Overslaan en naar de inhoud gaan

Inschrijven

U bent hier

vragen in verband met inschrijven

Kan ik nog inschrijven voor academiejaar 2019-2020?

Wie wil inschrijven na 24 februari 2020, heeft eerst de toelating van de opleiding nodig. Neem contact op met de verantwoordelijken van je campus zoals hieronder vermeld:

campus leuven, heverlee of diest:

  • Campus DiestHertogstraat en Gasthuisberg: de trajectcoach van je opleiding (zie pagina Start Academiejaar  en kijk bij je gekozen opleiding onder de contactpersoon bij Vrijstellingen)
  • Campus Proximus en Sociale school: de opleidingsverantwoordelijke van je opleiding, zie overzicht

Nadien vervolledig je je inschrijving online
klik hier om online in te schrijven voor 2019-2020

campus diepenbeek, hasselt of genk:

Nieuwe studenten worden ingeschreven op de campus van de opleiding. Maak telefonisch een afspraak: 011 180 000.

Studenten die willen inschrijven voor het graduaat orthopedagogie of het graduaat maatschappelijk werk, dienen vóór de online inschrijving contact op te nemen met de opleiding (011 180 550)

klik hier om online in te schrijven voor 2019-2020

Wat is het verschil tussen een diploma-, een credit- en een examencontract?

Door je als student in te schrijven, sluit je een contract af met de hogeschool. Er zijn 3 types contracten:

  • een diplomacontract: dit is een inschrijving voor een opleiding, met het oog op het behalen van een diploma of getuigschrift. Bijvoorbeeld: inschrijving voor de opleiding ‘Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs’.

  • een creditcontract: dit is een inschrijving voor één of meerdere afzonderlijke opleidingsonderdelen, met het oog op het behalen van een creditbewijs voor die opleidingsonderdelen. Bijvoorbeeld: inschrijven voor het opleidingsonderdeel 'Sociale economie'.

  • een examencontract: wie inschrijft voor een examencontract verwerkt de leerstof uitsluitend via zelfstudie, en heeft niet alle voordelen verbonden aan het statuut van student. Inschrijven voor een examencontract kan voor een opleiding (met het oog op het behalen van een diploma) of één of meer  opleidingsonderdelen (met het oog op behalen van een creditbewijs voor die opleidingsonderdelen.

Welke steunmaatregelen zijn er voor studenten die werken en studeren?

Het kan zijn dat  je gebruik kan maken van enkele steunmaatregelen (Vlaams opleidingsverlof, opleidingscheques, ...) wanneer je werken en studeren combineert. 

Meer informatie vind je hier.

Vragen in verband met studiekosten, studiegeld,...

Wat kost studeren?

Naast het studiegeld, dien je ook rekening te houden met andere studiekosten zoals cursussen en boeken, activiteiten of andere studiebenodigdheden.

Ale je vragen over het financieren van je opleiding kan je stellen aan de sociale dienst.

Centen voor studenten is dé site waar je alles kunt terugvinden over je sociaal statuut als student en over de verschillende mogelijkheden om je studies te financieren.

Hoe worden de rekeningen van het studiegeld gecommuniceerd?

Je zal je rekeningoverzichten enkel nog per mail in je UCLL-mailbox ontvangen! Je kan er zelf voor kiezen om één extern mailadres toe te voegen. Je kan dat ingeven in het KULoket, studentendossier, tabblad financieel.

Op het moment van je (her)inschrijving krijg je een eerste rekeningoverzicht, waarin enkel het vast gedeelte, eventueel aangevuld met bus-, sport- en cultuurkaart, wordt aangerekend.
Bij goedkeuring van je ISP wordt het studiegeld berekend volgens aantal opgenomen studiepunten. Je ontvangt dan een volgend rekeningoverzicht per mail. Telkens er een wijziging aan je goedgekeurd ISP gebeurt, kan je een nieuw rekeningoverzicht ontvangen.

Heb ik recht op verminderd studiegeld?

Als je recht hebt op een studietoelage, ben je beursstudent heb je recht op verminderd studiegeld. Volg je een BaNaBa of postgraduaat, dab heb je geen recht op een studietoelage of verminderd studiegeld.

Studenten die geen studietoelage krijgen omwille van hun studieverleden of een te laag aantal opgenomen studiepunten, kunnen soms toch recht op verminderd studiegeld. Wend je hiervoor tot de sociale dienst.

Wat bedraagt het studiegeld voor studenten uit het secundair onderwijs die een creditcontract afsluiten?

Studenten die het laatste jaar secundair onderwijs volgen en die met een creditcontract voor maximaal 10 studiepunten inschrijven, betalen 50 % van het studiegeld van een beurstariefstudent.