Talentontwikkeling in je klas, praktijk of bedrijf, hoe doe je dat?

Ken je het gevoel dat de tijd voorbijvliegt, dat uren minuten lijken, dat je één en al geconcentreerd en doelgericht bent? Om dergelijke flow in de klas of op het werk waar te maken, moet je talenten, sterktes en mogelijkheden leren zien, benoemen, zichtbaar maken en erop inspelen.

  1. Daarvoor werken we in dit postgraduaat samen aan je eigen talentontwikkeling, je eigen groei, je eigen energie en je bezieling. Je start een diepgaand persoonlijk leerproces.
     
  2. Ondertussen geven we jou handvaten om anderen te begeleiden in hun talentontwikkeling. Elk kind en elke volwassene heeft meer capaciteiten en groeipotentieel dan hij of zij zelf beseft. We gaan aan de slag met methodieken om de (verborgen) mogelijkheden en de passie van anderen te ontdekken en te ontwikkelen. Je leert een talentontwikkelende, d.w.z. ondersteunende én uitdagende leer- en werkomgeving te creëren.

Want leren en leven vanuit mogelijkheden in plaats van vanuit problemen, opent nieuwe perspectieven en nieuwe kansen om je (werk)omgeving aangenamer en leuker te maken.

Wat mag je verwachten?

Werk je in een leer- of opvoedingscontext en wil je op een systematische manier een talentontwikkelende leeromgeving creëren ?  Dan is het belangrijk talentontwikkeling breder te kaderen, verschillende methodes nader te onderzoeken, te werken aan de eigen talentontwikkeling en gericht onderzoek te doen naar mogelijke toepassingen, uitdagingen en valkuilen in verschillende praktijkcontexten.  Deze opleiding wil, naast een theoretische verdieping, mensen aanzetten om te werken aan eigen groei en bezieling;

Wie kan het postgraduaat talentontwikkeling volgen?

Het postgraduaat is gericht op onderwijzend personeel zoals directies, schoolondersteuners, leraren, maar ook alle andere professionals (human resource managers, trainers, begeleiders, coaches ...) kunnen deelnemen aan deze opleiding.

Ik kom er speciaal vanuit het verre West-Vlaanderen voor omdat je nergens anders deze opleiding kan volgen.

Isolde Willems

Studieprogramma postgraduaat talentontwikkeling

Het postgraduaat talentontwikkeling wordt gespreid over 2 jaar. Het telt 20 studiepunten en is onderverdeeld in 4 opleidingsonderdelen die telkens over 1 semester lopen. De lessen vinden telkens plaats op donderdagavond van 18.30 tot 21.30 uur in Diepenbeek, en 1x per semester op een zaterdag. Je kan je inschrijven voor het volledige postgraduaat of je kan de inhoudelijke avondcolleges ook afzonderlijk volgen.

Talentontwikkeling oriëntering

5 SP

We onderzoeken de wetenschappelijke theorieën, maatschappelijke trends en nieuwste benaderingen binnen talentontwikkeling. We passen positieve psychologie en ‘growth mindset’ toe op leren.

Talentontwikkeling in context

5 SP

Talentontwikkelend werken kan ingezet worden in verschillende contexten: in de klas, in functioneringsgesprekken, in veranderingsprocessen, enzovoort. We onderzoeken groeifactoren en obstakels.

Bezieling

5 SP

Voor krachtige talentontwikkeling, voor sterk leiderschap, voor een positief leerklimaat moet je verbinding maken met je eigen missie, met je eigen mensbeeld, met anderen... Deze verbindingen geven bezieling en drive. Daarmee gaan we actief aan de slag.

Talentontwikkeling methodieken

5 SP

Talentontwikkelend werken is niet één methode. We ervaren verschillende begeleidingsmethodieken zoals Appreciate Inquiry, oplossingsgericht werken, Kids’ Skills, Mission Possible, reteaming en waarderend coachen… en proberen de rode draad te vinden.

Talentontwikkeling oriëntering

5 SP

Talentontwikkeling in context

5 SP

Bezieling

5 SP

Talentontwikkeling methodieken

5 SP

Talentontwikkeling oriëntering

We onderzoeken de wetenschappelijke theorieën, maatschappelijke trends en nieuwste benaderingen binnen talentontwikkeling. We passen positieve psychologie en ‘growth mindset’ toe op leren.

Talentontwikkeling in context

Talentontwikkelend werken kan ingezet worden in verschillende contexten: in de klas, in functioneringsgesprekken, in veranderingsprocessen, enzovoort. We onderzoeken groeifactoren en obstakels.

Bezieling

Voor krachtige talentontwikkeling, voor sterk leiderschap, voor een positief leerklimaat moet je verbinding maken met je eigen missie, met je eigen mensbeeld, met anderen... Deze verbindingen geven bezieling en drive. Daarmee gaan we actief aan de slag.

Talentontwikkeling methodieken

Talentontwikkelend werken is niet één methode. We ervaren verschillende begeleidingsmethodieken zoals Appreciate Inquiry, oplossingsgericht werken, Kids’ Skills, Mission Possible, reteaming en waarderend coachen… en proberen de rode draad te vinden.

Nu zie ik nog meer dan vroeger mogelijkheden in plaats van beperkingen. Door me te richten op de aanwezige talenten heb ik mijn coachingskills in de begeleiding van startende collega’s kunnen verbeteren.

Els Kog, aanvangsbegeleidster

Praktische info

Inschrijven en inschrijvingsgeld

Voor meer informatie en/of inschrijving in de postgraduaat Talentontwikkeling: neem contact op met docent Kobe Vanroy (kobe.vanroy@ucll.be).

De kostprijs bedraagt € 1.700 ( € 850 per jaar).
Personeelsleden uit het onderwijs ontvangen een korting van 10%.

Opleidingscheques kan je enkel gebruiken indien een loopbaancentrum verklaart dat de opleiding noodzakelijk is voor de uitvoering van uw persoonlijk ontwikkelplan (POP) via een ‘attest loopbaanbegeleiding’.

Verdere informatie

  • De opleiding is goedgekeurd voor het Vlaams Opleidingsverlof (ODB-1000255).
  • Je kan de KMO-portefeuille gebruiken om een deel van de opleiding te betalen.
  • Wanneer je dit postgraduaat tot een goed einde brengt, ontvang je een erkend getuigschrift.

Campus Diepenbeek