Overslaan en naar de inhoud gaan

Eerstvolgend infomoment Orthopedagogie Heverlee graduaat:

opleidingsbrochure aanvragen

brochure via e-mail

brochure via post

Instappen in deze opleiding kan het hele jaar door. Nieuwe inschrijvingen kunnen op elk ogenblik van het academiejaar gebeuren.

Meer weten? Neem  contact op met  ilse.marien.ssh [at] ucll.be

 

word jij de begeleider waar zo veel mensen op zitten te wachten?

Op een bepaald punt in het leven kan iemand nood hebben aan begeleiding. Dat kan het gevolg zijn van een beperking, opvoedingsproblemen, ziekte, emotionele moeilijkheden, gedragsproblemen, ... Als opvoeder/begeleider bied je ondersteuning aan kinderen, jongeren en volwassenen in hun woon- en leefsituatie of bij hun dagbesteding en vrije tijd.  Je wordt opgeleid tot ‘specialist van het gewone’ zodat cliënten hun dagelijkse leven zinvol kunnen invullen.  Iets voor jou?

 • Hou je van het begeleiden van het gewone leven van mensen?
 • Werk je graag met kinderen en jongeren in dagdagelijkse, soms moeilijke situaties?
 • Heb je een hart voor mensen met een beperking?
 • Durf jij je laten uitdagen door hun talenten en mogelijkheden?

De graduaatopleiding orthopedagogie biedt je een basisvorming om als opvoeder of begeleider optimaal te kunnen functioneren bij verschillende doelgroepen. Met dit diploma kan je als opvoeder klasse 1 in diverse sectoren en welzijnsorganisaties aan de slag.

als opvoeder kan je werken in diverse sectoren

Als opvoeder/begeleider begeleid je cliënten met uiteenlopende hulpvragen. Je leert bij ons  de noden van de cliënt juist te interpreteren en je handelen af te stemmen op zijn of haar hulpvraag. Tijdens de opleiding leer je ondersteuning bieden in leef-, leer-, werk- en vrijetijdssituaties, met aandacht voor de totale context van de cliënt. Je verkent je kwaliteiten en werkpunten.  Waar ben je overal inzetbaar?

 • Voorzieningen voor kinderen, jongeren en volwassenen met een handicap
  erkend door het Vlaamse Agentschap voor Personen met een Handicap
 • Bijzondere jeugdzorg
 • Centra voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning
 • Centra voor Integrale Gezinszorg
 • Buitenschoolse kinderopvang
 • Centra voor Algemeen Welzijnswerk
 • Jeugd- en jongerenwelzijnswerk
 • Internaten
 • Diensten voor begeleid wonen
 • Asielcentra
 • Opvoedingswinkels
 • Werkingen voor arbeidszorg
 • ...

Je krijgt bij ons een programma  dat gericht is op het helpen ontplooien van je hele persoonlijkheid. Wij besteden aandacht aan assertiviteit, empathie, flexibiliteit, kritische ingesteldheid, betrokkenheid, verantwoordelijkheidszin en betrouwbaarheid. Wat leer je allemaal?

 • Je traint je communicatieve vaardigheden.
 • Je leert werken in en met groepen.
 • Je verwerft inzicht over persoonsontwikkeling en levenslooppsychologie.
 • Je komt meer te weten over actuele orthopedagogische visies en maatschappelijke tendensen.
 • Je leert observeren en rapporteren.
 • Je neemt de mens en maatschappij onder de loep.
 • Je leert over de biologische basis van het menselijk gedrag.
 • Je leert omgaan met diversiteit.
 • Je komt alles te weten over je rechten en plichten als welzijnswerker
 • Je leert ethisch en deontologisch handelen.
 • Je leert systemisch en vraaggestuurd werken met cliënten.
 • Je neemt een emancipatorische begeleidingsstijl en visie aan.
 • ...

De wisselwerking tussen theorie en praktijk is het uitgangspunt van deze opleiding, want op die manier ontwikkel je de nodige competenties. Naast het volgen van de lessen, doe je daarom ook heel wat praktijkervaring op in de welzijnssector. Als student ga je zelf op zoek naar een praktijkplaats binnen het orthopedagogische werkveld. Een overzicht van mogelijke werkplekken kan je vinden op de website van UCLL. Je krijgt van ons een goede begeleiding bij het werkplekleren want een supervisor van de opleiding volgt je op. In individuele gesprekken en groepsoverleg wissel je ervaringen uit.

 

ingeschreven?

Onderaan vind je een link naar alle informatie om vlot te starten in het academiejaar 2020 - 2021. We raden je absoluut aan die pagina regelmatig te bezoeken, omdat ze ook regelmatig geüpdatet wordt.

vind hier alle info omtrent jouw start bij ucll