Referentiepersoon ethiek | UCLL

Referentiepersoon ethiek, iets voor jou?

Postgraduaat referentiepersoon ethiek

Wat?

Ethisch veerkrachtig worden behelst gevoeligheid, moed, taal en een experimenteerruimte. Het Postgraduaat Gespecialiseerd in Referentiepersoon Ethiek biedt zorg- en hulpverleners via inhoud, praktische oefeningen, exposure, didactieken en dialoog een experimenteerruimte aan om in ethische veerkracht te groeien. Een praktijkgerichte aanpak staat centraal. De cursisten vormen samen met de begeleiders deze experimenteerruimte.  

Wie?

Ben je zorg- of hulpverlener of leidinggevende in de zorg of welzijn en in confrontatie met ethische vragen of problemen en daardoor op zoek naar achtergrond, methodieken en ruimte voor reflectie?  Dan is dit postgraduaat iets voor jou. 

Je kan deelnemen aan dit postgraduaat als Verpleegkundige. (bachelor of master = specifiek instroom). EVK’s zijn mogelijk indien je beschikt over 'eerder verworven kwalificaties'  op basis van andere vervolgopleidingen.

Modules

Ethiek: inleiding en basisbegrippen (vaste module)
Openvouwen
Ethische besluitvorming en zorgklimaat (vaste module)
Openvouwen
Ethische vraagstukken in zorg en welzijn (vrije module)
Openvouwen
Ethisch leiderschap in zorg en welzijn (vaste module)
Openvouwen

Campus Genk

Praktisch?

Wanneer?

Binnen het postgraduaat referentiepersoon ethiek heb je om de twee weken les; modules zijn verdeeld over 2 semesters en verspreid over 2 academiejaren. De nieuwe opstart voor het volledige postgraduaat staat gepland voor academiejaar 23-24.

Meer info?

lieve.haumont@ucll.be 

Kostprijs

400 euro per module

Schriftelijke annulering is mogelijk uiterlijk twee weken vóór aanvangsdatum. Een administratieve kost zal aangerekend worden. Bij een latere annulering blijft de deelnameprijs integraal verschuldigd. Vervanging van de deelnemer is mogelijk mits voorafgaande schriftelijke verwittiging. 

Referentiepersoon ethiek, iets voor jou?

Opleiding te volgen op
Opleidingstype