Contacten

Je eerste contactpunt zijn de studentendiensten in Leuven en Diest of Limburg. Daar kan je in alle vertrouwen terecht voor informatie en advies. Je start ook daar de procedures op voor het verkrijgen van faciliteiten. Wij raden toekomstige studenten aan om al in het laatste jaar secundair onderwijs polshoogte te nemen bij onze diensten. 

Procedure

Stap 1

Je vraagt het statuut student met een functiebeperking aan via tabblad "Inschrijvingen en aanvragen" op het KU Loket. Op basis van de aangeleverde documentatie en eventueel een gesprek wordt jou het statuut student met een functiebeperking toegekend door de studentendienst. Je wordt hiervan verwittigd via mail en ontvangt het attest erkenning statuut. Afhankelijk van de aard van je functiebeperking, voeg je de nodige documenten toe aan je aanvraag.  

Hieronder vind je een overzicht van de mogelijke documenten.

VAPH staat voor: Vlaams Agentschap personen met een handicap
DG staat voor: Directoraat Generaal voor Personen met een Handicap

Beperking

Documenten en attesten

Auditieve functiebeperking

Bewijs van inschrijving VAPH

Of attest van erkenning handicap door DG

Of VLOR ‘Attesteringsbundel studenten met een auditieve functiebeperking’ ingevuld door (behandelend) arts

Visuele functiebeperking

Bewijs van inschrijving VAPH

Of attest van erkenning handicap door DG

Of VLOR ‘Attesteringsbundel studenten met een visuele beperking’ ingevuld door (behandelend) arts

Chronische ziekten

Bewijs van inschrijving VAPH

Of attest van erkenning handicap door DG

Of VLOR ‘Attesteringsbundel studenten met een chronische ziekte’ ingevuld door (behandelend) arts

Ontwikkelingsstoornissen:  leerstoornis

Bewijs van inschrijving VAPH

Of attest van erkenning handicap door DG

Of eigen documentatie beantwoordend aan de vooropgestelde criteria

Ontwikkelingsstoornis: ASS

Bewijs van inschrijving VAPH

Of attest van erkenning handicap door DG

Of eigen documentatie beantwoordend aan de vooropgestelde criteria

Of VLOR ‘Attesteringsbundel studenten met een autismespectrumstoornis’ ingevuld door (behandelend) (kinder - en jeugd) psychiater, neuropediater, erkend psycholoog of geregistreerd orthopedagoog

Ontwikkelingsstoornis: aandachtsdeficiëntie/
hyperactiviteitsstoornis

Bewijs van inschrijving VAPH

Of attest van erkenning handicap door DG

Of eigen documentatie beantwoordend aan de vooropgestelde criteria

Of VLOR ‘Attesteringsbundel studenten met aandachtsdeficiëntie/ hyperactiviteitsstoornis’ ingevuld door (behandelend) (kinder- en jeugd) psychiater, neuropediater, neuroloog, erkend psycholoog of geregistreerd orthopedagoog

Ontwikkelingsstoornis: ticstoornis

Bewijs van inschrijving VAPH

Of attest van erkenning handicap door DG

Of eigen documentatie beantwoordend aan de vooropgestelde criteria 

Of VLOR ‘Attesteringsbundel studenten met een ticstoornis’ ingevuld door (behandelend) (kinder- en jeugd) psychiater, neuroloog of neuropediater

Ontwikkelingsstoornis: coördinatieontwikkelings-stoornis

Bewijs van inschrijving VAPH

Of attest van erkenning handicap door DG

Of eigen documentatie beantwoordend aan de vooropgestelde criteria

Of VLOR ‘Attesteringsbundel studenten met een coördinatieontwikkelingsstoornis’ ingevuld door (behandelend) neuroloog, neuropediater, of (kinder -en jeugd) psychiater

Ontwikkelingsstoornis: ontwikkelingsdysfasie

Bewijs van inschrijving VAPH

Of Attest van erkenning handicap door DG

Of Eigen documentatie beantwoordend aan de vooropgestelde criteria

Ontwikkelingsstoornis: ontwikkelingsstotteren

Bewijs van inschrijving VAPH

Of attest van erkenning handicap door DG

Of eigen documentatie beantwoordend aan de vooropgestelde criteria

Of VLOR ‘Attesteringsbundel studenten met een stotterproblematiek (ontwikkelingsstotteren)’ ingevuld door behandelend arts

Motorische functiebeperking

Bewijs van inschrijving VAPH

Of attest van erkenning handicap door DG

Of VLOR ‘Attesteringsbundel studenten met een motorische functiebeperking’ ingevuld door (behandelend) arts

Psychiatrische functiebeperking

Bewijs van inschrijving VAPH

Of attest van erkenning handicap door DG

Of VLOR ‘Attesteringsbundel studenten met een psychiatrische functiebeperking’ ingevuld door (behandelend) (kinder- en jeugd) psychiater / erkend psycholoog of geregistreerd orthopedagoog

Overige

Bewijs van inschrijving VAPH

Of attest van erkenning handicap door DG

Of VLOR ‘Attesteringsbundel studenten met een overige functiebeperking’ ingevuld door behandelend arts

Beperking

Documenten en attesten

Auditieve functiebeperking

Bewijs van inschrijving VAPH

Of attest van erkenning handicap door DG

Of VLOR ‘Attesteringsbundel studenten met een auditieve functiebeperking’ ingevuld door (behandelend) arts

Visuele functiebeperking

Bewijs van inschrijving VAPH

Of attest van erkenning handicap door DG

Of VLOR ‘Attesteringsbundel studenten met een visuele beperking’ ingevuld door (behandelend) arts

Chronische ziekten

Bewijs van inschrijving VAPH

Of attest van erkenning handicap door DG

Of VLOR ‘Attesteringsbundel studenten met een chronische ziekte’ ingevuld door (behandelend) arts

Ontwikkelingsstoornissen:  leerstoornis

Bewijs van inschrijving VAPH

Of attest van erkenning handicap door DG

Of eigen documentatie beantwoordend aan de vooropgestelde criteria

Ontwikkelingsstoornis: ASS

Bewijs van inschrijving VAPH

Of attest van erkenning handicap door DG

Of eigen documentatie beantwoordend aan de vooropgestelde criteria

Of VLOR ‘Attesteringsbundel studenten met een autismespectrumstoornis’ ingevuld door (behandelend) (kinder - en jeugd) psychiater, neuropediater, erkend psycholoog of geregistreerd orthopedagoog

Ontwikkelingsstoornis: aandachtsdeficiëntie/
hyperactiviteitsstoornis

Bewijs van inschrijving VAPH

Of attest van erkenning handicap door DG

Of eigen documentatie beantwoordend aan de vooropgestelde criteria

Of VLOR ‘Attesteringsbundel studenten met aandachtsdeficiëntie/ hyperactiviteitsstoornis’ ingevuld door (behandelend) (kinder- en jeugd) psychiater, neuropediater, neuroloog, erkend psycholoog of geregistreerd orthopedagoog

Ontwikkelingsstoornis: ticstoornis

Bewijs van inschrijving VAPH

Of attest van erkenning handicap door DG

Of eigen documentatie beantwoordend aan de vooropgestelde criteria 

Of VLOR ‘Attesteringsbundel studenten met een ticstoornis’ ingevuld door (behandelend) (kinder- en jeugd) psychiater, neuroloog of neuropediater

Ontwikkelingsstoornis: coördinatieontwikkelings-stoornis

Bewijs van inschrijving VAPH

Of attest van erkenning handicap door DG

Of eigen documentatie beantwoordend aan de vooropgestelde criteria

Of VLOR ‘Attesteringsbundel studenten met een coördinatieontwikkelingsstoornis’ ingevuld door (behandelend) neuroloog, neuropediater, of (kinder -en jeugd) psychiater

Ontwikkelingsstoornis: ontwikkelingsdysfasie

Bewijs van inschrijving VAPH

Of Attest van erkenning handicap door DG

Of Eigen documentatie beantwoordend aan de vooropgestelde criteria

Ontwikkelingsstoornis: ontwikkelingsstotteren

Bewijs van inschrijving VAPH

Of attest van erkenning handicap door DG

Of eigen documentatie beantwoordend aan de vooropgestelde criteria

Of VLOR ‘Attesteringsbundel studenten met een stotterproblematiek (ontwikkelingsstotteren)’ ingevuld door behandelend arts

Motorische functiebeperking

Bewijs van inschrijving VAPH

Of attest van erkenning handicap door DG

Of VLOR ‘Attesteringsbundel studenten met een motorische functiebeperking’ ingevuld door (behandelend) arts

Psychiatrische functiebeperking

Bewijs van inschrijving VAPH

Of attest van erkenning handicap door DG

Of VLOR ‘Attesteringsbundel studenten met een psychiatrische functiebeperking’ ingevuld door (behandelend) (kinder- en jeugd) psychiater / erkend psycholoog of geregistreerd orthopedagoog

Overige

Bewijs van inschrijving VAPH

Of attest van erkenning handicap door DG

Of VLOR ‘Attesteringsbundel studenten met een overige functiebeperking’ ingevuld door behandelend arts

Stap 2

Je neemt contact op met de  studentendienst om te bespreken welke faciliteiten nodig, redelijk en haalbaar zijn in de opleiding. Hierbij gaan we uit van de knelpunten die jouw functiebeperking met zich meebrengt in een bepaalde opleiding. De faciliteiten hebben als doel deze hindernissen op te vangen en kunnen betrekking hebben op onderwijs- en examenactiviteiten. Het kan bijvoorbeeld gaan om aangepaste opdrachten of deadlines, gebruik van hulpmiddelen, extra tijd tijdens een examen of de mogelijkheid om je antwoorden mondeling toe te lichten op een examen. Om in aanmerking te komen voor examenfaciliteiten, dient je aanvraag ten laatste 35 dagen voor de start van de officiële examenperiode in orde te zijn.

Stap 3

De studentendienst kent de faciliteiten toe via KU loket. Na behandeling van je dossier ontvang je een bevestigingsmail en een attest met de toegekende faciliteiten. Je kan steeds terecht bij de studentendienst als zich wijzigingen voordoen in je situatie of wanneer zich vragen of onduidelijkheden stellen bij de toegekende faciliteiten.

Stap 4

Nadat je een statuut en bijhorende faciliteiten hebt aangevraagd en deze ook goedgekeurd werden, dien je per examenperiode of examenkans de geattesteerde examenfaciliteiten nog in te zetten. Deze aanvragen doe je in KU loket.

Meer informatie en een bijhorend stappenplan vind je op intranet.

De studentendienst bekijkt de ingediende aanvragen en keurt ze wel of niet goed.

Andere ondersteuning