studiecompetenties. Je gaat aan de slag met hoe studeren, jezelf sturen, plannen, omgaan met studiestress, … . Je krijgt ondersteuning op maat via opdrachten en online groepsmomenten. Je kan terecht met je vragen over je studie-aanpak en -organisatie.
 • In het tweede semester word je, terwijl je stage loopt en aan opleidingsopdrachten werkt, intens opgevolgd door de docent Beroepsprakijk. Je leert uit je ervaringen tijdens de supervisiegroepjes met medestudenten.
 • Alle docenten gaan graag in op jouw vragen over de lesinhouden of de opdrachten. Wij zetten in op kleine klasgroepen zodat dat het voor jou makkelijker is om de docent en de medestudenten te leren kennen en elkaar te ondersteunen.
 • De coördinator van jouw opleiding bewaakt samen met jou het goede verloop van je totale traject.

Hoe starten?

 • Voor je kan inschrijven, heb je een instapgesprek met de coördinator van jouw opleiding. De contactgegevens van de coördinatoren staan bovenaan rechts op deze pagina.
 • Vervolgens schrijf je je online in via ucll.be/inschrijven. Duid de juiste opleiding en organisatievorm (‘traject voor werkenden’) aan. Je vindt hier ook een uitgebreide helpsectie en antwoorden op veel gestelde vragen.
 • Nadat we jouw inschrijving hebben verwerkt, krijg je een aantal documenten (inschrijvingsbewijs, activatiecode voor jouw UCLL-account en UCLL-studentenmailadres, …) toegestuurd op jouw privé e-mailadres. Activeer jouw UCLL-account meteen zodat je verder kan in jouw inschrijvingsproces.

Kostprijs van de opleiding?

De studiekost van je opleiding bestaat uit twee delen. Je betaalt zowel het studiegeld als de kost voor het studiemateriaal.

 • Alle studenten in het hoger onderwijs betalen een inschrijvingsbedrag of ‘studiegeld’. Meer info vind je via https://www.ucll.be/studeren/inschrijven/studiegeld. Heb je recht op een studiebeurs van de Vlaamse overheid, dan vraag je een studietoelage aan via www.studietoelagen.be. Ben je bezorgd over de kosten van je studie, dan kan je de sociale dienst van KU Leuven contacteren via https://www.kuleuven.be/studentenvoorzieningen/socialedienst.
 • Het studiemateriaal verschilt per opleiding en omvat gedrukte cursussen, fotokopieën, handboeken, online materiaal. Jij betaalt hiervoor standaard 4 euro per studiepunt. Bij een aantal opleidingsonderdelen ligt het bedrag iets hoger omwille van een duurder handboek. Je betaalt het studiemateriaal per semester. Wij bezorgen je de factuur via je UCLL-studentenmailadres.

Maatschappelijk werk (Werktraject), iets voor jou?

Opleiding te volgen op
Opleidingstype
Eerstvolgende infodag
Bernadette Houdart Opleidingsverantwoordelijke graduaten Welzijn Heverlee
Bernadette Houdart
Opleidingsverantwoordelijke graduaten Welzijn Heverlee