Orthopedagogische begeleiding Hasselt | UCLL

Graduaat orthopedagogische begeleiding

Gespecialiseerd opvoeder/begeleider: iets voor jou?

Op een bepaald punt in het leven kan iemand nood hebben aan begeleiding. Dat kan het gevolg zijn van een beperking, opvoedingsproblemen, ziekte, emotionele moeilijkheden, gedragsproblemen, ... Als opvoeder/begeleider bied je ondersteuning aan kinderen, jongeren en volwassenen in hun woon- en leefsituatie of bij hun dagbesteding en vrije tijd. Je wordt opgeleid tot ‘specialist van het gewone’ zodat cliënten hun dagelijkse leven zinvol kunnen invullen. Je vertrekt hierbij vanuit de talenten en mogelijkheden van de cliënten.

Studenten over opleiding en beroep

Drie studenten vertellen over hun ervaringen binnen de bachelor Orthopedagogie en het graduaat Orthopedagogische begeleiding.  Ze vertellen wat je kan verwachten in de opleiding en wat je later kan worden.  Kijk even mee!

Studieprogramma orthopedagogische begeleiding Hasselt

6 leerlijnen

De opleiding is opgebouwd rond 6 leerlijnen die uitdrukken tot welk profiel we de orthopedagogisch begeleider willen opleiden: een sterke authentieke, breed inzetbare basiswerker die zichzelf bevraagt om kwaliteitsvol te blijven functioneren, kritisch en probleemoplossend samenwerkt en bijdraagt tot de kwaliteit van leven van cliënt en hun directe omgeving. 

Systemisch werken
Openvouwen
(Ortho)(ped)agogisch begeleiden en handelen
Openvouwen
Krachtgericht werken
Openvouwen
Handelen vanuit psychologische kaders
Openvouwen
Reflecteren vanuit het beroepswaardenkader
Openvouwen
Beroepspraktijk
Openvouwen
Graduaat Orthopedagogische begeleiding

Het studieprogramma

Tweejarig traject Openvouwen
Driejarig traject Openvouwen

Bekijk het studieprogramma in meer detail:

De wisselwerking tussen theorie en praktijk is het uitgangspunt van deze opleiding, want op die manier ontwikkel je de nodige competenties. Naast het volgen van de lessen, doe je daarom ook heel wat praktijkervaring op in de welzijnssector. Als student ga je zelf op zoek naar een praktijkplaats binnen het orthopedagogische werkveld. Een lijst met mogelijke werkplekken krijg je ter beschikking na inschrijving.

 • Als je werkt binnen de welzijnssector, dan kan je werk gelden als de vereiste praktijkervaring. M.a.w. je kan de volledige uren beroepspraktijk (stage) op de eigen werkplek presteren wanneer je aan bepaalde voorwaarden voldoet.
 • Als je elders werkt en je wilt dit combineren met de opleiding, onderzoeken we graag samen met jou wat mogelijk (en haalbaar) is. Voor het campusonderwijs moet je je gemiddeld 1,5 dag per week overdag kunnen vrijmaken. Daarnaast moet je wekelijks ongeveer 15 à 20 uren stage lopen. Deze uren mag je in shiften, weekends, vakantieperiodes ... presteren.

Verhalen

Studenten aan het woord

Peter & Tristan bergmans, vader en zoon

Peter (48 jaar): Ik had deze opleiding altijd al willen doen, maar door omstandigheden was het er nooit eerder van gekomen. Van thuis uit werd verwacht dat ik in de familiezaak stapte, wat ik ook 10 jaar gedaan heb, gevolgd door nog eens 15 jaar in het bedrijfsleven. Door mijn zoon heb ik uiteindelijk toch de beslissing genomen om voor mijn ‘droom’ te gaan en afgelopen februari heb ik de overstap gemaakt.

Campus Hasselt

De graduaten Welzijn (Orthopedagogische begeleiding,  Maatschappelijk werk en Sociaal-cultureel werk) kan volgen op UCLL Campus Hasseltsamen met de bachelor Orthopedagogie. 

Onze studenten worden volwaardige hogeschoolstudenten, wat heel wat voordelen met zich meebrengt. We hebben onze opleidingen ook gescreend en geactualiseerd.  Studenten stappen in een up-to-date opleiding die sterk door het werkveld gewaardeerd wordt. We werken nu, nog meer dan vroeger, samen met de aanverwante bacheloropleidingen binnen UCLL om ons onderwijs binnen het studiegebied welzijn, zowel op graduaat- als op bachelorniveau, zo kwaliteitsvol mogelijk aan te bieden!

Als opvoeder kan je werken in diverse sectoren:

De graduaatopleiding orthopedagogische begeleiding biedt je een basisvorming om als opvoeder of begeleider optimaal te kunnen functioneren bij verschillende doelgroepen en in diverse sectoren:

Waar ben je overal inzetbaar?
 • Voorzieningen voor kinderen, jongeren en volwassenen met een handicap erkend door het Vlaamse Agentschap voor Personen met een Handicap
 • Bijzondere jeugdzorg
 • Centra voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning
 • Buitenschoolse kinderopvang
 • Jeugd- en jongerenwelzijnswerk
 • Internaten
Maar ook...
 • Centra voor Integrale Gezinszorg
 • Centra voor Algemeen Welzijnswerk
 • Diensten voor begeleid wonen
 • Asielcentra
 • Opvoedingswinkels
 • Werkingen voor arbeidszorg
 • ...

Of heb je zin om verder te studeren?

Je kan in een vervolgtraject aan UCLL een diploma behalen van professionele bachelor

Openingsuren onthaal

Van maandag tot vrijdag is het onthaal geopend van 8u tot 13u 
(en telefonisch bereikbaar tot 16u).
Tijdens de schoolvakanties kunnen de openingsuren afwijken.
Neem contact voor verdere inlichtingen.

Je vindt ons hier: 
Campus Hasselt
Oude Luikerbaan 79
3500 HASSELT 

Orthopedagogische begeleiding Hasselt, iets voor jou?

Opleiding te volgen op
Opleidingstype
Eerstvolgende infodag
Saartje Kortleven
Saartje Kortleven
Coördinator Graduaat Orthopedagogische begeleiding
Jet Daniëls
Jet Daniëls
Opleidingsverantwoordelijke Graduaten Welzijn Hasselt

Graduaat Orthopedagogische begeleiding, onderdeel van Limburgse Welzijnsincubator

Ambitieus toekomstproject voor welzijn in Limburg

Limburgse Welzijnsincubator

Hogeschool UCLL campus Hasselt is de thuisbasis van welzijnsopleidingen in Limburg.  Op onze campus studeren studenten van de graduaten orthopedagogische begeleiding, maatschappelijk werk, sociaal-cultureel werk en de professionele bachelor orthopedagogie (dagtraject en traject voor werkstudenten). Momenteel bouwen we aan een ambitieus toekomstproject: de Limburgse Welzijnsincubator. Daarin willen we actoren uit het welzijnsveld samenbrengen om te innoveren, inspireren, ondernemen en verbinden.  Je leest er alles over via onderstaande link.

Kwaliteitszorg

Hogeschool UCLL staat bekend om de kwaliteit van haar opleidingen. We willen er zeker van zijn dat onze studenten de beste kansen hebben op de arbeidsmarkt.
Meer informatie over onze Kwaliteitszorg

Download de kwaliteitsfiche van deze opleiding: