Hartfalen | UCLL

Postgraduaat hartfalen, iets voor jou?

Wat?

Hartfalen is een chronische, progressieve ziekte die meer dan 200.000 Belgen treft. Elk jaar worden 15.000 nieuwe diagnoses gesteld. Dit zijn bijna 40 diagnoses per dag. Het treft één op vijf Belgen na zijn 65ste jaar. Door het hoge aantal hospitalisaties heeft deze aandoening een grote economische impact op de gezondheidszorg. Naast de economische impact weegt hartfalen op de levenskwaliteit van de patiënt en zijn directe omgeving. Juist door het chronisch karakter van de aandoening is er een stijgende nood aan gespecialiseerde hulpverleners om voor deze groeiende groep zorg te kunnen bieden. 

Dit postgraduaat wordt georganiseerd in samenwerking met de Belgian Heart Failure Nurses, de Belgian Working Group on Cardiovascular Nursing en de Belgian Working Group on Heart Failure. De lespakketten worden verzorgd door nationale en internationale specialisten binnen de hartfalenzorg te samen met ervaren hartfalenverpleegkundigen en paramedici. 

Wie?

Het postgraduaat richt zich tot professionals die in hun beroepspraktijk in aanraking kan komen met personen met hartfalen. Voorkennis van de werking van het hart is noodzakelijk.

 

Toelatingsvoorwaarden

Om tot het postgraduaat te worden toegelaten, beschik je over een diploma van bachelor of master of een hiermee gelijkgesteld diploma. Kandidaten die hieraan niet voldoen mogen deelnemen aan de opleiding, maar zij verwerven dan enkel een attest van deelname.

Kandidaten kunnen inschrijven voor aparte modules na contactname en goedkeuring van de opleidingscoördinator jan.vercammen@zol.be.

Modules

De opleiding zal alle aspecten van hartfalen belichten. Enerzijds worden acuut , chronisch en eind stadium hartfalen en anderzijds de pathofysiologie, de diagnosestelling en de behandeling toegelicht. Bijkomend worden thema’s aangehaald rond juridische, ethische en psychosociale aspecten evenals communicatieve vaardigheden en motivationele gesprekstechnieken.

De theoretische inzichten kunnen in verschillende praktijken teruggekoppeld worden d.m.v. stage in algemene en universitaire ziekenhuizen en eerstelijnspraktijken in Vlaanderen. Daarnaast kan je je  verdiepen in enkele aspecten van de hartfalenzorg door de keuzelesdagen. De docenten zullen voornamelijk gebruik maken van casuïstiek om een koppeling te maken tussen theorie en praktijk. 

Het postgraduaat heeft een waarde van 20 studiepunten verdeeld over 5 modules:

  • Module 1: De persoon met acuut hartfalen
  • Module 2: De persoon met chronisch hartfalen intra muros
  • Module 3: De persoon met chronisch hartfalen extra muros
  • Module 4: De persoon met eindstadium hartfalen
  • Module 5: Klinische hartfalenpraktijk

Opgelet!  Wijzigingen aan het programma zijn steeds mogelijk.

Het postgraduaat kan je volgen in het Nederlands, het is echter noodzakelijk om voldoende leesvaardig te zijn in het Engels om alle lesinhouden te begrijpen (bv. lespresentaties en wetenschappelijke literatuur).

De evaluatie van het postgraduaat gebeurt per module tijdens de januari en juni examenzittijd.

Je krijgt het getuigschrift “Postgraduaat in hartfalen” als je minstens 90% van al de lessen hebt bijgewoond en geslaagd bent voor de examens en stage. 

Campus Genk en Gasthuisberg in Leuven

Praktisch?

De lessen zijn verspreid over 20 dagen in een volledig academiejaar en vinden (voornamelijk) plaats op vrijdag van 8u30 tot 17u00. Bijkomend dien je 8 dagen stage te doen. 

Je kan dit postgraduaat ook volgen binnen het stelsel van Vlaams Opleidingsverlof.  Klik op de link om te kijken of je al dan niet in aanmerking komt. (erkenningsnummer ODB-1001819)

Kostprijs

De richtprijs bedraagt 1.400 euro. (Volledige overzicht: studiegelden)

Toelatingsformulier Postgraduaat Hartfalen

Bij interesse, vul eerst onderstaande formulier in.

De coördinator (jan.vercammen@zol.be) zal je nadien contacteren.