Healthy Lifestyle for youngsters | UCLL

Je moet het maar durven: met studenten van 5 andere Europese partners van UCLL ingaan op de vraag van een Hongaars bedrijf om een campagne uit te werken rond rookverslaving en mentale gezondheid.  Kiara Liwerski van de opleiding Bedrijfsmanagement ging de uitdaging aan.

“Ik heb deze ervaring te danken aan mijn trajectcoach. Zij raadde me een I Living Lab, omdat ik met mijn aangepast programma nog wat ruimte had tijdens het tweede semester en omdat ik wel wat internationale ambitie heb.” Kiara Liwerski, studente Marketing, nam deel aan een opleidingsonderdeel dat UCLL aanbiedt samen met vijf andere hogescholen van E³UDRES², een netwerk van Europese hogescholen die future proof onderwijs en een sterke regio verbinden. Tijdens een I Living Lab werken studenten vanuit verschillende disciplines zes weken samen rond een opdracht aangebracht door een externe stakeholder uit een van de regio’s.

Kiara: “Ik koos voor het thema A Healthy Lifestyle for youngsters, waar voeding, beweging en mentale gezondheid centraal staan. Ons team bestond uit een dertiental studenten, gecoacht door Sandrina Moreira uit Portugal en Adrien Toth uit Hongarije. De opdracht werd voorgeschoteld door Capriovus, een Hongaarse producent van eierproducten uit de regio van Hungarian University of Agriculture an Life Sciences, één van de partners van het netwerk. Het bedrijf wilde ideeën over hoe het zou investeren in dit soort thema’s.”

Design thinking

Kyara Liwerski

Een I Living Lab betekent voor de studenten meestal enkele avonden per week intensief online samenwerken. “De eerste samenkomsten leerden we elkaar kennen via enkele ijsbrekers. Na een grondig interview met de stakeholder gingen we van start met een uitgebreide brainstorm. Minimum twintig ideeën moesten op tafel geraken. Daaruit filterden we dan twee pistes.”

Het hele proces is gestoeld op de methodiek van design thinking. De studenten krijgen elk een reflectiepartner om hun leerproces kritisch op te volgen. Op het einde van de zes weken is er een showmoment waar alle I Living Labs hun resultaten presenteren aan elkaar.

Apps rond voeding en mentale gezondheid

apps

De groep van Kiara ontwikkelde twee apps. Een eerste suggereert studenten recepten rond gezonde voeding die ook makkelijk en betaalbaar zijn. Een tweede app moet een platform worden waar je volledig anoniem meteen iemand treft waar je in vertrouwen mee kan praten. “De app is nog niet gerealiseerd maar wel al ontworpen. Op het startscherm kan kiezen voor ofwel een knop als je nood hebt aan een babbel, ofwel voor een dagelijks opdrachtje, bijv. een complimentje geven aan iemand uit je omgeving.” Kiara en haar collega’s kregen toch alvast de indruk dat de opdrachtgever de apps zal implementeren.

Totaal iets anders dan een les

Kiara is alvast enthousiast over de I Living Lab: “Het is superleuk om samen te werken met zoveel nationaliteiten. Je leert veel van andere visies en andere gewoontes. Samenwerken is wel niet altijd even gemakkelijk. Je moet zeker ook geduld hebben,” glimlacht ze. “Je krijgt van de monitoren de totale vrijheid om het project tot een goed einde te brengen: ze zeggen niet wat je moet doen, ze dringen geen oplossing op, je werkt volledig vanuit jezelf.” De monitoren volgen wel nauwlettend op dat elke student regelmatig rapporteert en alle stappen doorloopt.  

“Gek, maar je legt soms online vlotter contacten dan met klasgenoten. De afspraak is wel dat je tijdens alle samenkomsten microfoon en camera laat aanstaan. Ik hou er alvast enkele goede vrienden aan over.”

Internationaal en innovatief

Sara Gilissen en Roger Heijmans zijn educational entrepreneurs van UCLL binnen E³UDRES². Sara nomineerde Kiara omdat ze het heeft aangedurfd om in een nieuw, onbekend onderwijsconcept te stappen. “ Aan het begin van de I Living lab is enkel de challenge gekend, de studenten bepalen daarna zelf de richting van de ontwikkeling. Dit vraagt van de studenten zelfvertrouwen en kunnen omgaan met ambiguïteit.”
Roger Heijmans van het expertisecentrum Smart Organisations: “Tijdens de I Living Labs werken de studenten intens samen met studenten uit andere landen en andere richtingen. Ze leren enorm veel van elkaar; van elkaars expertises en passies en ze inspireren elkaar. Tijdens de periode van zes weken zien we de studenten snel een team vormen en neemt ieder zijn verantwoordelijkheid binnen het team.
De studenten werken samen met een externe stakeholder om tot nieuwe ideeën en concepten te komen waarvoor bedrijven of organisaties nog geen oplossingen hebben gevonden. Ze zetten zich in voor reële uitdagingen uit de regio en engageren zich hiervoor.”