Over de banaba Orthopedagogisch management

De banaba orthopedagogisch management richt zich tot hulpverleners die een leidinggevende functie binnen een orthopedagogische setting uitoefenen of ambiëren.

Kandidaat-studenten:

 • hebben een bachelor of masterdiploma;
 • hebben (werk)ervaring in het orthopedagogische werkveld;
 • oefenen een leidinggevende functie uit of ambiëren dat. 

Elke kandidaat wordt uitgenodigd voor een gesprek met de coördinator van de opleiding om samen een haalbaar traject te bepalen. 

 • Kandidaten met onvoldoende orthopedagogische voorkennis kunnen een voorbereidingsprogramma volgen.
 • Kandidaten die in het bezit zijn van een graduaatsdiploma en beschikken over de leidinggevende ervaring kunnen deelnemen aan de postgraduaten en kunnen eventueel via een verkort traject het gevraagde bachelordiploma behalen.

We streven naar een evenwichtige groepssamenstelling.

Wie ben je?

Ben je leidinggevende in het ortho(ped)agogische werkveld of zou je willen doorgroeien naar een leidinggevende functie? 

Ben je geïnteresseerd in hoe leiderschap (inspireren en motiveren) en management (organiseren en coördineren) te combineren?

Ben je geïnteresseerd in een ruim theoretisch kader met grote toepassingsmogelijkheden op je eigen praktijk?

Stel je je vragen over:

 • Hoe je je eigen competenties als leidinggevende kan optimaliseren?
 • Hoe je optimaal kan (samen)werken met je team?
 • Hoe je als leidinggevende in je organisatie kan functioneren?
 • Hoe je jouw organisatie in een bredere context kan kaderen?

Wil je graag: 

 • als leidinggevende zowel resultaatsgericht als persoonsgebonden gevormd worden ?
 • in groep met en van elkaar leren en ben je ook bereid tot zelfstudie en zelfwerkzaamheid?
 • een bijkomend volwaardig bachelordiploma en wil je de (studie)belasting hiervan spreiden?
 • een opleiding die betaalbaar is en die een goede prijs-kwaliteitverhouding heeft?

Vind je zowel de orthopedagogische als de ethische invalshoeken belangrijk in je werken met collega’s en cliënten?

Heb je op het merendeel van bovenstaande vragen ‘ja’ geantwoord, dan is de banaba orthopedagogisch management inderdaad iets voor jou!

Wat word je?

Als afgestudeerde bachelor-na-bachelor in orthopedagogisch management:

 • kan je leiding geven aan jezelf en anderen;
 • kan je een aantal managementtechnieken hanteren en deze integreren in je eigen leiderschapsstijl;
 • ben je je bewust van je eigen rol binnen de organisatie en van de organisatie in zijn bredere context;
 • kan je als leidinggevende kritisch reflecteren over de huidige orthopedagogische ontwikkelingen op meso-en macrovlak en participeer je actief op zowel intern als extern beleidsniveau;
 • ben je in staat het beleid en de werking van een organisatie te bevragen vanuit het perspectief van zingeving en ethiek;
 • kan je je op zowel tactisch-operationeel als strategisch niveau van management bewegen.

Studieprogramma

De volledige opleiding staat voor 60 studiepunten (SP) en is onderverdeeld in 2 postgraduaten met deelmodules en een aantal finalisatievakken.

ik als leidinggevende van een team

  • Deelmodule 1: Ik als leidinggevende (10 SP)
  • Deelmodule 2: Het team (10 SP)

  mijn organisatie in een veranderende context

  • Deelmodule 1: De organisatie (10 SP)
  • Deelmodule 2: De context van de organisatie (10 SP)

  Postgraduaten

  Finalisatievakken

  • Orthopedagogische en ethische invalshoeken (6 SP)
  • Persoonsgebonden project (4 SP)
  • Resultaatsgebonden project (10 SP)

  De postgraduaten worden afwisselend per jaar georganiseerd. Zij kunnen afzonderlijk en in willekeurige volgorde gevolgd worden.  Na het succes volgen van het postgraduaat krijgt de deelnemer een  postgraduaatsgetuigschrift.

  Diploma banaba: 3 of 2 jarig traject?

  De finalisatievakken worden bij voorkeur in een derde jaar na de 2 postgraduaten gevolgd.  Dit 3-jarig traject wordt aanbevolen aan studenten die (nog) niet beschikken over voldoende leidinggevende ervaring. Een 2-jarig traject is mogelijk door, na goedkeuring van de coördinator,  bij aanvang van het eerste postgraduaat en ook in te schrijven voor het finalisatievak ‘orthopedagogische en ethische invalshoeken’. Het resultaats-en persoonsgebonden project kan vervolgens samen met een tweede postgraduaat gevolgd worden. 

  Campus Diepenbeek

  Deze bachelor-na-bachelor wordt aangeboden op Campus Diepenbeek. 

  Praktische info

  De opleiding kan volledig in Kortrijk en Diepenbeek worden gevolgd.  (Bij een onvoldoende aantal inschrijvingen per locatie kan de opleiding centraal georganiseerd worden.  Een aantal overkoepelende initiatieven in het kader van ‘orthopedagogische en ethische invalshoeken’ worden mogelijks centraal georganiseerd.)

  De lessen van het postgraduaat aan UCLL vinden plaats  op een 20-tal donderdagavonden van 18u00 tot 22u00. Deze lessen komen in aanmerking voor educatief verlof.

  Inschrijven en studiegeld

  Personen die zich kandidaat willen stellen om  deel te nemen aan een postgraduaat of aan de volledige banaba aan UCLL (Diepenbeek), kunnen contact opnemen met Liesbeth Lenie, verantwoordelijke banaba Orthopedagogisch Management. Zij bezorgt je een toelatingsformulier voor de officiële inschrijving.

  • Inschrijvingen aan UC Leuven-Limburg met een creditcontract
  • Inschrijvingen aan UC Leuven-Limburg met een diplomacontract

  Orthopedagogisch management, iets voor jou?

  Opleiding te volgen op
  Opleidingstype
  Liesbeth Lenie
  Coördinator Banaba Orthopedagogisch Management

  Kwaliteitszorg

  Hogeschool UCLL staat bekend om de kwaliteit van haar opleidingen. We willen er zeker van zijn dat onze studenten de beste kansen hebben op de arbeidsmarkt.
  Meer informatie over onze Kwaliteitszorg

  Download de kwaliteitsfiche van deze opleiding: