Contacten

Voor meer informatie over StartMinds en het statuut student-ondernemer neem je contact op met Startminds op startminds@ucll.be.

Procedure

Stap 1

Je dient je aanvraag voor het statuut student-ondernemer in via het tabblad "Inschrijvingen en aanvragen" op het KU loket (dit kan vanaf 28 september) en voegt een korte omschrijving van je business idee of start-up toe aan je aanvraag. Op basis van de aangeleverde documentatie en een gesprek met Startminds wordt het statuut student-ondernemer toegekend door de beoordelingscommissie. Je wordt hiervan verwittigd via mail en ontvangt het attest erkenning statuut.

Stap 2

Je neemt contact op met de  studentendienst om te bespreken welke faciliteiten nodig, redelijk en haalbaar zijn in de opleiding. Om in aanmerking te komen voor examenfaciliteiten, dient je aanvraag ten laatste veertig dagen voor de start van de officiële examenperiode in orde te zijn.

Stap 3

De studentendienst kent de faciliteiten toe via KU loket. Na behandeling van je dossier ontvang je een bevestigingsmail en een attest met de toegekende faciliteiten.  Bij vragen of problemen, of wanneer je situatie wijzigt,  neem je snel opnieuw contact op met de studentendienst.