Overslaan en naar de inhoud gaan

Programma 2020-2021

De deelnemers worden begeleid door gedreven (gast)docenten - voornamelijk lactatiedeskundigen IBCLC -  met vakinhoudelijke expertise via voordrachten, praktijkgerichte werkcolleges, vaardigheidstrainingen, casuïstiek en het elektronisch leerplatform.

Er is steeds mogelijkheid tot individueel opzoekingswerk. Daarnaast dient de deelnemer tijd in te plannen voor zelfstudie.
 Na het theoretisch gedeelte volgt een externe stage van 75 uren.
Op het einde van de stageperiode levert  de deelnemer een stage verslaggeving in. Als afronding van deze opleiding dient de deelnemer een paper te schrijven over een actueel lactatiekundig probleem, onderbouwd met nieuwe wetenschappelijke onderzoeken. Hiermee levert de deelnemer een duidelijk bewijs dat nieuwe inzichten en ideeën m.b.t.. borstvoeding kunnen opgezocht worden en verwerkt voor de praktijk.

Het postgraduaat wordt ingericht in het Nederlands, echter is het noodzakelijk om voldoende leesvaardig te zijn in het Engels om alle lesinhouden te begrijpen (bv. het lezen van wetenschappelijke literatuur).

De evaluatie van het postgraduaat gebeurt door een schriftelijk en mondeling examen in juni. Het postgraduaat wordt afgesloten met een presentatie van een wetenschappelijke paper die in kleine groep wordt uitgewerkt.

Dit postgraduaat is een goede voorbereiding op de deelname aan het IBLCE.

Het programma bestaat uit 26 SP en is verdeeld over 5 modules.​

Module

SP

 

Lactatiekunde basis 10  
Lactatiekunde als professional 8  
Stage 4  
EBP: Wetenschappelijke literatuurstudie en praktijk 4