Overslaan en naar de inhoud gaan

Eerstvolgend infomoment Mondzorg:

studieroute

De opleiding is gericht op preventieve mondzorg, dat wil zeggen: het gebit en de gebitsomringende weefsels gezond houden en genezen.

De inhoud van de opleiding is boeiend en divers. Tijdens de eerste en tweede fase verwerf je heel wat kennis over het menselijk lichaam, maar in het bijzonder over de mond, het gebit en de afwijkingen ervan.Tijdens de opleiding gaan theorie en praktijk hand in hand. Wat je aan kennis uit boeken en colleges haalt, pas je direct toe tijdens praktijklessen Vanaf het begin oefen je praktische vaardigheden. Je leert eerst om de instrumenten te gebruiken op kunsttanden in fantoomkoppen. Daarna oefen je op medestudenten en vrijwilligers en vanaf de derde fase behandel je echte patiënten, uiteraard onder begeleiding. De preklinische en klinische vaardigheidstrainingen vinden plaats bij de KU Leuven.

Je leert dus individuele patiënten behandelen, voorlichting voor groepen geven en  zelfs bezig zijn met onderzoek. Je leert diagnostische gegevens verzamelen door het gebit en de omringende weefsels te onderzoeken. Daarvoor worden er  onder andere röntgenfoto's gemaakt. Je maakt behandelplannen en voert die ook uit, bijvoorbeeld plak en tandsteen verwijderen en  gebitten polijsten. In het derde jaar werk je aan je afstudeerwerk en kan je een keuzeprogramma volgen.

Tijdens het tweede en het derde jaar loop je meerdere stages, zowel intern als extern in diverse werkvelden. Je kunt zelf bepalen waar je stage gaat lopen: in de algemene praktijk of parodontologie, de ouderenzorg, voorzieningen voor personen met functiebeperking, het ziekenhuis of de tandheelkundige faculteit.

Heb je eerdere kwalificaties (diploma's, creditbewijzen) behaald en wens je een aanvraag tot vrijstelling in te dienen? Je leest er alles over in de brochure Procedure EVK Mondzorg. Maak hiervoor een afspraak met de trajectcoach via trajectcoach.mondzorg [at] ucll.be.

inschrijvingen en vragen

Indien je wenst in te schrijven maak je een afspraak bij de trajectcoach.mondzorg [at] ucll.be en leg je de nodige documenten voor die aantonen dat je voldoet aan de voorwaarden. Pas na dit gesprek kan het inschrijfteam verder met je inschrijvingen.

Heb je vragen over dit traject, kan je contact opnemen met info.mondzorg [at] ucll.be.

Download hier de aanvraagprocedure voor vrijstellingen

studieprogramma

Bekijk het studieprogramma in meer detail: 

mondzorg

Opleidingsfase 1

     

Kwaliteit en innovatie

SP Semester
Mondzorgplan 3 1
Methoden en onderzoek deel 1 3 2

mondgezondheid: preventie en zorg

SP Semester
Lichaam en mond deel 1 6 1
Infectiepreventie 5 1
Hoofd en hals 3 1
Materialen en producten 4 1
Gedragsverandering 4 2
Motivatie en gedrag 5 1
Cariologie 5 2
Parodontologie deel 1: Theorie 3 2
Parodontologie deel 1: Klinische vaardigheden 3 2
Preventieve mondzorg: Theorie 3 2
Preventieve mondzorg: Vaardigheden en stage 4 2

Communicatie en organisatie

SP Semester
Beroep en communicatie 4 1
Communicatie met de patiënt deel 1 5 2

 

Totaal = 60 Studiepunten

Opleidingsfase 2

Kwaliteit en innovatie

SP Semester
Methoden en onderzoek deel 2 4 1
Methoden en onderzoek deel 3 3 2
Evidence based practice 3 2
Ethisch redeneren en reflecteren 3 2

Mondgezondheid: Preventie en zorg

SP Semester
Lichaam en mond deel 2 5 1
Parodontologie deel 2: Theorie 3 1
Parodontologie deel 2: Preklinische vaardigheden 3 1
Voeding en mondgezondheid 5 2
Verkenning van de beroepspraktijk deel 1 4 1
Gezondheidsbevordering en voorlichting 3 1
Mondzorg bij kinderen, jongeren en volwassenen 6 1
Medische beeldvormingstechnieken 4 1
Verkenning van de beroepspraktijken deel 2 5 2
Sociologische vraagstukken 3 2

Communicatie en organisatie

SP Semester
Communicatie met de patiënt deel 2 3 2
Communicatie met professionals en stakeholders 3 2

 

Totaal = 60 Studiepunten

Opleidingsfase 3

Kwaliteit en innovatie

SP Semester
Bachelorproef afstudeerwerk 9 1 & 2
Kwaliteitszorg 3 1
gOPO 3 1
Capita selecta: Mondzorg 3 1
Bachelorproef professionele ontwikkeling 3 2

Mondgezondheid: Preventie en zorg

SP Semester
Mondzorg bij bijzondere doelgroepen: Theorie 4 1
Mondzorg bij bijzondere doelgroepen: Preklinische vaardigheden 3 1
International project in interdisciplinary health promotion 3 1
Klinische stage mondzorg 7 1
Klinische stage mondzorg - bijzondere doelgroepen 9 2
Integrale zorg - toegepaste preventie 9 2

Communicatie en organisatie

SP Semester
Wettelijke regelingen 4 1

 

Totaal = 60 studiepunten