Overslaan en naar de inhoud gaan

Hernieuwbare energiesystemen (graduaat)
Graduaat

U bent hier

Eerstvolgend infomoment Hernieuwbare energiesystemen (graduaat):

De gegradueerde in de Hernieuwbare
energiesystemen werkt hoofdzakelijk met
hernieuwbare energiebronnen zoals de
zon, wind, water, de aarde en biomassa
(organisch materiaal). Hernieuwbare
energiesystemen zorgen ervoor dat deze
energiebronnen worden omgezet in een
nuttige vorm zoals elektriciteit, warmte,
biobrandstof, sanitair warm water,
grondstoffen voor chemische energie en
mechanische energie. De gegradueerde
in de Hernieuwbare energiesystemen is
een eerstelijns energiespecialist die op
kwalitatieve wijze kan werken met deze
hernieuwbare energiesystemen.

 

Daarnaast leer je in de opleiding ook werken met niethernieuwbare
energiebronnen en energiesystemen als
gascondensatieketels en brandstofcellen op aardgas.
Aardgas is immers geen hernieuwbare, maar wel een
energiezuinige energiebron.
De gegradueerde kan zowel in een residentiële omgeving
(woningen) als in een industriële omgeving aan de slag.
Tijdens de opleiding leer je:
• probleemoplossend denken en handelen;
• veilig in team en zelfstandig werken;
• duurzame oplossingen en aanpassingen voor te stellen;
• communiceren met je klant en je leidinggevende.
Het Graduaat in de Hernieuwbare energiesystemen is een
opleiding van 120 studiepunten die we in voltijds dagonderwijs
aanbieden (modeltraject is dan 2 jaar).
Je leert hoe je de hernieuwbare energiesystemen zoals
fotovoltaïsche zonnepanelen, zonnecollectoren, hybride panelen,
zonneboilers, warmtepompen en pellet kachels in woningen
kan installeren, in dienst nemen en hoe je ze moet afregelen
zodat ze juist werken. In een industriële omgeving leer je,
onder begeleiding, te werken aan de installatie, indienstneming
en afregeling van dezelfde energiesystemen en ook van
windturbines en systemen voor waterenergie en biomassa.
Met de hulp van digitale tools leer je bepalen hoe krachtig de
systemen moeten zijn.
Je zorgt voor het onderhoud. Je wordt opgeleid om duurzaam
om te gaan met energie. In kader hiervan leren we je hoe grote,
oplaadbare batterijen in woningen en in de industrie werken en
hoe je ermee kan omgaan, wat de voordelen zijn van duurzame
verlichting en het belang van isolatie en passief bouwen.

 

 

onder voorbehoud van goedkeuring door de Vlaamse Regering