Mijn organisatie in een veranderende context | UCLL

Over deze opleiding

Dit postgraduaat wil leidinggevenden vormen die als hoofdopvoeder, groepshoofd, coördinator, orthopedagoog,... een verantwoordelijke functie (willen) uitoefenen in het orthopedagogische werkveld.

Het postgraduaat richt zich dan ook tot hulpverleners die een leidinggevende functie binnen een orthopedagogische setting uitoefenen of ambiëren.

Kandidaat-deelnemers:

 1. hebben een bachelor of masterdiploma
 2. hebben (werk)ervaring in het orthopedagogische werkveld.
 • die niet beschikken over een bachelor- of masterdiploma orthopedagogie(k)
  worden uitgenodigd voor een gesprek met de coördinator van de opleiding.
 • Kandidaat-deelnemers met onvoldoende orthopedagogische voorkennis,
  kunnen bij ons een voorbereidingsprogramma volgen.
 • Kandidaat-deelnemers die in het bezit zijn van een diploma via CVO/VSPW
  kunnen via een verkort traject het gevraagde bachelordiploma behalen.

Studieprogramma

Deelmodule 3: ‘de organisatie’

Als leidinggevende ben je nauw verbonden met de organisatie van waaruit je werkt. Je bevindt je vaak tussen het team en de organisatie in. Je krijgt invloeden langs beide kanten en je kan invloed op beiden uitoefenen. Als leidinggevende heb je dus een grote verantwoordelijkheid op dit vlak.

Participeren in beleidsontwikkeling en beleidsuitvoering en hierin een actieve inbreng hebben, is belangrijk.

In de deelmodule ‘de organisatie’ leer je  enerzijds te denken en te handelen vanuit inzichten in organisatiestructuren en -cultuur, kwaliteitsdenken, veranderingsmanagement, ... Anderzijds word je op de hoogte gebracht van een aantal juridische, financiële en administratieve aspecten op organisatorisch niveau. Er is ook aandacht voor informatietechnologie en onderzoeksmethodologie.

Deelmodule 4: ‘context’

Elke organisatie bevindt zich in een maatschappelijke context. Deze overkoepelt de gehele werking van de organisatie, de teams, de medewerkers en de leidinggevende.

Het is van groot belang dat een organisatie zich kan positioneren t.a.v. ‘de buitenwereld’, de maatschappelijke context – en dit zowel op een lokaal/regionaal als op een (inter)nationaal niveau. Als leidinggevende dien je hier vaak een taak in op te nemen. Dit kan een actieve taak zijn in de zin van de eigen organisatie vertegenwoordigen, netwerken ontwikkelen en samenwerkingsrelaties, … Anderzijds kan je niet ongevoelig blijven voor evoluties binnen de maatschappelijke context en dien je deze in te schatten en te vertalen naar de eigen organisatie en haar medewerkers.

Hoe deze taken op een adequate manier oppakken, komt in de deelmodule ‘context’ aan bod.

Campus Diepenbeek

Dit postgraduaat wordt aangeboden op Campus Diepenbeek. 

Praktisch

Dit postgraduaat is een onderdeel van de banaba Orthopedagogisch Management en kan afzonderlijk gevolgd worden.  Het gaat van start in september 2024.

Voor elke deelmodule worden een 30-tal contacturen voorzien die je verspreid over donderdagavonden (16u30- 21u) in de periode september - mei  kan volgen.

Voor de totale module betekent dit een 65-tal uren.  Deze opleiding geeft recht op opleidingsverlof.

Een uitgebreide brochure met een beschrijving van de inhouden en competenties per module kan je  op aanvraag verkrijgen bij liesbeth.lenie@ucll.be

Mijn organisatie in een veranderende context, iets voor jou?

Opleiding te volgen op
Opleidingstype
Eerstvolgende infodag
Liesbeth Lenie
Coördinator Banaba Orthopedagogisch Management