Stagevademecum

Praktijkvenster

 

Stagewijzers

   Opleidingsfase 1

       stagewijzer BaSO-LO - OF1

       stagewijzer BaSO - OF1

 

   Opleidingsfase 2

       stagewijzer BaSO-LO -  OF2

       stagewijzer BaSO-BR - OF2

       stagewijzer BaSO -  OF2

 

   Opleidingsfase 3

       stagewijzer BaSO-LO -  OF3

       stagewijzer BaSO - OF3

Stagekalender

Voorlopig niet beschikbaar

Overzicht stageperiodes

Voorlopig niet beschikbaar

Uitdagingen uit de klaspraktijk

Bent u voortdurend op zoek naar manieren om leerlingen op een creatieve manier te boeien? Wil u graag nagaan welke werkvorm het meest geschikt is om een bepaald leerstofonderdeel aan te brengen? Wil u experimenteren met nieuwe media? Wil u een vakoverschrijdend project uitwerken en inbedden in het pedagogisch project van uw school?

UCLL zoekt samen met u een antwoord op uw probleem of nood uit de klaspraktijk! Dien uw aanvraag voor 1 mei 2020 in en onze studenten gaan er mee aan de slag.

Praktijkonderzoek

Onze studenten van de bachelor Secundair Onderwijs werken in hun laatste opleidingsjaar aan een praktijkonderzoek. Op die manier worden zij onderzoekende leraren die met een open en kritische blik naar de onderwijspraktijk kijken.

Ieder onderzoek zoekt een antwoord op een probleem of nood uit de onderwijspraktijk. De onderzoeksvragen kunnen zowel vakgebonden als vakoverschrijdend zijn.

Zo werd vorig schooljaar o.a. onderzoek gedaan naar:

  • duurzaamheidsthema’s in lessen aardrijkskunde
  • bescherming tegen gevaren van sociale media
  • invloed van ‘visible thinking’ in CLIL-onderwijs
  • meerwaarde van digitale hulpmiddelen in LO-lessen
  • integratie van burgerschapseducatie in spreekvaardigheidsonderwijs
  • stimuleren van onderzoekend leren binnen STEM

De resultaten van dit jaar worden voorgesteld op vrijdag 14 juni 2019.

Deelnemen

Hebt u interesse om een samenwerking met de opleiding op te starten, dan kan u ideeën, werktitels of thema’s mailen naar stage.baso.leuven@ucll.be.

Gelieve de titels te voorzien van een korte omschrijving en contactgegevens van de betrokken mentor. Graag ontvangen we uw ideeën voor 1 mei 2020. Daarna stellen we de lijst met mogelijkheden voor volgend academiejaar voor aan de studenten.

Eind juni informeren we u of we kunnen inspelen op uw vraag.

Meerwaarde

Studenten ervaren deze vorm van samenwerking als een grote meerwaarde. Omgekeerd kan hun werk van betekenis zijn voor u en uw school. We reiken daarom de hand naar iedere mentor die ruimte wil maken om zijn school- of klaspraktijk op een onderzoekende manier te verbeteren.

Meer info

Voor meer informatie neemt u contact op met Els De Smet, coördinator afstudeeronderzoeken van de bachelor Secundair Onderwijs:  els.desmet@ucll.be