Overslaan en naar de inhoud gaan

Veel organisaties realiseren hun maatschappelijke doelstellingen via groepswerk. Denk maar aan leefgroepen, klasgroepen, teams, actiegroepen, projectgroepen, zelfhulpgroepen, supervisiegroepen en leergroepen. Met dit postgraduaat willen we geen enkele kans onbenut laten die kan leiden tot meer zelf- en groepsontwikkeling. 

In 2015-2016 hebben 2 medewerkers vanuit langdurige zorg OPZC Rekem bij UCLL het postgraduaat ervaringsgericht ontwikkelen in groepen  gevolgd. Van meet af aan en waar mogelijk hebben beiden hun kennis en ervaring gedeeld en ze schaven deze nog dagdagelijks bij. Mooi om te zien.We zijn enthousiast over de inhoud en de meerwaarde van de opleiding voor teams en in de begeleiding van patiënten en bewoners.

Mien Linssen, programacoördinator Langdurige Zorg, OPZC Rekem 

Inhoud

Met dit postgraduaat versterken we groepsbegeleiders in het toepassen van ervaringsleren, ten einde hun groep en elk groepslid vooruit te helpen in hun ontwikkeling. Drie focussen geven kleur aan ervaringsgericht ontwikkelen in groepen:

We verbreden de actiemogelijkheden van ervaringsleren door naast outdoor & adventure ook in te zetten op muzisch werken, werken met paarden, koken, creatief en beeldend werken, sport, natuurbeleving en werken met dynamics.

We zoeken de innoverende praktijken binnen het brede veld van ervaringsleren op. En tonen dit via begeesterende lesgevers en projectwerk in de tweede module.

Tenslotte maken we van dit postgraduaat zelf een sterke ervaringsgerichte leeromgeving. We realiseren zoveel mogelijk ervaringsleren binnen een opleidingscontext: keuze voor drie meerdaagsen, inspirerende lesgevers uit de praktijk, projectwerk op de werkvloer met coaching. We begrenzen het studiewerk tot de aangegeven sessies, zo kiezen we bewust niet voor leergroepen buiten de lessen.

Flyer Postgraduaat Ervaringsgericht ontwikkelen in groepen