Talentontwikkeling | UCLL

Talentontwikkeling in je klas, praktijk of bedrijf, hoe doe je dat?

Ken je het gevoel dat de tijd voorbijvliegt, dat uren minuten lijken, dat je één en al geconcentreerd en doelgericht bent? Om dergelijke flow in de klas of op het werk waar te maken, moet je talenten, sterktes en mogelijkheden leren zien, benoemen, zichtbaar maken en erop inspelen.

 1. Daarvoor werken we in dit postgraduaat samen aan je eigen talentontwikkeling, je eigen groei, je eigen energie en je bezieling. Je start een diepgaand persoonlijk leerproces.
   
 2. Ondertussen geven we jou handvaten om anderen te begeleiden in hun talentontwikkeling. Elk kind en elke volwassene heeft meer capaciteiten en groeipotentieel dan hij of zij zelf beseft. We gaan aan de slag met methodieken om de (verborgen) mogelijkheden en de passie van anderen te ontdekken en te ontwikkelen. Je leert een talentontwikkelende, d.w.z. ondersteunende én uitdagende leer- en werkomgeving te creëren.

Want leren en leven vanuit mogelijkheden in plaats van vanuit problemen, opent nieuwe perspectieven en nieuwe kansen om je (werk)omgeving aangenamer en leuker te maken.

Wie kan het Postgraduaat Talentontwikkeling volgen?

Het postgraduaat is gericht op onderwijzend personeel zoals directies, schoolondersteuners, leraren, maar ook alle andere professionals (human resource managers, trainers, begeleiders, coaches ...) kunnen deelnemen aan deze opleiding.

We verwachten dat je al coachingservaring hebtvanuit de visie dat je eerst een goede coach moet zijn alvorens je talentontwikkelaar kan worden.

 • Kandidaat studenten zonder coachingsopleiding/-vorming, dienen eerst het Postgraduaat Coaching en Mentoring te volgen alvorens ze het Postgraduaat Talentontwikkeling kunnen volgen. M.a.w. een basis aan coachingsvaardigheden en -competenties wordt verwacht als beginsituatie bij alle cursisten van het Postgraduaat Talentontwikkeling.
 • Kandidaat-studenten met  aantoonbare competenties in coaching kunnen rechtstreeks het Postgraduaat Talentontwikkeling aanvatten en in 20 studiepunten het getuigschrift behalen.
 • Kandidaat-studenten die in het bezit zijn van het getuigschrift van het Postgraduaat Coaching en Mentoring, worden vrijgesteld van het volledige eerste jaar van het Postgraduaat Talentontwikkeling. In één bijkomend jaar (10SP) kunnen zij het getuigschrift van Talentontwikkeling behalen. Deze unieke combinatie van twee postgraduaten kan je dus voltooien in drie academiejaren!
Ik kom er speciaal vanuit het verre West-Vlaanderen voor omdat je nergens anders deze opleiding kan volgen.

Isolde Willems

Studieprogramma postgraduaat talentontwikkeling

Het postgraduaat talentontwikkeling wordt gespreid over 2 jaar. Het telt 20 studiepunten en is onderverdeeld in 4 opleidingsonderdelen die telkens over 1 semester lopen. Er worden ongeveer 15 contactmomenten per opleidingsjaar voorzien, telkens op een donderdag. Je kan je inschrijven voor het volledige postgraduaat of je kan bepaalde inhoudelijke avondcolleges ook afzonderlijk volgen (neem hiervoor contact op met kobe.vanroy@ucll.be).

Jaar 1

Teamcoaching

6

Hierin begeleiden we het maken van een professionele beeldvorming van je organisatie en de bandbreedte die je als coach krijgt om je daarin te begeven. We begeleiden je op organisatieniveau om structurele mogelijkheden te creëren om het ‘leren van anderen’ te verbeteren. Aan bod komen o.a. teamanalyse, teamdynamiek, Deep Democracy, ...

Zelfregulatie als kompas

4

In dit opleidingsonderdeel gaat het over het eigen leerproces en hoe dat te verbeteren i.f.v. zelfzorg! We oefenen op dynamisch balanceren tussen persoonlijk meesterschap en de leervragen van de groep die u uitdagen als coach.

Teamcoaching

6

Zelfregulatie als kompas

4

Teamcoaching

Hierin begeleiden we het maken van een professionele beeldvorming van je organisatie en de bandbreedte die je als coach krijgt om je daarin te begeven. We begeleiden je op organisatieniveau om structurele mogelijkheden te creëren om het ‘leren van anderen’ te verbeteren. Aan bod komen o.a. teamanalyse, teamdynamiek, Deep Democracy, ...

Zelfregulatie als kompas

In dit opleidingsonderdeel gaat het over het eigen leerproces en hoe dat te verbeteren i.f.v. zelfzorg! We oefenen op dynamisch balanceren tussen persoonlijk meesterschap en de leervragen van de groep die u uitdagen als coach.

Jaar 2

Bezieling en passie

6

Voor krachtige talentontwikkeling en een positief leerklimaat moet je verbinding maken met je eigen missie, met je eigen mensbeeld, met anderen... Deze verbindingen geven bezieling en drive. Daarmee gaan we actief aan de slag.

Talentgerichte toepassingen

4

Talentontwikkelend werken kan op verschillende manieren ingevuld worden. We laten ons inspireren door verschillende toepassingen zoals veerkrachtig werken, Kids’ Skills, Talentenfluisteraars, Growth mindset, Gritontwikkeling… en proberen de rode draad te vinden.

Bezieling en passie

6

Talentgerichte toepassingen

4

Bezieling en passie

Voor krachtige talentontwikkeling en een positief leerklimaat moet je verbinding maken met je eigen missie, met je eigen mensbeeld, met anderen... Deze verbindingen geven bezieling en drive. Daarmee gaan we actief aan de slag.

Talentgerichte toepassingen

Talentontwikkelend werken kan op verschillende manieren ingevuld worden. We laten ons inspireren door verschillende toepassingen zoals veerkrachtig werken, Kids’ Skills, Talentenfluisteraars, Growth mindset, Gritontwikkeling… en proberen de rode draad te vinden.

Nu zie ik nog meer dan vroeger mogelijkheden in plaats van beperkingen. Door me te richten op de aanwezige talenten heb ik mijn coachingskills in de begeleiding van startende collega’s kunnen verbeteren.

Els Kog, aanvangsbegeleidster

Praktische info

Inschrijven en inschrijvingsgeld

Voor meer informatie en/of inschrijving in de postgraduaat Talentontwikkeling: neem contact op met docent Kobe Vanroy (kobe.vanroy@ucll.be).

 • De kostprijs (20 studiepunten, gespreid over 2 jaar) bedraagt € 1.700 ( € 850 per jaar).
 • Incl. lezingen door gastsprekers en ervaringsdeskundige getuigenissen
 • Personeelsleden uit het onderwijs ontvangen een korting van 10%
 • Er worden ongeveer 15 contactmomenten per opleidingsjaar voorzien, telkens op een donderdag
 • Opleidingscheques kan je enkel gebruiken indien een loopbaancentrum verklaart dat de opleiding noodzakelijk is voor de uitvoering van uw persoonlijk ontwikkelplan (POP) via een ‘attest loopbaanbegeleiding’
 • De opleiding is goedgekeurd voor het Vlaams Opleidingsverlof (ODB-1000255).
 • Je kan de KMO-portefeuille gebruiken om een deel van de opleiding te betalen.
 • Wanneer je dit postgraduaat tot een goed einde brengt, ontvang je een erkend getuigschrift.

Campus Diepenbeek