Postgraduaat Lactatiekunde

Borstvoeding is de meest ideale en natuurlijke voeding voor een baby tijdens het eerste levensjaar. Het voorziet in de emotionele behoeften van een pasgeborene en is  nutritioneel optimaal afgestemd op de individuele groei en bescherming die een baby nodig heeft.  Ook voor de moeder en de maatschappij heeft borstvoeding vele voordelen.

De WHO beveelt aan om 6 maanden uitsluitend borstvoeding te geven en nadien de borstvoeding aan te vullen met vaste voeding  tot het kind 2 jaar is. In België start 78,9% van de moeders met borstvoeding. Door tegenslag en onvoldoende begeleiding stoppen helaas veel moeders en ligt het cijfer op 34,4% borstvoeding op de leeftijd van 3 maanden. Na 6 maanden geeft slechts 10,7% nog uitsluitend borstvoeding.

Het is voor zorgverleners van moeder en kind een grote uitdaging om deze WHO-aanbeveling in het belang van hun kind te realiseren.  Een lactatiekundige is de aangewezen hulpverlener voor de begeleiding bij borstvoeding. Je begeleidt toekomstige en nieuwe moeders. In omstandigheden waarbij problemen ontstaan rondom het geven van borstvoeding, kan een lactatiekundige met haar specialistische kennis hulp bieden. Lactatiekundigen zijn speciaal opgeleid om borstvoedingssituaties te beoordelen en kunnen advies geven en begeleiden bij probleemsituaties rondom de borstvoeding.  Het postgraduaat lactatiekunde biedt je een ruime  verbreding en verdieping op de begeleiding van een moeder-kinddyade tijdens de borstvoedingsperiode op verschillende vlakken.

Wie ben je?

Vind je een kwaliteitsvolle begeleiding bij borstvoeding ook zo belangrijk? Ben je gepassioneerd en gedreven in de begeleiding van moeder en kind bij de borstvoeding? Wil je je kennis over borstvoeding zowel in de breedte als in de diepte verruimen? Dan is het postgraduaat lactatiekunde zeker iets voor jou. Want het postgraduaat richt zich tot alle professionals in de moeder-kindzorg (vroedvrouwen, gynaecologen, pediaters/neonatologen, huisartsen, verpleegkundigen tewerkgesteld op een neonatale of pediatrische afdeling…).

Toelatingsvoorwaarden voor kandidaten uit gezondheidssector

Om tot het postgraduaat te worden toegelaten moet een kandidaat beschikken over:

 • Een diploma professionele bachelor vroedkunde en/of verpleegkunde, eventueel met bijkomende masteropleiding na de basis bacheloropleiding
 • Een diploma academische master in de geneeskunde (gynaecologen, neonatologen, huisartsen, …)
 • Kandidaten uit Nederland dienen minimum over een HBO-diploma van verloskundige en/of verpleegkundige te beschikken
  Toelatingsvoorwaarden voor andere beroepsgroepen

   Andere beroepsgroepen die zich wensen te verdiepen in de begeleiding van borstvoeding en willen deelnemen aan het postgraduaat dienen te beschikken over:

   • Minimum een diploma professionele bachelor binnen de gezondheidszorg EN minstens 1 jaar werkzaam zijn binnen moeder-kindzorg (bv. materniteit, neonatologie, pediatrie, verloskunde, ...), waarbij borstvoedingsbegeleiding een belangrijk onderdeel vormt van je job.
   • Basiskennis borstvoeding (aan te tonen via relevante bijscholing met betrekking tot borstvoeding)
   • Relevante werkervaring binnen het domein moeder en kind is een absolute must. 
   • Je deelt immers je ervaring met de andere deelnemers aan het postgraduaat.

    

   Studieprogramma

   De deelnemers worden begeleid door een gedreven multidisciplinair team van (gast)docenten.  Voornamelijk lactatiedeskundigen IBCLC -  met vakinhoudelijke expertise via voordrachten, praktijkgerichte werkcolleges, vaardigheidstrainingen, casuïstiek en het elektronisch leerplatform.

   Individueel opzoekingswerk kan. Daarnaast dien je tijd in te plannen voor zelfstudie.  Reken op ongeveer een taakbelasting van 1 dag per week.  

   Na het theoretisch gedeelte volg je stage van 75 uren. Op het einde van de stageperiode lever je een stageverslag in. Als afronding van deze opleiding dien je een paper te schrijven over een actueel lactatiekundig probleem, onderbouwd met nieuwe wetenschappelijke onderzoeken. Hiermee lever je een duidelijk bewijs dat nieuwe inzichten en ideeën m.b.t.. borstvoeding kunnen opgezocht worden en verwerkt voor de praktijk.

   Het postgraduaat kan je volgen in het Nederlands, het is echter noodzakelijk om voldoende leesvaardig te zijn in het Engels om alle lesinhouden te begrijpen (bv. wetenschappelijke literatuur lezen).

   De evaluatie van het postgraduaat gebeurt door een examen, een stage-opdracht en een en eindpresentatie van de paper.  Indien er geen deelname is aan een of meerdere onderdelen van de evaluatie kan het getuigschrift niet behaald worden en krijgt de deelnemer enkel een attest van deelname.

   Dit postgraduaat is een goede voorbereiding op de deelname aan het IBLCE.

   Het programma bestaat uit 26 SP en is verdeeld over 5 modules.​

   Totaal aantal studiepunten Openvouwen

   Graag wat meer gedetailleerde info over het postgraduaat lactatiekunde?

   Campus LiZa Genk

   Praktische info

   De 20 lesdagen zijn steeds op dinsdag van 9u – 17u. Lessen gaan door op campus LiZa te Genk. In uitzonderlijke omstandigheden gaan de lessen digitaal door.

   Prijs: De prijs voor deze opleiding bedraagt € 1.495. (studiegelden postgraduaten)
   Contactgegevens: De opleidingscoördinator is Evi Geuten (evi.geuten@ucll.be).

   Interesse?  Of toch eerder in een kortere navorming? 
   Kijk dan zeker eens naar de mogelijkheden binnen navorming - borstvoedingsbegeleiding.

   Data 2022 - 2023

   • Startdag op dinsdag 20.09.2022 vervolgens op 27.09.22
   • 04.10.22, 11.10.22, 18.10.22 en 24.10.22
   • 08.11.22, 15.11.22, 22.11.22 en 29.11.22
   • 13.12.22 en 20.12.22
   • 10.01.23, 15.01.23, 23.01.23 en 31.01.23 
   • 14.02.23 en 28.02.23
   • 07.03.23 en 14.03.23
   • Examen op maandag 08.05.23 en dinsdag 09.05.23 
   • Paperdag op dinsdag 13.06.23
     

   Examen en diploma

   Deze opleiding bereidt ook voor op de deelname aan het IBLCE. De Belgische coördinator voor dit IBLCE is Mevr. Lies Versavel.  Meer info over IBLCE komt aan bod tijdens de opleiding.

   Het postgraduaat lactatiekunde is een erkende opleiding inzake borstvoeding van het medisch en verzorgend personeel.

   Inschrijven

   Het aantal deelnemers is beperkt tot maximum 25 deelnemers. De hogeschool behoudt zich het recht om de opleiding niet te laten doorgaan, indien er te weinig inschrijvingen zijn. Is de opleiding volzet, dan kom je op de reservelijst te staan.

   De opleiding komt in aanmerking voor betaald educatief verlof. Kijk op de website van het Vlaams Opleidingsverlof of je voldoet aan de voorwaarden. Daarnaast kunnen zelfstandige ondernemers betalen via KMO-portefeuille.

   Inschrijfproces

   Wil je het postgraduaat lactatiekunde volgen? Check dan eerst de toelatingsvoorwaarden.
   Mail je cv + motivatiebrief naar de coördinator evi.geuten@ucll.be. Als je voldoet aan de toelatingseisen krijg je een toelatingsattest per mail en mag je online inschrijven.

   Opgelet!

   • Kraamverzorgsters of gegradueerde verpleegkundigen op HBO-5 niveau worden niet toegelaten.
   • Aparte modules volgen is niet mogelijk. Een beperkt programma opnemen (minder dan 26SP) is niet mogelijk en kan ook niet gespreid worden over meerdere academiejaren.
   • Vrijstellingen voor de module evidence based worden niet toegestaan, gezien we het als opleiding belangrijk vinden dat de cursisten zich verdiepen in het lactatiespecifiek wetenschappelijk onderzoek.
   • We ontraden het postgraduaat te volgen in combinatie met andere bijkomende opleidingen (bv. masteropleidingen) aangezien lessen en examens van de andere opleiding kunnen overlappen met deze van het postgraduaat.

   Lactatiekunde, iets voor jou?

   Opleiding te volgen op
   Opleidingstype
   Eerstvolgende infodag