Overslaan en naar de inhoud gaan

Inschrijven

U bent hier

vragen in verband met inschrijven

Hieronder vind je een aantal veelgestelde vragen over inschrijven. Als je niet direct een antwoord vindt, kan je ook kijken bij Hulp bij inschrijvingen

Ik wil graag mogelijke vrijstellingen bespreken voor ik mij inschrijf

Mogelijke vrijstellingen bespreek je met de trajectcoach van de opleiding. Een overzicht van de trajectcoaches vind  je hier.

Heb je voldoende informatie? Vergeet dan niet om je online inschrijving af te werken en in te dienen!

kan ik mij al online inschrijven als ik mijn diploma (nodig als vooropleiding) pas in juni behaal?

(Dit kan het diploma secundair onderwijs zijn voor een inschrijving in een Bachelor of Graduaat. Of een diploma hoger onderwijs voor een inschrijving in een vervolgopleiding zoals een Banaba of een Postgraduaat)

Je kan je online inschrijving al opstarten en opslaan!

  • Soms is het zelfs mogelijk om dit volledig in te vullen en te kiezen voor online afhandelen. Vanaf begin juli  controleert het inschrijfteam via de overheidsdatabank of je jouw diploma behaald hebt en handelt je inschrijving verder af

Kan je de keuze voor online afhandelen niet maken? Geen zorgen, dan heb je twee mogelijkheden:

  • Je kan gewoon afwachten totdat jij je diploma behaalde. De online inschrijving daarna volledig invullen, zodat je kan kiezen voor “online afhandelen”. Daarna verwerkt het inschrijfteam jouw inschrijving, we bezorgen je alle info per e-mail en je studentenkaart per post
  • Of je dient het al in, en kiest voor “ik wil gecontacteerd worden door een medewerker van het inschrijfteam". In dat geval zal een medewerker je  tijdens de zomerperiode contacteren en  op moment bekijken hoe we je inschrijving kunnen afwerken.

Deze verschillende mogelijkheden worden verder toegelicht in onze Handleiding online inschrijving.

Wat is het verschil tussen een diploma-, een credit- en een examencontract?

Door je als student in te schrijven, sluit je een contract af met de hogeschool. Er zijn 3 types contracten:

  • een diplomacontract: dit is een inschrijving voor een opleiding, met het oog op het behalen van een diploma of getuigschrift. Bijvoorbeeld: inschrijving voor de opleiding ‘Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs’.

  • een creditcontract: dit is een inschrijving voor één of meerdere afzonderlijke opleidingsonderdelen, met het oog op het behalen van een creditbewijs voor die opleidingsonderdelen. Bijvoorbeeld: inschrijven voor het opleidingsonderdeel 'Sociale economie'.

  • een examencontract: wie inschrijft voor een examencontract verwerkt de leerstof uitsluitend via zelfstudie, en heeft niet alle voordelen verbonden aan het statuut van student. Inschrijven voor een examencontract kan voor een opleiding (met het oog op het behalen van een diploma) of één of meer  opleidingsonderdelen (met het oog op behalen van een creditbewijs voor die opleidingsonderdelen.

Welke steunmaatregelen zijn er voor studenten die werken en studeren?

Het kan zijn dat  je gebruik kan maken van enkele steunmaatregelen (Vlaams opleidingsverlof, opleidingscheques, ...) wanneer je werken en studeren combineert. 

Meer informatie vind je hier.

Waar vind ik de academische kalender terug?

Op de academische kalender vind je alle belangrijke scharnierdata terug, zoals start en einde academiejaar, vakanties, examenperiodes, start en einde semesters... Je vindt deze hier op onze website.

Vragen in verband met studiekosten, studiegeld,...

Wat kost studeren?

Naast het studiegeld, dien je ook rekening te houden met andere studiekosten zoals cursussen en boeken, activiteiten of andere studiebenodigdheden.

Ale je vragen over het financieren van je opleiding kan je stellen aan de sociale dienst.

Centen voor studenten is dé site waar je alles kunt terugvinden over je sociaal statuut als student en over de verschillende mogelijkheden om je studies te financieren.

Hoe worden de rekeningen van het studiegeld gecommuniceerd?

Je zal je rekeningoverzichten enkel nog per mail in je UCLL-mailbox ontvangen! Je kan er zelf voor kiezen om één extern mailadres toe te voegen. Je kan dat ingeven in het KULoket, studentendossier, tabblad financieel.

Het studiegeld wordt per academiejaar aangerekend. De tarieven kan je terugvinden op de pagina van het studiegeld.

Op het moment van je (her)inschrijving krijg je een eerste rekeningoverzicht, waarin enkel het vast gedeelte, eventueel aangevuld met bus-, sport- en cultuurkaart, wordt aangerekend.
Bij goedkeuring van je ISP wordt het studiegeld berekend volgens aantal opgenomen studiepunten. Je ontvangt dan een volgend rekeningoverzicht per mail. Telkens er een wijziging aan je goedgekeurd ISP gebeurt, kan je een nieuw rekeningoverzicht ontvangen.

Heb ik recht op verminderd studiegeld of beurstarief?

Op de pagina van de studiegelden vind je  de verschillende bedragen . Wat betekent dit nu?

  • Beurstarief : je betaalt dit tarief wanneer je recht hebt op een studietoelage van de Vlaamse overheid. Heb je geen recht op een studietoelage omdat je te weinig studiepunten opneemt, door je studieverleden of omdat je studeert met een creditcontract, kan je alsnog recht hebben op het beurstarief, na een berekening door de sociale dienst, mits je voldoet aan de andere voorwaarden inzake studietoelage.
  • Bijna-beurstarief : je betaalt dit tarief als je niet in aanmerking komt voor een studietoelage omdat het inkomen net boven de maximumgrens ligt (3227 euro AJ 20-21). Ook als je niet in aanmerking komt voor een studietoelage omdat je niet voldoet aan de KI-test, kan je aanspraak maken op dit tarief.
  • Niet-beurs : wie niet in aanmerking komt voor een studietoelage van de Vlaamse overheid of een bijna-beurstarief, betaalt het niet-beurstarief. Ook wie een beurs krijgt van een andere instantie (bv. de Nederlandse overheid,...) betaalt het niet-beurstarief.

Volg je een BaNaBa of postgraduaat, dan heb je geen recht op een studietoelage of verminderd studiegeld.

 

Wat bedraagt het studiegeld voor studenten uit het secundair onderwijs die een creditcontract afsluiten?

Studenten die het laatste jaar secundair onderwijs volgen en die met een creditcontract voor maximaal 10 studiepunten inschrijven, betalen 50 % van het studiegeld van een beurstariefstudent.

Hoe weet ik of ik recht heb op studietoelage?

Je kan de studietoelage aanvragen via www.studietoelagen.be. Nadat je een profiel hebt aangemaakt in het digitale loket, wordt je dossier opgestart door de afdeling studietoelagen van de Vlaamse overheid.

Postgraduaten en Banaba’s geven geen recht op studietoelage.

 

Wil je op voorhand weten of je recht hebt? Contacteer de sociale dienst

Financiële zorgen?

Wil je meer weten over studietoelage, financiële tussenkomsten, kottoelage of  gespreide betaling?   Contacteer de sociale dienst.

 

Kan ik recht hebben op studietoelage als ik werken en studeren combineer? Als ik studeer via VDAB? En als ik avondonderwijs volg?

Ja,  zolang je aan de geldende voorwaarden voldoet. Je kan je studietoelage aanvragen via www.studietoelagen.be.

Waar vind ik meer informatie over sociaaljuridische zaken zoals Groeipakket, werken als student, belastingen…?

Je vindt veel informatie op www.centenvoorstudenten.be maar je kan ook terecht bij de sociale dienst.

Hoe contacteer ik de sociale dienst?