Overslaan en naar de inhoud gaan

programma

De opleiding zal alle aspecten van hartfalen belichten. Enerzijds worden acuut , chronisch en eind stadium hartfalen en anderzijds de pathofysiologie, de diagnosestelling en de behandeling toegelicht. Bijkomend worden thema’s aangehaald rond juridische, ethische en psychosociale aspecten evenals communicatieve vaardigheden en motivationele gesprekstechnieken.

De theoretische inzichten kunnen in verschillende praktijken teruggekoppeld worden d.m.v. stage in algemene en universitaire ziekenhuizen en eerstelijnspraktijken in Vlaanderen.

Daarnaast kan een kandidaat zich verdiepen in enkele aspecten van de hartfalenzorg door de keuzelesdagen. De docenten zullen voornamelijk gebruik maken van casuïstiek om een koppeling te maken tussen theorie en praktijk. 

Het postgraduaat heeft een waarde van 20 studiepunten verdeeld over 5 modules:

  • Module 1: De persoon met acuut hartfalen
  • Module 2: De persoon met chronisch hartfalen intra muros
  • Module 3: De persoon met chronisch hartfalen extra muros
  • Module 4: De persoon met eindstadium hartfalen
  • Module 5: Klinische hartfalenpraktijk

Programma in detail en kalender 2019-2020

Opgelet!  Wijzigingen aan het programma zijn steeds mogelijk.

Het postgraduaat wordt ingericht in het Nederlands, echter is het noodzakelijk om voldoende leesvaardig te zijn in het Engels om alle lesinhouden te begrijpen (bv. lespresentaties en wetenschappelijke literatuur).

De evaluatie van het postgraduaat gebeurt per module tijdens de januari en juni examenzittijd.

Het getuigschrift “Postgraduaat in hartfalen” wordt uitgereikt aan de cursist die minstens 90% van al de lessen heeft bijgewoond en geslaagd is voor de examens en stage.