Overslaan en naar de inhoud gaan

Werken en studeren

U bent hier

Je wil een totaal nieuwe wending geven aan je loopbaan? 
Je werkt deeltijds en hebt tijd om er een graduaats- of bacheloropleiding bij te nemen?
Je werkt momenteel niet, maar hebt ambitie om aan het hoger onderwijs te beginnen?
Je hebt reeds een bachelor- of masterdiploma en bent aan het werk maar je wil bijscholen of heroriënteren? We hebben verschillende banaba’s en postgraduaten die je kan combineren met je huidige job.

Dankzij flexibele trajecten kan je op je eigen tempo een diploma/getuigschrift behalen.

Hieronder vind je enkele steunmaatregelen waar je mogelijk gebruik van kan maken.

Vlaams opleidingsverlof

Iedere werknemer die voor minstens 50 % tewerkgesteld is in de privésector in Vlaanderen, heeft het recht om afwezig te zijn van het werk met behoud van loon om een opleiding te volgen. Elke voltijdse werknemer heeft per academiejaar recht op maximum 125 uren Vlaams opleidingsverlof. Werk je deeltijds? Dan wordt het maximum van 125 uren herberekend in overeenstemming met je tewerkstellingspercentage.

Werknemers krijgen maximaal 4u Vlaams opleidingsverlof per studiepunt. Voor een graduaatsopleiding is dit 6u per studiepunt tot en met academiejaar 2021-2022.

Creditcontracten komen in aanmerking voor 4 uren per studiepunt. Examencontracten komen niet in aanmerking.

Een regelmatige aanwezigheid tijdens de contacturen is niet vereist, wel een deelname aan het examen.

Bezorg je attest van inschrijving vóór 31 oktober of binnen de 15 dagen na inschrijving aan je werkgever.

Meer informatie over o.a. de aanvraag vind je hier.

Betaald educatief verlof

Voor wie tewerkgesteld is in de privésector in Brussel, kan gebruik maken van betaald educatief verlof. Betaald educatief verlof is een recht om afwezig te zijn van het werk met behoud van loon om een opleiding te volgen.

Je moet per academiejaar ingeschreven zijn voor minimum 32 contacturen in een diplomacontract. Je krijgt enkel verlof voor de contacturen, niet voor stages, werkplekleren, bachelorproef en examens. Een regelmatige aanwezigheid tijdens de contacturen is vereist. Je mag niet meer dan 10 % ongewettigd afwezig zijn.

Het maximum aantal uren ligt op 100 uren per academiejaar, behalve wanneer de lessen en werkuren samenvallen, dan wordt het aantal verhoogd tot 120 uren. Indien de opleiding voorbereidt op een knelpuntberoep, kan het aantal oplopen tot maximum 180 uren.

Laat ons voor 15 oktober, of bij latere inschrijving binnen 15 dagen na inschrijving, weten dat je gebruik wil maken van betaald educatief verlof. Je ontvangt een getuigschrift van regelmatige inschrijving wat je vervolgens bezorgt aan je werkgever.

Meer informatie over o.a. de aanvraag vind je hier.

Opleidingscheques

Vlaamse opleidingscheques zijn een digitaal betaalmiddel waarmee je als werknemer je persoonlijk aandeel in de directe kosten van je opleiding kan betalen. Het bedrag aan opleidingscheques bedraagt maximum 500 euro per academiejaar, waarvan  250 euro  eigen aandeel en 250 euro tussenkomst van de Vlaamse overheid.

De opleidingscheques zijn zes maanden geldig vanaf de datum waarop ze uitgegeven zijn. De totale waarde van de aangeboden cheques mag niet groter zijn dan het totaalbedrag van de directe opleidingskosten. Meer informatie en de aanvraagprocedure vind je op de website van de Vlaamse overheid.

De digitale opleidingscheque mail je ons zo snel mogelijk door:

  • campus Leuven, Heverlee, Diest: studiegeld.leuven [at] ucll.be
  • campus Diepenbeek, Hasselt, Genk: studiegeld.limburg [at] ucll.be

Belangrijke opmerkingen:

  • Boeken en cursussen kan je bij UCLL niet betalen met opleidingscheques. Wij werken hiervoor samen met een externe partner. Vraag dus enkel opleidingscheques aan voor het bedrag van je studiegeld.
  • Twijfel je of je in aanmerking komt voor een studietoelage, laat dit dan eerst berekenen, vooraleer je een opleidingscheque aanvraagt. UCLL kan geen opleidingscheques terugbetalen.

KMO-portefeuille

De kmo-portefeuille is een maatregel waardoor je als ondernemer financiële steun krijgt voor de aankoop van diensten - opleidingen - die de kwaliteit van je onderneming verbeteren. Ben je werknemer in een KMO, informeer dan bij je werkgever of jouw opleiding deels via KMO-portefeuille betaald kan worden.

Meer informatie vind je terug op de website van  het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen.

Onze erkenningsnummers:
UC Leuven DV.O103479
UC Limburg DV.O100443

Een subsidieaanvraag kan worden ingediend tot 14 kalenderdagen na de effectieve start van de opleiding.

Laat ons hier weten dat je KMO-portefeuille aanvraagt. Vervolgens ontvang je een factuur op naam van je werkgever of onderneming .

Factuur op naam van werkgever/eigen onderneming

Wens je een factuur op naam van je werkgever of je eigen onderneming, laat ons dit hier weten.

 

Statuut werkstudent

Combineer je je studies met een tewerkstelling van minstens 80 uren per maand? Dan kan je in aanmerking komen voor het UCLL-statuut van werkstudent. Dit statuut kan je faciliteiten geven die je ondersteunen om studeren te combineren met je job.

Weet dat de opleidingen in een werktraject zo flexibel georganiseerd worden dat de combinatie werken en studeren haalbaar is. Aanvragen van het statuut werkstudent en van extra faciliteiten zijn in deze opleidingen doorgaans niet meer nodig.

Meer informatie over o.a. de aanvraag van het statuut vind je hier.

Studeren via VDAB

Als je werkloos bent en geen diploma secundair of hoger onderwijs hebt, kan je via VDAB voltijds gaan studeren. Wat zijn de voordelen?

  • Je behoudt je uitkering tijdens je studie.
  • Je inschrijvingsgeld en leermateriaal worden terugbetaald.
  • Je komt in aanmerking voor vergoedingen, zoals een verplaatsingsvergoeding.
  • Je leert een beroep aan dat een grote kans biedt op werk.

Op de website van de VDAB vind je een overzicht van de studies die je kan volgen. Het zijn studies die erkend zijn door VDAB en die leiden naar een knelpuntberoep. Dit betekent dat ze een grote kans op werk bieden.

Tijdkrediet en loopbaanonderbreking

Onder bepaalde voorwaarden kan je je arbeidsprestaties verminderen of je loopbaan tijdelijk onderbreken om te studeren:

  • werk je in de privésector dan is er de mogelijkheid om tijdskrediet met motief op te nemen voor het volgen van een opleiding, met een  onderbrekingsuitkering van de RVA; werk je in Vlaanderen, dan kan je bovenop de uitkering van de RVA nog een extra aanmoedigingspremie, krijgen, het Vlaams opleidingskrediet
  • bij de overheid bestaat de mogelijkheid om loopbaanonderbreking op te nemen;  voor personeelsleden van de administraties en openbare instellingen die afhangen van de Vlaamse overheid is dat onder de vorm van Vlaams Zorgkrediet.

Opleidingen A-Z

Een overzicht van onze opleiding werken en studeren van A tot Z.

Gezondheid

Een overzicht van onze opleidingen werken en studeren binnen het interessegebied Gezondheid.

Lerarenopleiding

Een overzicht van onze opleidingen werken en studeren binnen het interessegebied Lerarenopleiding.

Management

Een overzicht van onze opleidingen werken en studeren binnen het interessegebied Management.

Technologie

Een overzicht van onze opleidingen werken en studeren binnen het interessegebied Technologie.

Welzijn

Een overzicht van onze opleidingen werken en studeren binnen het interessegebied Welzijn.