Overslaan en naar de inhoud gaan

Intensieve zorgen
Werken en studeren
Postgraduaat

U bent hier

postgraduaat Gespecialiseerd in Intensieve Zorgen

Levenslang leren is één van de beleidsprioriteiten van UCLL. Tot voor kort kon je een aantal afgelijnde bachelors-na-bachelors (BaNaBa's) volgen binnen het programma Gezondheid. Maar door de uitrol van het 4-jarige curriculum Verpleegkunde, hervormen we onze BaNaBa’s nu naar postgraduaten, zoals dit Postgraduaat Gespecialiseerd in Intensieve zorgen

De postgraduaten 'Gespecialiseerd in ...'  zijn niet zomaar omgevormd… Ze zijn modulair!  Modulair?  Elk postgraduaat 'Gespecialiseerd in ...' bestaat uit 20 studiepunten oftewel 4 modules van elk 5 studiepunten. En bij de meeste postgraduaten ‘Gespecialiseerd in…’ mag jij één of meerdere module(s) zélf kiezen, helemaal op maat van jouw interesses en noden

rood = vaste module
blauw = vrije module

Modules

Benadering van patiënten met een acute respiratoire/ventilatoire problematiek (vaste module)

iets voor jou?

Omgang met acute of kritiek zieke patiënten betekent open staan voor klinische uitdagingen waarbij het uiterste van je gevraagd wordt qua kennis, proactief redeneren en snel en accuraat handelen. Dit vereist dan ook een doorgedreven, specialistische opleiding en training. 

wat leer je?

Deze module richt zich uitsluitend op de meer acute respiratoire en ventilatoire problematiek van patiënten op spoedgevallen en intensieve zorgen. Naast het belichten van pathofysiologie zal je je verdiepen in klinisch onderzoek en diagnostiek, beveiliging van de luchtweg en basic tot geavanceerde interventies die levensreddend zijn. Uiteraard gaat het hier om meer dan zuurstoftoediening en komt ook de toegang tot de luchtweg aan bod, kunstmatige ventilatie in al zijn vormen en modaliteiten. Bijzondere aandacht gaat eveneens naar de postacute fase met overgang naar weaning, extubatieprotocols en de stap naar longtransplantatie en bij patiënten met ernstig respiratoir/ventilatoir falen, ook thuisbeademing en monitoring. 

waarom deze module volgen?

Deze module richt zich -gezien de problematiek en behandelingsstrategieën- vooral op verpleegkundigen die (willen) werken op intensieve zorgen, PAZA of spoedgevallen.

wanneer?

AJ 2021-2022 - Semester 1 (tweewekelijks)

waar?

Campus Gasthuisberg Leuven 

meer info?

johan.asnong [at] ucll.be

Benadering van patiënten met een acute cardiale/hemodynamische problematiek (vaste module)

iets voor jou?

Omgang met acute of kritiek zieke patiënten betekent open staan voor klinische uitdagingen waarbij het uiterste van je gevraagd wordt qua kennis, proactief redeneren en snel en accuraat handelen. Dit vereist dan ook een doorgedreven, specialistische opleiding en training. 

wat leer je?

Spreken we over een module Cardio op spoedgevallen of Intensieve Zorgen, dan komt meestal de problematiek van infarct en reanimatie aan bod. Uiteraard gaat de basisproblematiek veel verder en is een combinatie van cardiaal falen, vormen van shock en de noodzaak tot agressief therapeutisch beleid om bij een patiënt in acute nood levensreddende handelingen te stellen.
Deze module is ook gebaseerd op de meer ernstige cardiale pathologie en wordt gestoffeerd met methoden van: diagnostiek, specifieke monitoring en bewaking, bespreking van gevorderde en complexe ritmestoornissen en de verderzetting van advanced life support. Je gaat hier hier via casuïstiek, simulatie-onderwijs en werkcolleges verdiepend in op het klinisch verloop, de complexiteit van observeren en behandelen.

waarom deze module volgen?

Deze module richt zich -gezien de problematiek en behandelingsstrategieën- vooral op verpleegkundigen die (willen) werken op intensieve zorgen, PAZA of spoedgevallen.

wanneer?

AJ 2021-2022 - Semester 2 (tweewekelijks)

waar?

Campus Gasthuisberg Leuven 

meer info?

johan.asnong [at] ucll.be

Benadering van patiënten met een acute neurologische/neurochirurgische problematiek (vaste module)

iets voor jou?

Omgang met acute of kritiek zieke patiënten betekent open staan voor klinische uitdagingen waarbij het uiterste van je gevraagd wordt qua kennis, proactief redeneren en snel en accuraat handelen. Dit vereist dan ook een doorgedreven, specialistische opleiding en training. 

wat leer je?

Opvang en benadering van patiënten met ernstige neurologische/neurochirurgische problematiek is meer dan enkel omgaan met coma en intracraniële bloedingen. Louter pathofysiologisch moet je ook kijken naar de problematiek van neurotrauma, spinale shock maar ook ernstige neuromusculaire aandoeningen zoals Guillain-Barré , MS of amyotrofe lateraalsclerose. Vermits ook psychiatrische ziektebeelden en psychotraumata deel uitmaken van de acute neurologische setting, leer je ook kijken naar risicostratificatie bij psychose, risico op zelfdoding en de problematiek van PTSS en debriefing bij traumatische events, en dat alles ook door de bril van de hulpverlener.

waarom deze module volgen?

Deze module richt zich -gezien de problematiek en behandelingsstrategieën- vooral op verpleegkundigen die (willen) werken op intensieve zorgen, PAZA of spoedgevallen.

wanneer?

AJ 2021-2022 - Semester 2 (tweewekelijks)

waar?

Campus Gasthuisberg Leuven 

meer info?

johan.asnong [at] ucll.be

Benadering van patiënten met een ernstige interne of gastro-intestinale problematiek (vrije module)

iets voor jou?

Omgang met acute of kritiek zieke patiënten betekent open staan voor klinische uitdagingen waarbij het uiterste van je gevraagd wordt qua kennis, proactief redeneren en snel en accuraat handelen. Dit vereist dan ook een doorgedreven, specialistische opleiding en training. 

wat leer je?

In deze module leer je over de problematiek van SIRS, MODS en andere complexe interne problemen.  Het klinkt helaas ernstig en leidt tot complexe invasieve behandelingsstrategieën. De pathofysiologie van homeostase, zuurbasestoornissen, falen van lever en/of nieren, maar ook falen van het immuniteitssysteem en hematologische ziektebeelden met uiteindelijk multisysteemfalen, passeren de revue.  Aangevuld met bijzondere behandelingen, waaronder ook complexe wondzorg, CVVH en beleid bij lever-/dunne darm- en niertransplantatie.

waarom deze module volgen?

Deze module richt zich -gezien de problematiek en behandelingsstrategieën- vooral op verpleegkundigen die (willen) werken op intensieve zorgen, PAZA of spoedgevallen.

wanneer?

AJ 2021-2022 - Semester 1 (tweewekelijks)

waar?

Campus Gasthuisberg Leuven 

meer info?

johan.asnong [at] ucll.be

deze module mag vervangen worden door:

 • Anesthesie
 • Klinisch redeneren acuut ziek kind

Zie Postgraduaat Advanced Health voor uitleg over bovenstaande modules.

Intensieve zorgen, iets voor jou?

wat?

Omgang met acute of kritiek zieke patiënten betekent open staan voor klinische uitdagingen waarbij het uiterste van je gevraagd wordt qua kennis, proactief redeneren en snel en accuraat handelen. Dit vereist dan ook een doorgedreven, specialistische opleiding en training. Met dit postgraduaat trachten we de brug te vormen tussen de verwachte basiskennis en vaardigheden voor de stabiele patiënt en de  bijzondere kennis, skills en vaardigheden die vereist zijn om veilig en accuraat te kunnen functioneren op een hoog-complexe intensieve zorgen afdeling. Theorie, praktijkvaardigheden en simulatie/casuïstiek zijn onherroepelijk verbonden aan dit basistraject voor verpleegkundigen, tewerkgesteld op een dienst Intensieve Zorgen. 

wie?

Je kan deelnemen aan dit postgraduaat als Verpleegkundige.  (HBO6 en HBO7  = specifieke instroom)
EVK’s zijn mogelijk indien je beschikt over “eerder verworven kwalificaties” op basis van andere vervolgopleidingen.

waar?

Campus Gasthuisberg

hoe?

Kort samengevat, heb je om de twee weken les; modules zijn verdeeld over 2 semesters en verspreid over AJ 2021-2022.  (Als je 1 module per semester opneemt, heb je om de twee weken les. Neem je twee modules op per semester heb je iedere week les.)

meer info?

johan.asnong [at] ucll.be

kostprijs? €400 per module

Je kan dit postgraduaat ook volgen binnen het stelsel van Vlaams Opleidingsverlof
Klik op de link om te kijken of je al dan niet in aanmerking komt.

pierino.verrando [at] ucll.be ((link sends e-mail))karen.vansteenkiste [at] ucll.be ((link sends e-mail))(link sends e-mail)

goed om weten!

Wens je een Bijzondere Beroepstitel "verpleegkundige gespecialiseerd in de intensieve en spoedgevallenzorg" aan te vragen, dan kan je in dit modulair systeem ook je programma verder uitrollen met 30 studiepunten klinisch onderwijs, aanvullende leerinhouden of eigen keuzes tot 60 studiepunten:

 • Benadering van patiënten met een acute respiratoire/ventilatoire problematiek (5SP)
 • Benadering van patiënten met een acute cardiale/hemodynamische problematiek (5SP)
 • Benadering van patiënten met een acute neurologische/neurchirurgische problematiek (5SP)
 • Benadering van patiënten met een ernstige interne of gastro-intestinale problematiek (5SP)
 • Acute geneeskunde en spoedgevallenzorg (5SP)
 • Klinisch onderwijs I (10SP)
 • Klinisch onderwijs II (10SP)
 • Klinisch onderwijs III (10SP)
 • Vrij te kiezen module (5SP)

Schriftelijke annulering is mogelijk uiterlijk twee weken vóór aanvangsdatum. Een administratieve kost zal aangerekend worden. Bij een latere annulering blijft de deelnameprijs integraal verschuldigd. Vervanging van de deelnemer is mogelijk mits voorafgaande schriftelijke verwittiging.