In het Doble Vía-project werken studenten uit verschillende UCLL-opleidingen samen met een universiteit in Ecuador rond vijf Duurzame Ontwikkelings­doelstellingen van de Verenigde Naties.

Jonathan, Jolien en Ruth blikken terug op hun verblijf in Ecuador. Zij vormden samen met nog acht andere UCLL’ers het Belgische deel van het team Doble Vía. Aan Ecuadoraanse kant deden een dertigtal studenten mee van de Universidad Politecnica Salesiana (UPS) uit Cuenca. UCLL en UPS bouwen samen aan projecten op basis van enkele Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties: ‘armoede’, ‘kwaliteitsonderwijs’, ‘klimaat’, ‘gendergelijkheid’ en ‘duurzame steden’.

Opvallend detail: bij deze studenten zit het reizen in hun bloed. Ruth maakte in het vijfde jaar secundair al een inleefreis naar Congo. Jolien bracht een jaartje in Bolivia door via AFS en Jonathan ging tijdens zijn laatste jaar ook nog een semester op uitwisseling naar Portugal.

Duurzame doelstellingen

Jonathan Verduyckt, student Biomedische Laboratoriumtechnologie, koos klimaat als thema. “We waren slechts twee weken in Ecuador, maar het was heel intensief. Op voorhand hadden we ons al grondig voorbereid”, vertelt hij. “Tijdens ons verblijf ginder werkten we met de studenten van UPS aan een lessenpakket en trokken we naar scholen om het uit te proberen. Hoe ze tegen tijdsbeleving aankeken en de onderdompeling in een andere cultuur waren een echte belevenis.”

Ruth Cooreman is studente Sociale Readaptatiewetenschappen en ontwikkelde met haar team een project over gendergelijkheid. “Ook op dat vlak zijn de verschillen groot. Wij hebben in Europa veel wetten rond gelijkheid tussen man en vrouw. In Ecuador overheerst het machismo. Samen met de Ecuadoriaanse studenten kaartten we door een rollenspel die ongelijke behandeling van vrouwen aan.” 

Samen wroeten en twijfelen en dan tot een oplossing komen, dat is goud waard.

Els Hertogen, algemeen directeur 11.11.11, meter van het project

Ook Jolien Visser uit de lerarenopleiding ging mee. “Ondanks de grote verschillen qua onderwijs zie je ook overeenkomsten: de SDG-problemen zoals wij die bestudeerden, zijn in Latijns-Amerika vaak identiek aan die van Europa.” Doble Vía werkt ook samen met Paces, een initiatief van de orde van de Salesianen voor kansarme kinderen. “We zetten toch even grote ogen op bij de levensomstandigheden die we te zien kregen”, besluit Ruth.

Belgische gastgezinnen

Na het bezoek van de UCLL-studenten aan Ecuador in november, vond een tegenbezoek plaats in maart. Zo werden de vriendschapsbanden terug aangehaald en kreeg het project extra impact. “We moesten het bezoek wel zo kostenefficiënt mogelijk organiseren”, weet Jolien. “Maar dankzij de opvang van de Ecuadoranen in gastgezinnen is dat goed gelukt”, aldus Ruth.

Duurzame Ont­wikkelings­­doel­stellingen en SIP

De Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties werden in augustus 2015 vastgesteld en ondertekend door 193 landen. Ze vervangen de milleniumdoelstellingen die eind 2015 afliepen en zijn van 2016 tot 2030 van kracht. Er zijn 17 verschillende doelstellingen waaronder ‘geen armoede’, ‘geen honger’, ‘ongelijkheid verminderen’ en ‘kwaliteits­onderwijs’. De lidstaten moeten zelf zorgen voor de vertaling hiervan in het nationale beleid.

Voor Griet t’Servranckx, coördinator van Doble Vía, is het essentieel voor een SIP (South Intensive Programma) dat Doble Vía duurzaam en multidisciplinair verankerd wordt in Ecuador en UCLL. Ook de studenten zijn het er over eens: Doble Vía is een verhaal met toekomst.

Elk jaar reiken we een award uit aan het meest veelbelovende studentenproject van het afgelopen academiejaar.  Het project Doble Via won in 2019 deze Moving Minds Award. 

De Moving Minds Foundation van UCLL geeft een duwtje in de rug aan een selectie van projecten van UCLL'ers. Doble Via is er één van.

Steun Doble Via en de Moving Minds Foundation