Overslaan en naar de inhoud gaan

Heb je ooit gekozen voor een studie waarin je niet verder wil en is leraar worden een (oude) droom? Ben je al aan het werk, maar wil je je heroriënteren en leraar worden? Heb je vroeger niet de kans gekregen of genomen om verder te studeren, maar nu wil je wel gaan voor een bachelordiploma leraar?

Ben je al leraar, maar wil je ook leraar worden voor een ander onderwijsniveau? 
Wil je deeltijds kunnen blijven werken tijdens deze studie ?

Dan biedt UC Leuven-Limburg in Diepenbeek jou de mogelijkheid om leraar te worden via een traject voor volwassenen en werkstudenten. 
Deze opleidingen richten zich tot al diegenen die geboeid zijn door het begeleiden van het leerproces van kinderen en jongeren. We richten ons tot iedereen die het prettig vindt om zelfstandig zijn weg uit te stippelen, graag onderzoekend bezig is en zo zijn kennisniveau optilt...

Met andere woorden: deze opleiding stuurt studenten aan, ondersteunt ze en geeft ze richting om zelf aan de slag te gaan. In deze opleiding staan zelfsturing, creativiteit en kritische zin centraal omdat leerkrachten dit ook aan kinderen moeten doorgeven.

Instromen in de opleiding

Deze opleiding is gericht op volwassenen en niet op de student die onmiddellijk na zijn studies secundair onderwijs naar het hoger onderwijs gaat. Het gevolg hiervan is dat de achtergrond van onze studenten zeer divers is. We bieden daarom verschillende modeltrajecten aan die rekening houden met jouw vooropleiding:

  • Heb je enkel een diploma van het secundair onderwijs behaald, dan duurt de opleiding 4 jaar: je start in de dagopleiding en kan na 1 jaar overschakelen naar de avondopleiding. Dan duurt het traject nog 3 jaar, zodat je je opleiding, inclusief de stage, kan combineren met een deeltijdse job.
  • Indien je het hele traject in de dagopleiding zou volgen, studeer je voltijds en kan je na 3 jaar afstuderen.
  • Ben je in het bezit van een ander bachelor- of masterdiploma, dan kan je ineens in de avondopleiding starten en leraar worden in 3 jaar: 1ste bachelor, 2de bachelor en afstudeerjaar.
  • Indien je als bachelor of master de specifieke lerarenopleiding behaald hebt, kan je je traject verkorten tot 2 jaar, op advies van de klassenraad van januari.
  • Voor wie al een bachelor leraar behaalde en met een andere doelgroep wil werken, duurt de avondopleiding 2 jaar: 2de bachelor en afstudeerjaar.

Hoogst behaalde diploma

Studiepunten

Opleidings-jaren

Programma

Diploma Secundair Onderwijs

180 SP

4

Programma
(het eerste jaar wordt enkel in dagonderwijs ingericht)

Bachelor/Master

+/- 120 SP

3

Programma

Bachelor/Master + Specifieke Lerarenopleiding

+/- 105 SP

3

Programma

Bachelor Leraar

+/- 80 SP

2

Programma

 

Studenten kunnen naast deze modeltrajecten nog eventueel een bijkomende vraag stellen naar studietijdvermindering door het inzetten van EVK (elders verworven kwalificaties). Dit kan leiden tot een persoonlijk traject.

Opleiding

Leren en leven zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Bijgevolg is het leerproces voor iedereen anders. Daarom vinden we het belangrijk dat je op basis van je eigen sterktes en zwaktes zelf kiest en bepaalt welk praktijktraject je volgt. In de leergroepen word je ondersteund bij het leren kijken naar jezelf en het ontwerpen van je persoonlijke traject.

We willen bezig zijn met de essentie van leraar zijn en die is dezelfde of je nu met kleuters of lagere schoolkinderen werkt. Daarom zit je voor sommige vakken samen met de andere opleiding.

De contacturen met begeleiders en docenten zijn beperkt. Deze contacturen zijn slechts een schakeltje in het geheel van het onderwijsleerproces. Daarnaast zijn zelfstudie, leren in en door de praktijk en e-learning belangrijke componenten. Het is dus van belang dat je jezelf stuurt en de discipline opbrengt om zelfstandig leerinhouden te verwerven.

Het theoretisch leren en het leren in en door de praktijk gaan hand in hand. Daarom vinden we het belangrijk dat je van bij de aanvang van deze opleiding bezig kan zijn in de praktijk. Dit betekent concreet dat iedere student gedurende een jaar verbonden is aan een school en minstens een halve dag per week ervaringen opdoet in de praktijk. Werkplekleren staat bij ons dus centraal.

In deze opleiding word je niet bij het handje genomen: we verwachten dat je zelf initiatieven neemt in functie van je eigen ontwikkeling. Je wordt beschouwd als een lerende volwassene die zichzelf vragen stelt en actief op zoek gaat naar antwoorden.