Dé lerarenopleiding kleuteronderwijs in Limburg | UCLL

Welkom in onze Warme School

Als Warme School willen we dat iedereen goed in zijn vel zit: jij als student en ook je begeleiders. Samen zorgen we voor een warme sfeer en een context waarin iedereen zichzelf beter leert kennen en zichzelf kan zijn. Wanneer je in je element bent, gaat leren immers vlotter.

 • Je wordt vanaf dag 1 opgenomen in een warme leer- en leefgemeenschap van studenten uit de drie opleidingsjaren.
 • Een klein, vast docententeam ondersteunt je drie jaar lang. Je begeleiders dagen je uit om je grenzen te verleggen en nieuwe leerkansen aan te grijpen, vanuit wie je bent en wat je nodig hebt.
 • Samen bouwen we zo aan een ‘Generatie Veerkracht’: kinderen en jongeren die met vertrouwen de uitdagingen aangaan van het leven binnen en buiten de school.
   
Vorige Volgende

Kwaliteitsvolle relaties

In de opleiding kom je terecht in een hecht (leer)nest. Studenten en begeleiders leven en leren lange tijd samen op de campus in open leerruimtes. Je kernbegeleiders kennen je kernkwaliteiten en ondersteunen je om ze verder te ontplooien. Ze zijn nieuwsgierig naar wie jij bent en wie je wil zijn, als leerkracht en als persoon. Daarom nemen we in onze warme school de tijd om jou echt te leren kennen gedurende je volledige opleiding. We zijn er immers van overtuigd dat warme relaties ook leiden tot betere prestaties.

 • Studenten uit de 3 opleidingsjaren werken en leren samen in een klasgroep
 • Klein team vaste kernbegeleiders ondersteunen gedurende de hele opleiding
 • Docenten en studenten zijn samen verantwoordelijk voor het leren en leven op de campus
 • ‘Sticky campus’: de leeromgeving is gericht op ontmoeten

Waarderende begeleiding

In onze warme school krijg je veel kansen om te tonen wie je bent en wat je kan. Je wordt uitgedaagd om je grenzen te verleggen in een omgeving waar fouten maken mag. Vaste kernbegeleiders volgen je leerproces, je welbevinden en betrokkenheid van dichtbij op. Doorheen het jaar word je op verschillende momenten en manieren geëvalueerd en geven medestudenten en begeleiders vertrouwen en stimulerende feedback. Zo worden evaluatiemomenten leermomenten en kan je groeien als persoon en als kleuterleraar.

 • Evaluatie met feedback op verschillende momenten doorheen een jaar; een cijfer krijg je pas op het einde van een jaar 
 • Evaluatie met feedback in verschillende vormen (bv. portfolio, blogbericht, presentatie, Ted-talk, padlet, workshop…)
 • Evaluatie met feedback via verschillende perspectieven (o.m. medestudenten, kernbegeleiders, kleuterleraren…)
 • 3 jaar lang dezelfde opleidingsonderdelen en dus tijd om te oefenen en te groeien
 • Je krijgt een actieve rol in de evaluatie

Praktijkgerichte opleiding 

In de opleiding gaan we uit van concrete praktijksituaties die dicht aansluiten bij je eigen ervaringen en bij het beroep van een kleuterleraar. De kernbegeleiders bieden theorie aan die je helpt om te leren uit je praktijkervaringen. Uitdagende en gevarieerde opdrachten uit de klaspraktijk versterken je motivatie om individueel en in groep te leren. Je krijgt zo uitgebreid de kans om de verschillende aspecten van het lerarenberoep te ontdekken en te oefenen.

 • 6 kerntaken van een kleuterleraar als opleidingsonderdelen (en geen aparte schoolvakken)
 • Elk jaar en elk opleidingsonderdeel verschillende opdrachten
 • Elke maand een week in de kleuterschool
 • Ervaren kleuteronderwijzers als deel van de kernteams
We staan écht dichtbij jou. We kijken naar jou als persoon, niet als nummer. We hebben oog voor jouw welbevinden en jouw behoeften op elk moment en volgen jouw groei- en leerproces van kortbij op.

Kathleen Roosen
Kernbegeleider 

Studieprogramma Diepenbeek

Volgens ons heeft een kleuterleraar 6 kerntaken. Dat zijn de 6 opleidingsonderdelen die elk jaar terugkomen, met gedurende 3 jaar elk jaar verschillende  opdrachten.

1. Samen kinderen zien

Is de leeromgeving voor alle kinderen krachtig genoeg? Worden alle kinderen in mijn klas voldoende uitgedaagd in hun competenties? Krijgen alle kinderen in mijn klas voldoende warmte, zorg en stimulans? Als leraar breng je je klas in beeld op het vlak van welbevinden, betrokkenheid, competenties en specifieke zorgvragen.

2. Samen verwonderd zijn

Je leeft je als leraar in in de manier waarop kinderen de wereld ontdekken en begrijpen. Kinderen hebben van nature immers een grote exploratiedrang. In dit opleidingsonderdeel dagen we je uit om zelf terug in voeling te komen met die kinderlijke nieuwsgierigheid. Je verwondert je over de wereld, exploreert je omgeving, en dit vanuit (je eigen) onderzoeksvragen. Je leert ook vertrouwen in je eigen ontwikkelingskracht.

3. Een krachtige leeromgeving ontwerpen

Kleuters zijn heel gedreven om de wereld rondom hen te leren kennen. In een kleuterklas zorgen we daarom voor een krachtige, gevarieerde leeromgeving, die kleuters steeds opnieuw uitnodigt tot onderzoeken, ontdekken en dingen uitproberen. Als leraar stimuleer je het leren en ontwikkelen van kinderen. Je zorgt voor een positief en veilig klasklimaat, een rijk spelaanbod en betekenisvolle activiteiten. Je houdt hierbij rekening met de noden en behoeften van de kinderen in je klas. Je werkt doelgericht en met kennis van zaken aan een leeromgeving waarin alle domeinen van de ontwikkeling tot hun recht komen zodat de kleuters er vinden wat nodig is voor hun ontwikkeling.

4. Spelen met kinderen

Een kind is puur natuur, bruisend, fladderend, een kind leeft en leert spelend. Kinderen die geboeid spelen, die in flow zijn, kunnen zich optimaal ontwikkelen. Als leerkracht ga je dan ook met de nodige aandacht en zorg om met het spel van kinderen. Dit betekent dat je inzicht hebt in de ontwikkeling van spel, dat je kijkt met openheid en vanuit gelijkwaardigheid naar het spel van kinderen én dat je op zoek gaat naar mogelijkheden om het spel van kinderen te ondersteunen. 

5. Ik, jij en wij

Wie we zelf zijn als mens is van grote invloed op de kinderen die we begeleiden. Daarom zijn zelfbewustzijn, zelfregulering,  sociaal bewustzijn, relatievaardigheden en het vermogen om weloverwogen beslissingen te nemen levensvaardigheden die in de rugzak van elke leerkracht horen te zitten. In dit opleidingsonderdeel helpen we je op weg om jezelf beter te leren kennen en veerkrachtig te reageren. Je treedt op een warme wijze in relatie met jezelf en anderen. Je neemt verantwoordelijkheid op voor jezelf en voor anderen. Je neemt initiatief en ontwikkelt een onderzoekende en creatieve houding.

lieze & arden gingen aan de slag bij wens ambulancezorg vzw

6. Leer-kracht zijn

In elk opleidingsjaar doe je een heel jaar lang praktijkervaring op in eenzelfde kleuterklas. Je leert zo de kleuters en de klas- en schoolwerking goed kennen. Bijna elke maand is er een volledige praktijkweek, met een langere eindstage aan het einde van het jaar. In de stageschool word je door een vaste mentor begeleid. Je krijgt veel oefenkansen om geleidelijk je grenzen te verleggen.

Tijdens je studies neem je elk jaar een aantal van deze opleidingsonderdelen (OPO's) op. Elk OPO heeft een eigen ECTS-fiche. ECTS staat voor European Credit Transfer System. In zo’n fiche kom je te weten wat de inhoud van een opleidingsonderdeel is, welke onderwijsleeractiviteiten bij dit vak horen (denk aan een taak, stage, les, leermateriaal …) en hoe dit onderdeel geëvalueerd zal worden.

Bekijk de ECTS-fiches

De vele veilige oefenkansen, de focus op zelfreflectie, de kansen om te ondernemen en samen te werken met anderen geven mij het gevoel dat ik met een goed gevulde rugzak vol leerrijke ervaringen uit de opleiding in het kleuteronderwijs kon stappen.

Valérie Engelen
Oud-studente

Trajecten op maat

Avondonderwijs Campus Diepenbeek

Je kan via avondonderwijs in Diepenbeek leraar kleuteronderwijs worden. Je volgt 2 à 3 avonden per week en 1 zaterdag per maand les, en loopt vanaf het begin van de opleiding een halve dag per week stage op in een kleuterschool.

 

6 goede redenen om te kiezen
voor de UCLL lerarenopleiding

1. Het verschil maken: bijdragen aan de wereld, moving minds and hearts

Als leraar heb je impact op de wereld. Je kan positieve verandering teweegbrengen. Je kan kinderen en jongeren helpen die het moeilijk hebben. Je zal zinvol werk doen. Als leraar beïnvloed je de samenleving op een positieve manier. Aan UCLL word je echt goed voorbereid om dat verschil te maken.

2. Open-minded: ruimdenkendheid, inclusie, diversiteit

In de lerarenopleiding zal je alle genders vinden, alle leeftijden, verschillende socio-economische achtergronden, verschillende vooropleidingsniveau’s, verschillende levensbeschouwingen, verschillende nationaliteiten, … Hieruit leiden we op tot ruimdenkende leraren, open-mindedness en wereldburgerschap.

3. Samenwerken: community, face-to-face verbinding

Voor ons is persoonlijk contact belangrijk, face-to-face verbinding, menselijke interactie en samenwerking. Onderwijs maak je samen: met leerlingen, met collega-leerkrachten, met ouders, met leerlingbegeleiders, ... Daarom is leren samenwerken zo belangrijk.

4. Persoonlijke ontwikkeling: vakkennis en memorabele ervaringen

Je zal persoonlijk en professioneel groeien, ontwikkelen, jezelf ontplooien, snel vooruitgaan door te ervaren, door uitdagingen, door acties, door te DOEN, door praktijk, door zelf creatief en innovatief te mogen denken, met ondersteuning van docenten, mentoren en coaches.

5. Authenticiteit en individuele expressie

Wij hechten veel belang aan jouw individualiteit en anders zijn. We zoeken naar jouw authentieke persoonlijkheid en gaan aan de slag met jouw unieke talenten en kwaliteiten. We maken geen eenheidsworst van onze studenten, maar sterke, authentieke en unieke leraren.

6. Mentaal welzijn: respect en dialoog

Je krijgt les van docenten die expert zijn in hun vak en jou tegelijk emotionele steun bieden in de vorm van respect, empathie, begrip, dialoog, zorgzaamheid, vriendelijkheid en verbondenheid. Je krijgt hulp en steun op vlak van je studie en je emotioneel welzijn van docenten, studentencoaches, taalcoaches, studiecoaches, …

Kleuterkrokuskamp 2023

In de krokusvakantie organiseerden 50 studenten van het 1ste, 2de en 3de jaar zelf een Kleuterkrokuskamp op campus Diepenbeek voor 80 kleutertjes:

Snaps & getuigenissen van oud-studenten

In de opleiding wordt alles praktisch aangepakt. Je leert wat je écht nodig hebt. Ik heb de voorbije 3 jaar zóveel leerkansen gekregen. Daardoor voel ik me helemaal klaar om in het werkveld te stappen.

Sarah Caltabellotta
Oud-studente

Campus Diepenbeek

Campus Diepenbeek biedt plaats aan 4000 studenten verspreid over verschillende gebouwen. Centraal staat een nieuwe lestoren van 6000 m² met een modern leercentrum, mediatheek, nieuwe aula's en klaslokalen, ontmoetings- en werkplekken voor studenten. Er is een centraal gelegen restaurant met warme maaltijden, vers belegde broodjes, pasta’s en pizza’s, snacks en meer aan studentenprijzen. En je kan gebruik maken van een Starbucks Coffee Lounge, een Basic-Fit, heel veel groene ruimte en een dakterras van 530 m² voor ontspanning en sociaal contact.

Agoralaan, gebouw R
3590 Diepenbeek

Deze opleiding kan je ook volgen aan campus Diest en aan Heverlee.

Heb je interesse?

Kom dan zeker naar een van onze infomomenten!

Heb je daarna nog vragen?

Contacteer kathleen.roosen@ucll.be

Registreer voor de nieuwsbrief

Wil je af en toe een e-mail ontvangen met de laatste nieuwtjes uit de opleiding?
Dat kan! Laat je gegevens hier achter.

BLIJF OP DE HOOGTE

Kleuteronderwijs Diepenbeek, iets voor jou?

Opleiding te volgen op
Opleidingstype
Eerstvolgende infodag

Kwaliteitszorg

Hogeschool UCLL staat bekend om de kwaliteit van haar opleidingen. We willen er zeker van zijn dat onze studenten de beste kansen hebben op de arbeidsmarkt.
Meer informatie over onze Kwaliteitszorg

Download de kwaliteitsfiche van deze opleiding: