Opleiding Leraar Islamitische godsdienst _ voorstelling

Wil je je verdiepen in de levensvisie en de rijke diversiteit binnen de islam? Wil je kinderen of jongeren helpen bij het leren en beleven van de islam vanuit de betrouwbare bronnen en hen de rijkheid ervan laten voelen zodat ze er wijsheid en inspiratie uit kunnen putten? Met dit diploma op zak, ben je helemaal klaar om voor de klas te staan als inspirerende, creatieve en vernieuwende leraar islamitische godsdienst.

Op een interactieve manier gaan we samen op zoek naar de basis van het islamitische geloof en ontdek je de bredere filosofie. Daarnaast ontwikkel je alle praktische vaardigheden die essentieel zijn voor leraren. Je studeert in een ruimdenkende omgeving waar studenten centraal staan, waar verschillen een meerwaarde zijn en waar innovatieve didactische materialen ontwikkeld en gedeeld worden.

Achteraf blijkt dat ik maar een beperkte kennis had van de islam. De hele leuke opleidingsperiode heeft mij doen groeien, zowel in mijn geloof als in wat ik deel met mijn leerlingen.
Merve Sahin

Merve Şahin
Oud-studente en islamleraar

Wat komt er in de opleiding aan bod?

Opleidingsfase 1

Siera & Achlaq: Levensgeschiedenis en zeden van de profeet Mohammed

Je bestudeert en analyseert het leven van de profeet Mohammed (vzmh) op een niet-traditionele wijze gericht op: de historische context, didactische inzichten, goed gedrag en zeden, en het verband met actuele thema’s.

Aqida: Geloofsleer

Je onderzoekt de term het geloof en de geloofsprincipes van de Islamitische Godsdienst in brede zin en bestudeert de verschillende geloofopvattingen. Je ontdekt dat de essentie van het volmaakte geloof volgens de islam, zich ontwikkelen tot een goede mens is.

Kalam: Theologie

Je ontdekt de rijke diversiteit binnen de islam en verbreedt je kennis rond de verschillende stromingen, waarom en op welke manier deze tot stand zijn gekomen. Je verwerft inzichten die je zal helpen om op een professionele wijze les te geven in een diverse islamklas.

Qoranisch Arabisch

Je leert omgaan met de Qoranverzen waarbij de focus ligt op het begrijpen, correct lezen en op een juiste manier overgaan tot de analyse en interpretatie ervan. Je oefent je in het vertalen van de Qoranverzen naar de leefwereld van de jongeren.

Didactisch Atelier  

Je maakt kennis met het leerplan Islamitische Godsdienst. Je maakt activerende lesvoorbereidingen die naast kennisoverdracht de affectieve lesdoelstellingen nastreven. Je maakt kennis met ICT-tools waarmee je leerinhouden op een boeiende manier kan overbrengen en toetsen. Je leert de gespreksvormen om op een gepaste wijze in interactie te treden met de leerlingen. Je oefent je in het spelenderwijs en verhalenderwijs leren. Je ontwerpt didactische spellen die bruikbaar zijn in de islamles. Je reflecteert kritisch over je eigen lesvoorbereidingen en die van je medestudenten. Je bereidt je voor op de stage die je in het tweede semester zal lopen.

Siera & Achlaq: Levensgeschiedenis en zeden van de profeet Mohammed

Je bestudeert en analyseert het leven van de profeet Mohammed (vzmh) op een niet-traditionele wijze gericht op: de historische context, didactische inzichten, goed gedrag en zeden, en het verband met actuele thema’s.

Aqida: Geloofsleer

Je onderzoekt de term het geloof en de geloofsprincipes van de Islamitische Godsdienst in brede zin en bestudeert de verschillende geloofopvattingen. Je ontdekt dat de essentie van het volmaakte geloof volgens de islam, zich ontwikkelen tot een goede mens is.

Kalam: Theologie

Je ontdekt de rijke diversiteit binnen de islam en verbreedt je kennis rond de verschillende stromingen, waarom en op welke manier deze tot stand zijn gekomen. Je verwerft inzichten die je zal helpen om op een professionele wijze les te geven in een diverse islamklas.

Qoranisch Arabisch

Je leert omgaan met de Qoranverzen waarbij de focus ligt op het begrijpen, correct lezen en op een juiste manier overgaan tot de analyse en interpretatie ervan. Je oefent je in het vertalen van de Qoranverzen naar de leefwereld van de jongeren.

Didactisch Atelier  

Je maakt kennis met het leerplan Islamitische Godsdienst. Je maakt activerende lesvoorbereidingen die naast kennisoverdracht de affectieve lesdoelstellingen nastreven. Je maakt kennis met ICT-tools waarmee je leerinhouden op een boeiende manier kan overbrengen en toetsen. Je leert de gespreksvormen om op een gepaste wijze in interactie te treden met de leerlingen. Je oefent je in het spelenderwijs en verhalenderwijs leren. Je ontwerpt didactische spellen die bruikbaar zijn in de islamles. Je reflecteert kritisch over je eigen lesvoorbereidingen en die van je medestudenten. Je bereidt je voor op de stage die je in het tweede semester zal lopen.

Islam als extra onderwijsvak was de beste keuze die ik kon maken! De inhoudelijke vakken hebben mijn denkkaders verruimd en nieuwe perspectieven gegeven in het leven. Ik ben héél blij dat ik dat nu ook kan meegeven aan mijn leerlingen!

Samira Oualach
Oud-studente en islamleraar

Opleidingsfase 2

Fiqh

Je leert de onderdelen, de onderwerpen en de basisprincipes van Fiqh. Je bestudeert de islamitische rituelen met het oog op de verdiensten ervan. Je ontdekt de achterliggende bedoelingen van de godsdienstige praktijken. Je ziet het belang van  de waardenopvoeding in de Islam en de invloed van de rituelen hierop in.

Hadith

Je leert welk systeem ontwikkeld werd door Hadithgeleerden om betrouwbare bronnen te onderscheiden. Je maakt kennis met de verschillende soorten Hadithliteratuur. Je onderzoekt de relevante ahadith die hanteerbaar zijn volgens de leerdomeinen van het leerplan Islamitische Godsdienst. Je leest en interpreteert de uitspraken en de verhalen uit de ahadith.

Qoran 1

Je bestudeert de vastlegging, de basisonderwerpen, de delen en de kenmerken van de Qoran. Je onderzoekt de soorten exegeses van de Qoran.

Qoran 2

Je leest, memoriseert en interpreteert de korte hoofdstukken uit de Qoran. Je verdiept je in het vertalen van de hoofdstukken naar de leefwereld van de leerlingen.

Didactisch Atelier

Je maakt kennis met de interlevensbeschouwelijke competenties en dialoog. Je leert de principes van empathische dialoog. Je ontwikkelt een interlevensbeschouwelijk project uit met je medestudenten en voert deze uit in een secundaire school tijdens de gezamenlijke lessen. Je bestudeert het differentiëren en de evaluatievormen.

Fiqh

Je leert de onderdelen, de onderwerpen en de basisprincipes van Fiqh. Je bestudeert de islamitische rituelen met het oog op de verdiensten ervan. Je ontdekt de achterliggende bedoelingen van de godsdienstige praktijken. Je ziet het belang van  de waardenopvoeding in de Islam en de invloed van de rituelen hierop in.

Hadith

Je leert welk systeem ontwikkeld werd door Hadithgeleerden om betrouwbare bronnen te onderscheiden. Je maakt kennis met de verschillende soorten Hadithliteratuur. Je onderzoekt de relevante ahadith die hanteerbaar zijn volgens de leerdomeinen van het leerplan Islamitische Godsdienst. Je leest en interpreteert de uitspraken en de verhalen uit de ahadith.

Qoran 1

Je bestudeert de vastlegging, de basisonderwerpen, de delen en de kenmerken van de Qoran. Je onderzoekt de soorten exegeses van de Qoran.

Qoran 2

Je leest, memoriseert en interpreteert de korte hoofdstukken uit de Qoran. Je verdiept je in het vertalen van de hoofdstukken naar de leefwereld van de leerlingen.

Didactisch Atelier

Je maakt kennis met de interlevensbeschouwelijke competenties en dialoog. Je leert de principes van empathische dialoog. Je ontwikkelt een interlevensbeschouwelijk project uit met je medestudenten en voert deze uit in een secundaire school tijdens de gezamenlijke lessen. Je bestudeert het differentiëren en de evaluatievormen.

Opleidingsfase 3

Geïntegreerde 
leerstofmodule

Je ontwikkelt een educatief pakket rond een maatschappelijk thema waarin de interlevensbeschouwelijke competenties en dialoog aan bod komen. Je draagt bij tot het organiseren van een studiedag/webinar samen met je medestudenten en docent.

Geïntegreerde 
leerstofmodule

Je ontwikkelt een educatief pakket rond een maatschappelijk thema waarin de interlevensbeschouwelijke competenties en dialoog aan bod komen. Je draagt bij tot het organiseren van een studiedag/webinar samen met je medestudenten en docent.

Islamitische godsdienst studeren is naast diep inzicht en ruime kennis opdoen over de islam, elkaar ook leren begrijpen, een open houding aannemen en verantwoordelijkheid opnemen t.o.v. de medemens.
Semra Coban Studente islamitische godsdienst

Semra Coban
Studente islamitische godsdienst

Traject opties

Trajecten om de onderwijsbevoegdheid islamitische godsdienst te behalen

  • Werkstudenten (islamleerkrachten) kunnen de lessen volgen dankzij de organisatie van de Blended Learning ( een combinatie van contactonderwijs, afstandonderwijs en live sessies) vanuit Campus Diepenbeek.
  • Heb je een diploma secundair onderwijs ? Dan kan je de educatieve bachelor Secundair Onderwijs volgen van 180 studiepunten. Je combineert islamitische godsdienst met een ander onderwijsvak. Voor het onderwijsvak islamitische godsdienst volg je de ondervermelde vakken.
  • Heb je  een bachelor- of masterdiploma zonder lesbevoegdheid?  Dan volg je alle inhoudelijke en didactische vakken van het onderwijsvak islamitische godsdienst én de verkorte educatieve bachelor Secundair Onderwijs van 60 studiepunten.
  • Heb je al een lerarendiploma?  Dan kan je in  één jaar tijd  alle inhoudelijke en didactische vakken van het onderwijsvak islamitische godsdienst volgen en je stage lopen. Je kan ook spreiden over twee jaar.

Sfeerbeelden van de studiedag "ict tools en didactische spelen" 

Op deze studiedag op 28 maart 2019 voor leerkrachten islam secundair onderwijs werden de rechten van de mens op een interactieve manier uitgewerkt.  Na die studiedag richtten 6 enthousiaste oud-studenten de werkgroep Teachers of islam op. Zij bieden een uitgebreid gamma aan nieuwe didactische materialen voor lessen islamitische godsdienst in het lager- en secundair onderwijs.

Naast het leren over de islam, hechten wij evenzeer belang aan de motivering ervan. Daarom nemen wij ook een onderzoekende houding en durven wij kritisch te reflecteren door zaken in vraag te stellen.

Leyla Elmaci
Studente leraar islamitische godsdienst

Heb je nog vragen?

Contacteer jouw docent rechtstreeks!

Tezcan Türkben studeerde master islamitische theologie aan de universiteit Marmara, Turkije. Nadat zij haar lerarenopleiding diploma behaalde begon zij met het geven van islamitische godsdienst in verschillende lagere en secundaire scholen. Sinds 15 jaar doceert zij vakdidactische en vakinhoudelijke vakken islamitische godsdienst in de lerarenopleiding. Ze behaalde in april 2021 haar doctoraat in Hadithwetenschap.

Joris Lambrechts
Opleidingsverantwoordelijke (Limburg)
Steven Verjans
Opleidingsverantwoordelijke (Limburg)
Nick Goemaere
Opleidingsverantwoordelijke (Limburg)