Gewoon buitengewoon

De opleiding verbindt kennis en vaardigheden omtrent nieuwe ontwikkelingen in binnen- en buitenland met de dagelijkse praktijk van schoolteams en ondersteuningsnetwerken (vanaf 2022: Leersteuncentra).

 • Ben je pas of al even geleden afgestudeerd als leerkracht kleuter-, lager of secundair onderwijs, dan kan je direct starten.
 • Ook als logopedist, ergotherapeut, sociaal werker, verpleegkundige of een ander bachelordiploma in het domein van gezondheid en welzijn ben je heel welkom in de opleiding. 
 • Studenten zonder lerarendiploma volgen een extra opleidingsonderdeel ‘didactische vaardigheden’ om goed voorbereid het werkplekleren aan te vatten. 
 • Je kan ook een verkorte educatieve bachelor gelijktijdig of nadien volgen, met heel wat vrijstellingen.

Wat leer je?

Je leert doelgericht, handelingsgericht en praktijkgericht aan de slag te gaan met leerlingen met specifieke noden en mogelijkheden. De focus ligt op effectief handelen in de klas en krachtige samenwerking op kind-, klas- en schoolniveau. De opleiding zet je op weg naar professionele begeleiding van leerlingen én collega's.

Je leert de belangrijkste aspecten van klasmanagement, samenwerking, communicatie, onderzoek naar de onderwijsbehoeften van kinderen en jongeren met moeilijk hanteerbaar gedrag, leerproblemen, autisme ... en hoe je weer perspectief kan opbouwen. Je krijgt daarbij de persoonlijke ondersteuning van lectoren met veel expertise en praktijkervaring.

Studieprogramma Diepenbeek

In de éénjarige opleiding heb je wekelijks twee dagen tijd voor werkplekleren (stage) en twee dagen les (voornamelijk op maandag en woensdag, met een 10-tal avondsessies op jaarbasis). Kies je voor de specialisatie 'PG autisme', dan heb je wekelijks les op dinsdagavond in beide semesters. 

De deeltijdse opleiding (met contactmomenten buiten de schooluren) combineer je met een (eigen) werkplek doorheen de week. De mogelijke lesmomenten in de deeltijdse opleiding zijn maandagavond, dinsdagavond (in geval van Specialisatie Postgraduaat Autisme), woensdagnamiddag en -avond.

Opleidingsonderdelen Diepenbeek Openvouwen

Studieprogramma Heverlee

Je leert onder andere:

 • een specifiek handelingsplan of ondersteuningsplan voor elke leerling opstellen
 • een didactische aanpak met oog voor flexibele leerwegen en aangepaste, gepersonaliseerde trajecten
 • meer inzicht krijgen in de noden en aanpak van leerlingen met specifieke noden
 • partnerschap met alle personen die betrokken zijn bij de leerondersteuning van deze leerlingen
 • je expertise delen, leren van elkaar, effectieve ondersteuning van leraren

Naast de gemeenschappelijke modules zijn er veel keuzemogelijkheden. Zo kan je zelf je leertraject uitstippelen, zodat de lesinhoud voldoet aan jouw opleidingsbehoeften. Je krijgt les van een vast team van ervaren lectoren.

Opleidingsonderdelen Heverlee Openvouwen

1-jarige voltijdse opleiding: voorbeeldlessenrooster

Dag

Uren*

Semester 1

Semester 2

Maandag

Volledige dag

Werkplekleren (WPL)

Werkplekleren (WPL)

Dinsdag

Volledige dag

Werkplekleren (WPL)

Werkplekleren (WPL)

Woensdag

09u30-12u30
13u30-15u30
15u45-17u45

Les
Les
Les

Les
Les
Les

Donderdag

09u30-11.30u
12u30-14.30u
14.45-16.45u

Les
Les
Les

Les
Les
Les

Vrijdag

/

/

/

Dag

Uren*

Maandag

Volledige dag

Dinsdag

Volledige dag

Woensdag

09u30-12u30
13u30-15u30
15u45-17u45

Donderdag

09u30-11.30u
12u30-14.30u
14.45-16.45u

Vrijdag

/

Dag

Semester 1

Maandag

Werkplekleren (WPL)

Dinsdag

Werkplekleren (WPL)

Woensdag

Les
Les
Les

Donderdag

Les
Les
Les

Vrijdag

/

Dag

Semester 2

Maandag

Werkplekleren (WPL)

Dinsdag

Werkplekleren (WPL)

Woensdag

Les
Les
Les

Donderdag

Les
Les
Les

Vrijdag

/

* Uren: vaste tijdssloten voorzien voor wekelijkse of tweewekelijkse lesmomenten; het exacte uurrooster zal online beschikbaar zijn. Op de lesvrije momenten op woensdagen en donderdagen wordt een lokaal voorzien voor ‘BaBO@work’: zelfstudie, groepswerk, (onderzoeks-)opdrachten.


Info- en toewijzingssessies WPL

Om al bij de aanvang van het academiejaar je werkplek te bepalen voor het eerste en het tweede semester, organiseren we voor BaBO-Heverlee online info- en toewijzingssessies WPL. Je ontvangt er uitgebreide informatie over de mogelijke keuzes voor werkplekleren en je kan er meteen ook je voorkeuren opgeven.

Ben je zeker van je keuze om volgend academiejaar de Banaba Buitengewoon onderwijs in Heverlee te volgen, dan ben je dus van harte welkom op één van onze online info- en toewijzingssessies WPL op:

 • Maandag 27 juni: 10u00-11u00
 • Donderdag 30 juni: 9u30-10u30
 • Maandag 22 augustus: 13u00-14u00
 • Donderdag 25 augustus: 10u00-11u00
 • Dinsdag 30 augustus: 10u00-11u00
 • Vrijdag 2 september: 10u00-11u00
 • Maandag 5 september: 13u00-14u00
 • Woensdag 7 september: 9u30-10u30
 • Maandag 12 september: 10u00-11u00
 • Donderdag 15 september: 13u00-14u00


Geef via mail aan renate.semeese@ucll.be door aan welke info- en toewijzingssessie WPL je wil deelnemen, zodat we je een uitnodigingslink kunnen doorsturen. 

Naast deelnemen aan een info- en toewijzingssessie WPL is het belangrijk dat je ook zo snel mogelijk je voorinschrijving/inschrijving in orde brengt, zodat je opgegeven voorkeuren voor WPL-plekken geregistreerd, verwerkt en toegewezen kunnen worden. Ben je UCLL-student? Dan kan je niet voorinschrijven en pas herinschrijven na de bekendmaking van je resultaten. Vermeld in dat geval in je mail je r-nummer, zodat we al een voorlopige registratie kunnen doen.

Hou er rekening mee dat na elke info-en toewijzingssessie WPL er reeds werkplekplaatsen worden toegewezen en je er dus baat bij hebt om zo snel mogelijk aan één van de sessies deel te nemen.

2-jarige deeltijdse opleiding

Om de opleiding te combineren met je beroepspraktijk kan je de lessen in de deeltijdse opleiding volgen op woensdagnamiddag in blokken van 2 uur (13u30-15u30 en 15u45-17u45).  De inhoud van de lessen en je beroepspraktijk evolueren hand in hand. Enerzijds worden de lessen verrijkt door ervaringen uit de praktijk vanuit verschillende invalshoeken. Anderzijds kunnen nieuw verworven kennis en vaardigheden meteen toegepast worden op de werkplek.

Ben je niet tewerkgesteld in het onderwijs, dan bekijken we  samen de mogelijkheid om één dag per week werkplekleren (stage) op te nemen in een school of in leerondersteuning.

Als niet-leerkracht neem je in het eerste jaar het opleidingsonderdeel (OPO) ‘Didactische vaardigheden’ bij op. De lessen ‘Didactische vaardigheden’ hebben plaats op woensdagvoormiddagen van 9u30 tot 12u30 (8 lessen in het eerste semester en 1 les in het tweede semester).

Hou er rekening mee dat je naast het bijwonen van de lessen ook tijd zal moeten vrijmaken voor zelfstudie, groepswerk en (onderzoeks-)opdrachten.

De banaba Buitengewoon Onderwijs is de opleiding bij uitstek om professionals de juiste know-how te geven in het onderwijs voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Dankzij de uitgebreide keuzemogelijkheden kunnen studenten kiezen voor die specialisaties waar hun hart ligt om zo veerkrachtig en vol zelfvertrouwen het werkveld in te stappen. De combo van theorie en praktijk, waarbij je leert om inzichtelijk te reflecteren over situaties, is een verrijking voor elke professional binnen het onderwijs!

Liesbeth Meermans
Oud-studente, coördinator/ondersteuner ondersteuningsteam Type 4

Praktische info

Voorwaarden

Je kan de banaba volgen gedurende een éénjarig voltijds of tweejarig deeltijds traject.  Praktijk en theorie zijn voortdurend geïntegreerd.  Studenten die niet werkzaam zijn in het (buitengewoon) onderwijs doen wekelijks één dag (deeltijdse opleiding) of twee dagen (voltijdse opleiding) aan werkplekleren.  Om met deze banaba te kunnen starten, heb je al een bachelor- of masterdiploma of werk je in het (buitengewoon) onderwijs. 

Contact

Campussen

Kwaliteitszorg

Hogeschool UCLL staat bekend om de kwaliteit van haar opleidingen. We willen er zeker van zijn dat onze studenten de beste kansen hebben op de arbeidsmarkt.
Meer informatie over onze Kwaliteitszorg

Download de kwaliteitsfiche van deze opleiding: