Ondersteuningsteam studenten met een functiebeperking | UCLL

Kreeg je in het secundair GON begeleiding of ondersteuning; volgde je buitgewoon secundair onderwijs opleidingsvorm 4 of denk je in aanmerking te komen voor ondersteuning, dan bespreek je dit best met de studentendiensten in Leuven & Diest of Limburg. Zij bekijken met jou welke ondersteuning nodig is in de opleiding en kunnen je in contact brengen met een studentenbegeleider van het ondersteuningsteam. 

Wat doen ze?

Het ondersteuningsteam biedt begeleiding op maat, zowel studentgericht als opleidingsgericht:

Het kan gaan om individuele coaching of begeleiding in groep op diverse vlakken: studievaardigheden, welbevinden, zelfkennis, communicatie met lectoren of medestudenten, planning en organisatie, sociale vaardigheden,…

Voor studenten met AD(H)D voorziet het ondersteuningsteam een groepstraining.

Begeleiders kunnen studenten informeren over specifieke hulpmiddelen eb ondersteunen bij de aanvraag hiervan. Waar nodig werken ze samen met externe (gespecialiseerde) partners.

Daarnaast wil het ondersteuningsteam opleidingen ondersteunen bij het realiseren van redelijke aanpassingen. We bieden vorming (casusgebonden) advies in verband met studeren met een functiebeperking aan betrokken medewerkers in de opleiding.

Hoe werkt het?

Studenten worden steeds aangemeld door de studentendienst op basis van een assessment.

De begeleiding wordt flexibel ingevuld op maat van de student en rekening houdend met de opleidingscontext.

Het ondersteuningsteam gaat uit van volgende principes:

  • Zelfsturing en autonomie van de student staat centraal;
  • De student is ervaringsdeskundige;
  • Oplossingsgericht en coachend werken;
  • Streven naar een groeitraject doorheen de studieloopbaan;
  • Met extra aandacht voor scharniermomenten;