Overslaan en naar de inhoud gaan

Eerstvolgend infomoment Maatschappelijk werk Heverlee graduaat:

 • Ben je gevoelig voor sociaal onrecht?;
 • kan jij je laten raken door de sociale, emotionele en materiële noden van mensen?;
 • ben je geïnteresseerd in onze samenleving en in welzijn?;
 • wil je mensen ondersteunen in hun zelfredzaamheid en emancipatie?;
 • wil je hen begeleiden in het zoeken naar praktische en duurzame oplossingen?

Dan wil je misschien wel professionele ondersteuning bieden in veranderingsprocessen en samen met de mensen kijken op welke manier ze hun  moeilijkheden en uitdagingen kunnen aanpakken.​

Maatschappelijk werkers zijn breed inzetbaar. Daarom geven we je in onze opleiding actuele kennis vanuit de menswetenschap- pen mee. We besteden tijd aan het verwerven van inzichten over hoe onze samenleving functioneert. Kritisch durven kijken - ook naar jezelf- is een must. Veel aandacht gaat naar methodisch, veranderingsgericht en zorgvuldig handelen. Jouw communicatieve vaardigheden worden aangescherpt tijdens de opleiding. Dit is immers essentieel om vlot contact te leggen met de doelgroep.

als maatschappelijk werker kan je aan de slag in: 

 • Gemeentebesturen;
 • mutualiteiten;
 • scholen;
 • werkwinkels;
 • sociale huisvesting;
 • centra voor algemeen welzijnswerk;
 • begeleidingstehuizen en opvangcentra voor kinderen, jongeren en hun gezin, personen met een beperking, thuislozen;
 • diensten voor thuiszorg, gezins- en bejaardenhulp, begeleid zelfstandig wonen;
 • (psycho)sociale hulp- en dienstverlening aan personen met een beperking, ouderen, personen met een migratie-achtergrond, vluchtelingen;
 • maatwerkbedrijven.

 

Het graduaat in het maatschappelijk werk wordt tot augustus 2019 aangeboden door Centra voor Volwassenenonderwijs:

Sociale School Heverlee(link is external)

Qrios Hasselt(link is external)

Vanaf september 2019 wordt de opleiding geïntegreerd in de Hogeschool UCLL. 

In Leuven blijft de opleiding op Campus Sociale School van UCLL. 

In Hasselt verhuist de opleiding naar de campus Hemelrijk van UCLL.

onder voorbehoud van goedkeuring door de Vlaamse Regering