Content and Language Integrated Learning (CLIL) | UCLL

De masterclass in de CLIL-didactiek

Sta je voor een uitdaging als CLIL-leraar? Of wil je als vreemdetaalleerkracht je leerlingen zo goed mogelijk begeleiden in hun CLIL-avontuur?

Kom dan proeven van deze masterclass in de CLIL-didactiek!

Je leert er genieten van elk detail van het CLIL-driegangenmenu. Theorie en praktijk wisselen elkaar af, uitwisseling met collega’s kruidt je eigen klaspraktijk.

 • Of je nu volop in de CLIL-ervaring zit of er nog moet aan beginnen, deze ‘Smaakmaker’ biedt voldoende mogelijkheden voor een gedifferentieerd aanbod.
 • Leerkracht wetenschappen, theoretische of vaardigheidsvakken? CLIL in het Engels, Frans of Duits? Met deze Smaakmaker komen we tegemoet aan de vraag van CLIL-leraren om in een intensief traject ondergedompeld te worden in de CLIL-didactiek.

De Smaakmakers richten zich zowel op CLIL-didactiek als -linguïstiek

Wat komt aan bod bij CLIL-didactiek?

 • De eigen doelstellingen bepalen
 • Het CLIL-driegangenmenu doorlopen voor de opbouw van een les(senreeks)
 • Ervoor zorgen dat de leerlingen de vreemde taal begrijpen
 • Multimodale bronnen gebruiken
 • Werken met specifieke terminologie
 • Talige doelen formuleren en realiseren
 • Leerlingen stimuleren om de doeltaal te spreken
 • Relevante taken in de doeltaal integreren in je onderwijspraktijk
 • Evalueren en feedback geven binnen een CLIL-context
 • Je les opbouwen op basis van didactisch materiaal in de doeltaal

CLIL-linguïstiek plaatst het talige aspect van CLILonderwijs in de spotlights. Hoewel een CLIL-les geen taalles is, moet er wel aan taalvaardigheidsontwikkeling in de doeltaal gedaan worden. CLIL staat namelijk voor zowel de verwerving van inhoud als van taal. Voor veel CLIL-leerkrachten zorgt dit voor een spanningsveld. Hier focussen we op de manier waarop taal verworven wordt en op de manier waarop dit proces gestimuleerd kan worden binnen een vakles. Om dit alles te kunnen realiseren maken we een onderscheid tussen ‘language of learning’, ‘language for learning’ en ‘language through learning’.

Qua voorkennis verwachten we een voldoende beheersing van het Frans en het Engels om de lessen te kunnen volgen en actief te kunnen participeren (± niveau B1).
 

De doelen

 • Een krachtige leeromgeving opzetten waarin zowel de taaldiversiteit binnen de klasgroep als de talige talenten van elke leerling optimaal worden ingezet in functie van de leerdoelen van je vak.
 • In de doeltaal een positief leer- en leefklimaat voor je leerlingen creëren, met aandacht voor leerplezier, verwondering en het welbevinden van elke leerling.
 • Kritisch reflecteren over je lespraktijk volgens de didactische principes van CLIL.
 • Op basis van eigen ervaringen en uitwisseling van best practices je didactische aanpak aanpassen en versterken.
 • In je lesvoorbereidingen rekening houden met ‘language of learning’, ‘language for learning’ en ‘language through learning’.
 • Talige scaffolding voorzien zodat leerlingen met verschillende voorkennis telkens nog voldoende worden uitgedaagd in een veilige leeromgeving

Wat levert het je op?

De deelnemers aan deze Smaakmakers schrijven zich in voor twee vakken van de bachelor-na-bachelor (banaba) meertalig onderwijs: ‘CLIL-didactiek’ en ‘CLIL-linguïstiek’. Beide vakken zijn inhoudelijk nauw verbonden. Op het einde van dit traject ontvangen de deelnemers die met positief gevolg deelnamen aan de evaluatie, een ‘creditbewijs’. Dit is een officieel bewijs dat zij slaagden voor deze twee vakken van de banaba meertalig onderwijs.

Wie eventueel later overweegt om zich verder in CLIL te specialiseren en SMAAKMAKERS: CLIL DIDACTIEK Content and Language Integrated Learning - Didactics 2022-2023 ook aan de taalvereisten voor CLIL-onderwijs te voldoen, kan de volledige banaba of het postgraduaat CLIL volgen. De Smaakmakers zorgen dan voor een officiële vrijstelling van 7 studiepunten in beide opleidingen.

Lesgevers

Liesbeth Martens

liesbeth.martens@ucll.be 
Docent Frans, vreemdetalen- en CLIL-didactiek & banaba meertalig onderwijs, praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek ‘CLIL in Vlaanderen’ en ‘CLIL tot de vierde’, begeleider Lesson Study als professionaliseringsmethodiek voor meertalig onderwijs – UCLL

Jill Surmont

jill.surmont@ucll.be
Docent banaba meertalig onderwijs - UCLL, professor vakdidactiek talen bij het Multidisciplinair Instituut voor LerarenOpleiding (MILO) – VUB

De Smaakmakers CLIL-didactiek hebben plaats op woensdagnamiddag. De data volgen hier.

Locatie: De lessen vinden afwisselend plaats op de campus of online. Er is steeds de mogelijkheid voor hybride onderwijs (d.i. een on campus les via streaming meevolgen).

Prijs: € 338,30

Deelnemers genieten een officieel statuut als (werk)student van de UCLL en kunnen daardoor gebruikmaken van alle studentenfaciliteiten zoals toegang tot het online leerplatform, de bibliotheek en het studentenrestaurant.

Content and Language Integrated Learning (CLIL) Didactiek, iets voor jou?

Opleiding te volgen op
Opleidingstype
Eerstvolgende infodag