De ambitie van UCLL bestaat uit drie pijlers. 

Onze missie geeft de kernactiviteiten en de kernwaarden van UCLL als hogeschool weer: waar staat onze hogeschool voor?  Wat doen we en waarom doen we dat?  De kernwaarden van UCLL vormen mee het kloppende hart van onze missie en vertellen hoe UCLL in de wereld wil staan.

Onze visie daarentegen geeft weer op welke terreinen UCLL de toekomst wil beïnvloeden en hoe we dat willen we doen. Hoe m.a.w. onze hogeschool door middel van onderwijs, onderzoek, internationalisering, regionale verankering, dialoog met de samenleving… een eigen, betekenisvolle bijdrage wil leveren aan een duurzame en rechtvaardige wereld.  

Het strategisch plan 2019-2024 ten slotte bevat onze vier strategische prioriteiten, m.a.w. een ambitieus actieplan met scherpe doelstellingen waarmee we onze missie concreet zullen realiseren. 

De uitgelichte projecten in ons jaarverslag, vormen een illustratie van hoe die realisaties eruitzien. Ze tonen stuk voor stuk aan hoe we Succesverhalen Stimuleren, Regionaal Co-creëren, Wereldburgers Engageren en Ronduit Inspireren.

Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2021