Coaching is in

Een coach spreekt in een vertrouwelijke context én op een gestructureerde wijze met de collega over zijn of haar werksituatie.  Centraal in de gesprekken staan niet zozeer de problemen of de zoektocht naar wie of wat de problemen veroorzaakt.  Wel wordt er gefocust op de kwaliteiten van de medewerker, op wat er wél werkt, op wat het doel is en wat kleine stappen kunnen zijn om daar te geraken.  De blik van de coach is dus oplossingsgericht en toekomstgericht.

In dit traject versterk je je coachings- en communicatievaardigheden om een team of individuen te ondersteunen in een veranderingsproces.  Je gaat aan de slag met theorie, oefeningen, technieken en inzichten.  Soms in een klassieke coachingsetting, soms in een wandelcoaching.  Altijd op de loer voor leerkansen.  Met een rugzakje moed om ook te ontregelen.

Voor wie

Dit postgraduaat is gericht op professionals uit de non-profit sector: coaches, leidinggevenden, directies, hr-afdelingen, coördinatoren, mentoren, zorgverantwoordelijken, supervisoren, consultants ...

Het postgraduaat telt 20 studiepunten en bevat volgende opleidingsonderdelen:

 • De coach in de relatie tot de taak - 6 studiepunten
 • De organisatie als context - 6 studiepunten
 • Intervisie als hefboom - 4 studiepunten
 • De coach in relatie tot zichzelf - 4 studiepunten

Wanneer je dit postgraduaat tot een goed einde brengt, ontvang je een erkend getuigschrift.

Enkele oud-studenten aan het woord:

 • "Ik heb geleerd om te luisteren naar wat niet gezegd wordt, om naar de vraag achter de vraag te luisteren.  Om perspectief te nemen ... om te helpen vanuit de expertise en de kracht van de ander."
 • "Ik ben begonnen met de opleiding om op een coachende manier leiding te geven aan mijn team, om coaching aan de coördinatoren van de verschillende projecten van de dienst te kunnen geven."
 • "Er waren veel leerrijke momenten, maar het leren kennen van mijn medecursisten, van hun ervaring, hun kwetsbaarheden, hun sterktes, hun emoties, gedachten ... heeft me geholpen vanuit nieuwe perspectieven te kijken, te zien, te voelen, te denken, te handelen ..."
 • "Door het postgraduaat te volgen weet ik beter hoe het leerproces van mijn team te ondersteunen, hoe de juiste vragen te stellen en om mezelf duaal af te stemmen."

Praktische info

Een kort woordje uitleg over de praktische zijde van deze opleiding:

 • Het postgraduaat wordt gespreid over 2 jaar. Voor academiejaar 2022-2023 is de opleiding VOLZET.
 • De kostprijs bedraagt € 2000 (€ 1000  per academiejaar).
 • Personeelsleden uit het onderwijs ontvangen een korting van 10%.
 • Er worden 9 contactmomenten georganiseerd (1ste opleidingsjaar):
  • 29 september 2022: 9.30u – 16u
  • 20 oktober 2022: 9.30u – 16u
  • 17 november 2022: 18.30u – 21u
  • 8 december 2022: 18.30u – 21u
  • 19 januari 2023: 9.30u – 16u
  • 26 januari 2023: 18.30u – 21u
  • 2 maart 2023: 9.30u – 16u
  • 27 april 2023: 18.30u – 21u
  • 25 mei 2023: 9.30u – 16u
  • Noot: 8 december 2022 en 26 januari 2023 zijn intervisiemomenten met je intervisiegroep.  Deze momenten kunnen, in overleg met je intervisiegroep, anders worden ingepland.
 • De opleiding is goedgekeurd voor het Vlaams Opleidingsverlof (ODB-1000046).
 • Opleidingscheques kunnen enkel gebruikt worden indien een loopbaancentrum verklaart dat de opleiding noodzakelijk is voor de uitvoering van uw persoonlijk ontwikkelplan (POP) via een ‘attest loopbaanbegeleiding’.

Campus Diepenbeek

In Diepenbeek hebben we een gloednieuwe campus gebouwd waar studenten en docenten samenwerken, leren en leven. Je beschikt er over een uitgebreide mediatheek met didactisch materiaal, moderne leslokalen, open leercentra en werkruimtes, sportmogelijkheden, een restaurant ...

Coaching en mentoring, iets voor jou?

Opleiding te volgen op
Opleidingstype
Eerstvolgende infodag