Overslaan en naar de inhoud gaan

Aanbod voor scholen

U bent hier

Studenten, docenten en onderzoekers van UCLL ontwikkelen jaarlijks heel wat waardevol materiaal dat in het onderwijsveld kan ingezet worden.

  Veel scholen zijn bereid om aan een meer inclusief beleid te werken, maar hoe begin je daaraan? Aan de hand van de Index voor inclusie worden scholen begeleid om een inclusievere koers te gaan varen.

De Index voor Inclusie biedt scholen een praktisch hulpmiddel bij toenemende diversiteit, om het proces naar inclusief onderwijs te ondersteunen. De Index is wetenschappelijk onderbouwd en is gebaseerd op de inzichten van schoolteams, leerlingen, ouders/verzorgers, schoolbesturen en de plaatselijke gemeenschap. De Index is inmiddels in 39 talen vertaald en wordt in meer dan 40 landen gebruikt.  Een breed netwerk van scholen over de hele wereld ontwikkelde eigen voorbeelden van goede praktijk.

 

UC Leuven-Limburg bracht i.s.m. Hogeschool Utrecht en AP Hogeschool Antwerpen de vertaling tot stand van de derde editie van de Index voor inclusie: werken aan leren en participeren op school (Tony Booth & Mel Ainscow, 2015).
 
Deze uitgebreide ‘groene’ editie voegt 70 indicatoren en een duizendtal vragen toe die richting geven aan het proces van inclusie dat scholen sedert de invoering van het M-decreet trachten vorm te geven. De verschillende items en richtvragen werken inspirerend voor een schoolteam om hun praktijk te verbeteren. De Index is hiermee een onuitputtelijke bron van ideeën voor schoolteams om jaar na jaar te bouwen aan een duurzaam schoolontwikkelingsplan en aan vernieuwende klaspraktijk voor meer inclusie. Met dit instrument kan een schoolteam aan de slag om de eigen school inclusiever te maken op alle niveaus en in al haar facetten. De index voor inclusie schrijft geen alomvattend, statisch recept voor, maar is een dynamisch instrument. Dit betekent dat schoolteams hun eigen prioriteiten kunnen vastleggen waaraan zij als team willen werken.
 
De index biedt tevens boeiende voorstellen voor een vakoverschrijdend curriculum dat duurzaam onderwijs en diversiteit met elkaar verbindt.

Het doel van de index voor inclusie is het ontwikkelen van inclusieve waarden bij alle kinderen en jongeren, de stimulering van samenwerkingsverbanden en vooral het opzetten van een actief ontwikkelingsproces.

In de index voor inclusie werkt men met 3 belangrijke pijlers:
  1. het creëren van inclusieve CULTUUR, waarbij bouwen aan een gemeenschap en het vestigen van inclusieve waarden, de belangrijkste indicatoren zijn;
  2. het maken van inclusief BELEID met de klemtoon op het ontwikkelen van een school voor iedereen en het actief waarborgen van diversiteit;
  3. het ontwikkelen van een inclusieve PRAKTIJK. Het vormgeven van leren en onderwijzen en het mobiliseren van hulpbronnen zijn daarbij de hoofdelementen.

Kostprijs Index voor inclusie:

De kostprijs van de index bedraagt €45,00 per index. (190 pag. ringband met stevige omslag) Voor de verzendadministratie wordt €10,00 aangerekend. Bij grotere bestellingen, verhoogt de verzendkost gradueel (vanaf 5 stuks: €15,00, vanaf 10 stuks €20,00, …).

 
Bestellen Index voor inclusie:
Stuur een mail naar renate.semeese@ucll.be en vermeld duidelijk:
  1. Aantal indexen aan €45,00 per index
  2. Akkoord met €10,00 verzendkosten (€15,00 vanaf 5 ex.,…)
  3. Ondernemings-/BTW-nummer indien bestelling via school of instelling
  4. Het facturatieadres en leveringsadres indien verschillend

Bij ontvangst van de nodige informatie krijg je een bevestiging van je bestelling. Aansluitend wordt je bestelling post-klaar gemaakt en verzonden, en de boekhouding bezorgt je de factuur.