Coaching en mentoring | UCLL

Coaching is in

In dit traject versterk je je coachings- en communicatievaardigheden om eerst individuen en dan een team te ondersteunen in een veranderingsproces. Je gaat aan de slag met theorie, oefeningen, technieken en inzichten. Soms in een klassieke coachingsetting, soms in een wandelcoaching. Altijd op de loer voor leerkansen. Met een rugzakje moed om ook te ontregelen.

Na deze opleiding ben je in staat om te coachen vanuit verbinding, ontwikkel je je eigen persoon en stijl, kan je een 1 op 1 coachingsgesprek voeren aan de hand van een gestructureerde methodiek, verwerf je inzicht in complexe interacties en spanningsvelden zowel op individueel als op teamniveau én breng je teams in beweging. 

Voor wie

Dit postgraduaat is gericht op professionals uit de non-profit sector: coaches, leidinggevenden, directies, human resource-afdelingen, coördinatoren, mentoren, leraren, zorgverantwoordelijken, supervisoren, consultants...

Na dit postgraduaat coaching en mentoring van 2 jaar kan je kiezen om je verder te specialiseren in het Postgraduaat Talentontwikkeling. Je wordt vrijgesteld van het volledige eerste jaar van het Postgraduaat Talentontwikkeling. Deze unieke combinatie van twee postgraduaten kan je dus voltooien in drie academiejaren!

Het postgraduaat telt 20 studiepunten en bevat volgende opleidingsonderdelen

Jaar 1

Coach in ontwikkeling

6

Je leert verschillende coachingsmethodieken -en vaardigheden. Het gaat om het verbeteren van het “leren van anderen”.  Er is vooral veel trainingstijd voorzien. Aan bod komen o.a. kernkwaliteiten,  positieve psychologie, oplossingsgericht denken, growth mindset, coachingstechnieken, ...

Intervisie als hefboom

4

In het kader van je ontwikkeling als coach richt intervisie zich op jouw dilemma’s en hoofdpijndossiers. De methodiek intervisie faciliteert ‘jouw leren’ en het ‘leren van anderen’. In de ontmoeting leer je immers jezelf beter kennen. Aan bod komen o.a. coachingsgesprekken, intervisiemethodieken, Appreciative Inquiry, ...

Coach in ontwikkeling

6

Intervisie als hefboom

4

Coach in ontwikkeling

Je leert verschillende coachingsmethodieken -en vaardigheden. Het gaat om het verbeteren van het “leren van anderen”.  Er is vooral veel trainingstijd voorzien. Aan bod komen o.a. kernkwaliteiten,  positieve psychologie, oplossingsgericht denken, growth mindset, coachingstechnieken, ...

Intervisie als hefboom

In het kader van je ontwikkeling als coach richt intervisie zich op jouw dilemma’s en hoofdpijndossiers. De methodiek intervisie faciliteert ‘jouw leren’ en het ‘leren van anderen’. In de ontmoeting leer je immers jezelf beter kennen. Aan bod komen o.a. coachingsgesprekken, intervisiemethodieken, Appreciative Inquiry, ...

Jaar 2

Teamcoaching

6

Hierin begeleiden we het maken van een professionele beeldvorming van je organisatie en de bandbreedte die je als coach krijgt om je daarin te begeven. We begeleiden je op organisatieniveau om structurele mogelijkheden te creëren om het ‘leren van anderen’ te verbeteren. Aan bod komen o.a. teamanalyse, teamdynamiek, Deep Democracy, ...

Zelfregulatie als kompas

4

In dit opleidingsonderdeel gaat het over het eigen leerproces en hoe dat te verbeteren i.f.v. zelfzorg! We oefenen op dynamisch balanceren tussen persoonlijk meesterschap en de leervragen van de groep die u uitdagen als coach.

Teamcoaching

6

Zelfregulatie als kompas

4

Teamcoaching

Hierin begeleiden we het maken van een professionele beeldvorming van je organisatie en de bandbreedte die je als coach krijgt om je daarin te begeven. We begeleiden je op organisatieniveau om structurele mogelijkheden te creëren om het ‘leren van anderen’ te verbeteren. Aan bod komen o.a. teamanalyse, teamdynamiek, Deep Democracy, ...

Zelfregulatie als kompas

In dit opleidingsonderdeel gaat het over het eigen leerproces en hoe dat te verbeteren i.f.v. zelfzorg! We oefenen op dynamisch balanceren tussen persoonlijk meesterschap en de leervragen van de groep die u uitdagen als coach.

Data

Download de flyer

1e opleidingsjaar

Workshop 1 (26 september 2024, 9.30u – 16u)
Welkom: fijn dat jij erbij bent!                               
Wie ben jij? Wat is coachen en wat niet?  Wie ben jij als coach?  In deze eerste workshop voelen we het coach-zijn en staan stil bij jouw innerlijke houding als coach.  We verdiepen ons samen in de basishouding -en vaardigheden van de coach.  Aan de hand van verschillende coachingsoefeningen geven we hieraan samen betekenis.  Aan de hand van het Ui-model ontdekken we wat onszelf in beweging brengt.  

Workshop 2 (17 oktober 2024, 9.30u – 16u)
De ander ontmoeten, is ook jezelf beter leren kennen.
Naast een zelfbewuste basishouding bepalen ook je vaardigheden de kwaliteit van het coachingsgesprek.  In deze workshop verdiepen we ons in de verschillende fasen van het coachingstraject.  Aan de hand van een basismodel voor coaching (inclusief het Ui-model) gaan we coachingsgesprekken oefenen.  Omdat een goede coach veel aan zelfreflectie doet en regelmatig de tijd neemt om stil te staan bij zichzelf, maakt dit inherent deel uit van ons groei- en ontwikkelproces als coach. 

Workshop 3 (14 november 2024, 18.30u -21u)
Inspireer & leer met en van elkaar
In het kader van jouw persoonlijke ontwikkeling richt intervisie zich met name op jouw dilemma’s, ‘bumpy moments’ en ‘hoofdpijndossiers’.  In deze workshop krijg je een introductie in intervisie.  Er worden intervisiegroepen gevormd, die de basis vormen voor jullie eigen intervisietraject. 

Workshop 4 (5 december 2024, 18.30u -21u)
Intervisiemoment 1                                       
Samen met jouw eigen intervisiegroep organiseren jullie een eerste intervisiemoment.  Aan de hand van een zelfgekozen intervisiemethodiek gaan jullie aan de slag met de leer-, hulp- of ontwikkelvraag van een medestudent.  Jullie worden tijdens de intervisie uitgenodigd om elkaar te coachen.  Als collega’s (coaches) ‘help’ je elkaar m.a.w. via intervisie om ‘beter’ te worden in je werk. 

Workshop 5 (9 januari 2025, 9.30u – 16u)
Door elkaar te versterken, ontstaan er kansen     
We verdiepen ons verder in het basismodel voor coaching.  Veelzijdigheid hoort bij het profiel van een coach.  Daarom dat het belangrijk is om kennis te hebben van verschillende tools en methodieken.  In deze workshop maken we hiermee kennis en zetten deze in tijdens onze coachingsgesprekken met elkaar. 

Workshop 6 (23 januari 2025, 18.30u -21u)
Intervisiemoment 2                                            
Tijdens dit intervisiemoment met je intervisiegroep gaan jullie opnieuw aan de slag met aangereikte intervisiemethodieken.  Door het toepassen van verschillende methodieken leer je van binnenuit de kansen en belemmeringen kennen. 

Workshop 7 (27 februari 2025, 9.30u – 16u)
Verbinden in het nu, met jezelf en elkaar
Verwerking: we oefenen in de aangeboden kaders met extra aandacht voor het duaal afstemmen en ontregelende interventies. 

Workshop 8 (24 april 2025, 18.30u -21u)
Als iets werkt doe er meer van, als iets niet werkt, doe iets anders. (M. Erickson)         
Verwerking: we oefenen in de aangeboden kaders met extra aandacht voor het waarderend coachen en kernkwaliteiten. 

Workshop 9 (22 mei 2025, 9.30u – 16u)
Waarderend kijken naar…                                  
De beste manier om de toekomst te voorspellen, is deze te creëren.  Tijdens deze workshop nemen we de tijd om vanuit waarderend onderzoek terug te blikken op dit 1e opleidingsjaar en gelijktijdig het 2e opleidingsjaar invulling te geven.  Daarnaast wisselen we onze ervaringen m.b.t. intervisie uit en benoemen we hoe intervisie als hefboom kan dienen in het ‘samen leren en ontwikkelen’ als opstap voor teamcoaching.

2e opleidingsjaar

Workshop 1 
ont-Wikkel jeZelf: STRALEN & in je KRACHT staan                                                     
Teamcoaching, wat is dat?  Wat is de rol van een teamcoach? Hoe start ik een coachtraject op voor teams? 
In deze eerste workshop verkennen we het werkveld van de teamcoach en de rol die jij hierin kan opnemen.  Als uitgangspunt zetten we in op zowel jouw kwaliteiten en sterktes als die van jouw team.  

Workshop 2 
ont-Wikkel jeZelf: Inzicht geeft UITzicht   
Elk team is uniek.  Als teamcoach breng je in kaart wat er speelt in je team.  Wat is er aan de orde?  Hoe ‘proef’ ik mijn team?  Enkele theoretische kaders ondersteunen je in het kijken en begrijpen van wat er achter het gedrag van je team schuilt.  Vanuit vragen die leven in je team beschrijf je de ontwikkelvraag/het ontwikkeldomein.  Dit vormt de start van jouw ontwikkeltraject als teamcoach. 

Workshop 3 
Ik zie, hoor, voel, beleef, ben… mezelf         
Voor jezelf zorgen is vanzelfsprekend.  Toch worstelen we vaak met het op peil houden van onze eigen energiebalans.  In deze workshop zoomen we in op de betekenis van zelfzorg en persoonlijk meesterschap.  Het boek ‘Levenskracht (De Weerdt, S., 2021) vormt de leidraad tijdens jullie intervisies.  Binnen de intervisies wisselen jullie inzichten, ideeën… rond zelfzorg uit.  Je ontwikkelt je eigen zelfzorgtraject. 

Workshop 4 & 5 
STRALEN en in je KRACHT staan. Verder kijken naar mezelf én mijn context.             
In workshop 3 en tijdens de intervisies werden aanzetten gegeven tot zelfzorg en persoonlijke meesterschap. Tijdens deze 2-daagse verdiepen we ons verder in deze thema’s.  Wat is emotieregulatie?  Wat is de betekenis van stress?  Welke emoties en rollen worden opgenomen in teams?  Hoe leren we van ‘irritante relaties’?  Wat betekent dit voor mezelf als (team)coach en wat voor mijn coachee (team)? 
De inzichten rond zelfzorg en persoonlijk meesterschap worden verbonden met persoonlijke en professionele ontwikkeling én teamzorg. 

Workshop 6 
‘Laat je nieuwsgierigheid je leiden naar de paden die minder bewandeld zijn.’ (B. Chiu) 
In de voorgaande workshops hebben jullie al kennisgemaakt met verschillende tools die je als teamcoach kan inzetten. In deze workshop nemen we een duik in de wereld van ‘Deep Democracy’. Wil jij conflicten oplossen, verschillen in een team benutten, duurzame besluiten durven nemen, samen met je team zoeken naar de hoogst haalbare oplossing, beslissingen nemen waarbij de wijsheid van de minderheid wordt meegenomen …?  Zoals je leest, is Deep Democracy  meer dan een methode, het is een taal en een visie op samenwerken.   Kortom, voor een teamcoach biedt Deep Democracy een rijke aanvulling op de andere tools/methodieken m.b.t. teamcoaching.  

Workshop 7 
‘Laat je nieuwsgierigheid je leiden naar de paden die minder bewandeld zijn.’ (B. Chiu) 
Trainingstijd: we oefenen in de aangeboden technieken en methodieken.

Workshop 8 
In het ogenblik, Kijk ik met een terugblik, Altijd weer vooruit.                                         
In deze laatste workshop nemen we de tijd om, via een uitgeschreven methodiek, waarderend terug te blikken op het geheel van de opleiding.  Deze gekozen methodiek is tevens inzetbaar in jouw team/organisatie en vormt een waardevolle aanvulling op al de andere methodieken die je reeds zelf hebt geoefend en ervaren. 

 

Enkele oud-studenten aan het woord:

 • "Ik heb geleerd om te luisteren naar wat niet gezegd wordt, om naar de vraag achter de vraag te luisteren.  Om perspectief te nemen ... om te helpen vanuit de expertise en de kracht van de ander."
 • "Ik ben begonnen met de opleiding om op een coachende manier leiding te geven aan mijn team, om coaching aan de coördinatoren van de verschillende projecten van de dienst te kunnen geven."
 • "Er waren veel leerrijke momenten, maar het leren kennen van mijn medecursisten, van hun ervaring, hun kwetsbaarheden, hun sterktes, hun emoties, gedachten ... heeft me geholpen vanuit nieuwe perspectieven te kijken, te zien, te voelen, te denken, te handelen ..."
 • "Door het postgraduaat te volgen weet ik beter hoe het leerproces van mijn team te ondersteunen, hoe de juiste vragen te stellen en om mezelf duaal af te stemmen."

Praktische info

Een kort woordje uitleg over de praktische zijde van deze opleiding:

 • Het postgraduaat wordt gespreid over 2 jaar
 • Kostprijs (20 studiepunten, gespreid over 2 jaar) = 2000 euro (1000 euro per jaar)
 • Inclusief 2 boeken, 2 coachingswaaiers UCLL en 2-daagse met overnachting
 • Personeelsleden uit het onderwijs ontvangen een korting van 10%
 • 12 tot 14 contactmomenten op donderdagen (overdag of avond) per opleidingsjaar
 • Studenten die reeds het getuigschrift van het PG Coaching & mentoring behaald hebben, worden vrijgesteld van het volledige eerste jaar van het Postgraduaat Talentontwikkeling. In één bijkomend jaar (10SP) kunnen zij het getuigschrift van talentontwikkeling behalen.
 • De opleiding is goedgekeurd voor het Vlaams Opleidingsverlof (ODB-1000046).
 • Opleidingscheques kunnen enkel gebruikt worden indien een loopbaancentrum verklaart dat de opleiding noodzakelijk is voor de uitvoering van uw persoonlijk ontwikkelplan (POP) via een ‘attest loopbaanbegeleiding’.

 

Campus Diepenbeek

In Diepenbeek hebben we een gloednieuwe campus gebouwd waar studenten en docenten samenwerken, leren en leven. Je beschikt er over een uitgebreide mediatheek met didactisch materiaal, moderne leslokalen, open leercentra en werkruimtes, sportmogelijkheden, een restaurant ...