Gewoon buitengewoon

De opleiding verbindt kennis en vaardigheden omtrent nieuwe ontwikkelingen in binnen- en buitenland met de dagelijkse praktijk van schoolteams en ondersteuningsnetwerken (vanaf 2022: Leersteuncentra).

  • Ben je pas of al even geleden afgestudeerd als leerkracht kleuter-, lager of secundair onderwijs, dan kan je direct starten.
  • Ook als logopedist, ergotherapeut, sociaal werker, verpleegkundige of een ander bachelordiploma in het domein van gezondheid en welzijn ben je heel welkom in de opleiding. 
  • Studenten zonder lerarendiploma volgen een extra opleidingsonderdeel ‘didactische vaardigheden’ om goed voorbereid het werkplekleren aan te vatten. 
  • Je kan ook een verkorte educatieve bachelor gelijktijdig of nadien volgen, met heel wat vrijstellingen.

Wat leer je?

Je leert doelgericht, handelingsgericht en praktijkgericht aan de slag te gaan met leerlingen met specifieke noden en mogelijkheden. De focus ligt op effectief handelen in de klas en krachtige samenwerking op kind-, klas- en schoolniveau. De opleiding zet je op weg naar professionele begeleiding van leerlingen én collega's.

Je leert de belangrijkste aspecten van klasmanagement, samenwerking, communicatie, onderzoek naar de onderwijsbehoeften van kinderen en jongeren met moeilijk hanteerbaar gedrag, leerproblemen, autisme ... en hoe je weer perspectief kan opbouwen. Je krijgt daarbij de persoonlijke ondersteuning van lectoren met veel expertise en praktijkervaring.

Studieprogramma Diepenbeek

In de éénjarige opleiding heb je wekelijks twee dagen tijd voor werkplekleren (stage) en twee dagen les (voornamelijk op maandag en woensdag, vanaf het tweede semester ook op dinsdagavond).  Kies je voor de specialisatie 'PG autisme', dan heb je wekelijks les op dinsdagavond in beide semesters. 

De deeltijdse opleiding (avondonderwijs) combineer je met een (eigen) werkplek doorheen de week.  De mogelijke lesmomenten in de deeltijdse opleiding zijn maandagavond, dinsdagavond, woensdagnamiddag en -avond.

Opleidingsonderdelen Diepenbeek Openvouwen

Studieprogramma Heverlee

Je leert onder andere:

  • een specifiek handelingsplan of ondersteuningsplan voor elke leerling opstellen
  • een didactische aanpak met oog voor flexibele leerwegen en aangepaste, gepersonaliseerde trajecten
  • partnerschap met alle personen die betrokken zijn bij de leerondersteuning van deze leerlingen
  • je expertise delen, leren van elkaar, effectieve ondersteuning van leraren
  • reflecteren over je eigen praktijk met deze leerlingen.

Naast de gemeenschappelijke modules zijn er veel keuzemogelijkheden. Zo kan je zelf je leertraject uitstippelen, zodat de lesinhoud voldoet aan jouw opleidingsbehoeften. Je krijgt les van een vast team van ervaren lectoren.

Opleidingsonderdelen Heverlee Openvouwen

Voorbeeldlessenrooster voltijdse opleiding

Dag

Uren

Semester 1

Semester 2

Maandag

Volledige dag

Werkplekleren (WPL)

Werkplekleren (WPL)

Dinsdag

Volledige dag

Werkplekleren (WPL)

Werkplekleren (WPL)

Woensdag

09.30-12.30u

13.30-15.30u

15.45-17.45u

BaBO@work*

Les

Les

BaBO@work*

Les

Les

Donderdag

10.30-12.30u

13.30-16.00u

Les

Les

Les

Les

Vrijdag

09.30-12.30u

Didactische vaardigheden (niet-leraren)

Didactische vaardigheden (niet-leraren)

Dag

Uren

Maandag

Volledige dag

Dinsdag

Volledige dag

Woensdag

09.30-12.30u

13.30-15.30u

15.45-17.45u

Donderdag

10.30-12.30u

13.30-16.00u

Vrijdag

09.30-12.30u

Dag

Semester 1

Maandag

Werkplekleren (WPL)

Dinsdag

Werkplekleren (WPL)

Woensdag

BaBO@work*

Les

Les

Donderdag

Les

Les

Vrijdag

Didactische vaardigheden (niet-leraren)

Dag

Semester 2

Maandag

Werkplekleren (WPL)

Dinsdag

Werkplekleren (WPL)

Woensdag

BaBO@work*

Les

Les

Donderdag

Les

Les

Vrijdag

Didactische vaardigheden (niet-leraren)

Dag

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

*BaBO@work: zelfstudie, groepswerk, (onderzoeks-)opdrachten waarvoor een lokaal op de campus ter beschikking staat.
Deeltijdse opleiding

Om de opleiding te combineren met je beroepspraktijk kan je  de lessen in de deeltijdse opleiding volgen op woensdagnamiddag in blokken van 2 uur, van 13.30 tot 15.30 uur en van 15.45 tot 17.45 uur.  Ben je niet tewerkgesteld in het onderwijs, neem dan contact op. Samen bekijken we dan de mogelijkheden om één dag per week werkplekleren (stage) op te nemen in een school of in leerondersteuning.

De banaba Buitengewoon Onderwijs is de opleiding bij uitstek om professionals de juiste know-how te geven in het onderwijs voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Dankzij de uitgebreide keuzemogelijkheden kunnen studenten kiezen voor die specialisaties waar hun hart ligt om zo veerkrachtig en vol zelfvertrouwen het werkveld in te stappen. De combo van theorie en praktijk, waarbij je leert om inzichtelijk te reflecteren over situaties, is een verrijking voor elke professional binnen het onderwijs!

Liesbeth Meermans
Oud-studente, coördinator/ondersteuner ondersteuningsteam Type 4

Praktische info

Voorwaarden

Je kan de banaba volgen gedurende een éénjarig voltijds of tweejarig deeltijds traject.  Praktijk en theorie zijn voortdurend geïntegreerd.  Studenten die niet werkzaam zijn in het (buitengewoon) onderwijs doen wekelijks één dag (deeltijdse opleiding) of twee dagen (voltijdse opleiding) aan werkplekleren.  Om met deze banaba te kunnen starten, heb je al een bachelor- of masterdiploma of werk je in het (buitengewoon) onderwijs. 

Campussen

Kwaliteitszorg

Hogeschool UCLL staat bekend om de kwaliteit van haar opleidingen. We willen er zeker van zijn dat onze studenten de beste kansen hebben op de arbeidsmarkt.
Meer informatie over onze Kwaliteitszorg

Download de kwaliteitsfiche van deze opleiding: