Via Project Algemene Vakken (PAV) / Maatschappelijke Vorming (MAVO) worden in alle graden van de arbeidsmarktfinaliteit de traditionele vakken zoals geschiedenis, aardrijkskunde, Nederlands, wiskunde en natuurwetenschappen niet altijd apart, maar geïntegreerd gegeven. Aan de hand van maatschappelijk actuele thema’s en projectmatig, vakoverschrijdend werken leren jongeren de basisinhouden van die vakken en de bijhorende taal-, reken- en sociale vaardigheden op een heel concrete en functionele manier.

Project algemene vakken _ Actualiteit afbeelding Ukraine

Een goede leraar PAV / MAVO vertrekt vanuit de actuele polemieken en hete hangijzers in de maatschappij (denk aan de coronapandemie, de oorlog in Oekraïne, migratie, ...) en in het leven van de jongeren zelf (zoals de betaalbaarheid van brandstof, een job vinden, seksualiteit, ...). Je onderzoekt de wereld samen met je leerlingen vanuit wat zij nu meemaken dichtbij of veraf: Wat is er precies aan de hand? Hoe zijn we in deze situatie terecht gekomen? Wat is de geopolitieke of historische achtergrond? Wat kunnen we eruit leren?  Je biedt kaders en kapstokken om de actualiteit te begrijpen.

Leerlingen gaan een aantal weken aan de slag met een complex actueel thema. Daarbij is er steeds aandacht voor taal (bv. presenteren in correct Nederlands, een mening professioneel formuleren), functionele rekenvaardigheid (bv. een grafiek lezen), aardrijkskundige kennis, inzicht in historische stromingen die geleid hebben tot de wereld nu, ... Als leraar PAV / MAVO leer je jongeren de wereld te begrijpen, nuance te zien, met kennis van zaken over complexe thema's te spreken, kritisch te kijken, weerbaar te zijn, ...

Je vertrekt daarvoor niet vanuit een handboek, maar je gaat zelf met jouw creativiteit en nieuwsgierigheid aan de slag met de actualiteit en de thema's die jongeren vandaag bezighouden. Je zet daarbij in op reflectie, coöperatief leren, interactieve werkvormen en boeiende lessen.

Wat komt er in de opleiding aan bod?

Naast de algemene vorming en praktijkstages bestudeer je aan de hand van de actualiteit een variatie van thema’s uit de vakken Nederlands, geschiedenis, aardrijkskunde, wiskunde, …

Dit onderwijsvak PAV wordt ENKEL aangeboden in AVONDOPLEIDING in Diepenbeek. Je diploma behaal je in 2 à 4 jaar afhankelijk van je vooropleiding en je traject.   Lees meer…

Opleidingsfase 1

Nederlands

Je verdiept je in de basisregels van spelling, in correct gebruik van leestekens, in de toepassing van Standaardnederlands en de verschillen met dialect en tussentaal en je leert taalonzuiverheden vermijden.

Actualiteit en geschiedenis

Je maakt kennis met de algemene opbouw van de geschiedenis: historische periodes, scharniermomenten, volkeren, belangrijke personen, conflicten, … Daarnaast leer je het verhaal van België kennen: de evolutie van de Kelten tot de Belgen, de hedendaagse Belgische staatsstructuur, de verschillende ideologische stromingen en politieke partijen, hun belangrijkste standpunten en bekendste leden.

Rekenkundige en aardrijkskundige vaardigheden 

Voor het deel aardrijkskundige vaardigheden kijken we naar aardrotatie, aardrevolutie, kaartlezen, klimatogrammen, bevolking(sdichtheid), oppervlakte, vegetatie, klimaat en reliëf in België, rivieren, zeeën, gebergtes en landen in Europa, en de belangrijkste mijlpalen en instellingen van de Europese Unie in verbinding met actuele EU-kwesties.

Voor het deel rekenkundige vaardigheden gaan we aan de slag met hoofdrekenen, afronden van kommagetallen, rekenkundig gemiddelde, procentberekening, breuken, schaal, interestberekening, metend rekenen, tabellen, grafieken, en probleemoplossend denken.

Thema: Mens en milieu 

Je onderzoekt de milieu- en klimaatproblematiek: de belangrijkste oorzaken van klimaatverandering, de hoofdrolspelers in het klimaatdebat, de gevolgen van klimaatverandering, de mogelijke maatregelen om het klimaatvraagstuk aan te pakken en de complexiteit ervan, en de bijhorende morele vraagstukken.

Nederlands

Je verdiept je in de basisregels van spelling, in correct gebruik van leestekens, in de toepassing van Standaardnederlands en de verschillen met dialect en tussentaal en je leert taalonzuiverheden vermijden.

Actualiteit en geschiedenis

Je maakt kennis met de algemene opbouw van de geschiedenis: historische periodes, scharniermomenten, volkeren, belangrijke personen, conflicten, … Daarnaast leer je het verhaal van België kennen: de evolutie van de Kelten tot de Belgen, de hedendaagse Belgische staatsstructuur, de verschillende ideologische stromingen en politieke partijen, hun belangrijkste standpunten en bekendste leden.

Rekenkundige en aardrijkskundige vaardigheden 

Voor het deel aardrijkskundige vaardigheden kijken we naar aardrotatie, aardrevolutie, kaartlezen, klimatogrammen, bevolking(sdichtheid), oppervlakte, vegetatie, klimaat en reliëf in België, rivieren, zeeën, gebergtes en landen in Europa, en de belangrijkste mijlpalen en instellingen van de Europese Unie in verbinding met actuele EU-kwesties.

Voor het deel rekenkundige vaardigheden gaan we aan de slag met hoofdrekenen, afronden van kommagetallen, rekenkundig gemiddelde, procentberekening, breuken, schaal, interestberekening, metend rekenen, tabellen, grafieken, en probleemoplossend denken.

Thema: Mens en milieu 

Je onderzoekt de milieu- en klimaatproblematiek: de belangrijkste oorzaken van klimaatverandering, de hoofdrolspelers in het klimaatdebat, de gevolgen van klimaatverandering, de mogelijke maatregelen om het klimaatvraagstuk aan te pakken en de complexiteit ervan, en de bijhorende morele vraagstukken.

Ik heb voor PAV gekozen omdat ik eigenlijk interesse heb in alle vakken: wiskunde, taal, economie, actualiteit, wetenschappen. Het mooie is dat je een actueel onderwerp kan nemen en er tal van verschillende aspecten van kan uitdiepen om zo de leerlingen in het beroepsonderwijs klaar te stomen voor het werkveld en het 'echte' leven.

Charlotte Clijsters
Studente PAV

Opleidingsfase 2

Actualiteit en geschiedenis 

Via projectwerk verwerf je inzicht in de algemene politieke, historische en geografische kaders om de actualiteit te begrijpen. En je verdiept je in de Eerste Wereldoorlog, Tweede Wereldoorlog en de Koude Oorlog.

Thema: Intertekstualiteit 

Een boeiende tocht doorheen de hoogtepunten uit de culturele geschiedenis. Niet enkel verkennen we iconen als Da Vinci, Warhol, Brueghel en literaire en cinematografische meesterwerken als The Raven (Poe), Heer der Vliegen (Golding) , Psycho (Hitchcock) en Nosferatu (Murnau); we ontdekken ook hoe deze cultuur uit het verleden de huidige cultuur zwaar beïnvloedt. 

Politiek, Nederlands en actualiteit

Je analyseert actuele (politieke) dossiers op een genuanceerde manier a.d.h.v. politieke, historische en geografische kaders. Daarbij is er specifieke aandacht voor spelling, standaardtaal, interpunctie en taalverrijking.

Thema: Koude Oorlog & Beeldkritiek

Er zijn op dit ogenblik weinig items zo actueel als de Koude Oorlog. De kwatongen die al jaren beweren dat dit conflict niet echt werd beëindigd door de Val van de Berlijnse Muur kregen gelijk: er woedt weer een oorlog tussen Moskou en Washington. Tijdens het thema “Koude Oorlog” ontleden we via de populaire cultuur uit deze periode (strips, popsongs, films, computer games) het conflict tot op het bot. Oftewel: wat leren Suske & Wiske, Sting en South Park ons over de vorige én de huidige Koude Oorlog ?

De moderne mens heeft zich vereenzelvigd met de identiteit van consument. Het spreekt dan ook voor zich dat de massamedia en propagandamachines zich de laatste decennia gespecialiseerd hebben in de meest verfijnde trucjes om ons te manipuleren. De strijd om onze meningen en ons koopgedrag neemt zo’n grote proporties aan dat het onderscheid tussen feit en fictie, tussen news en fake news alsmaar waziger wordt. Het thema “Beeldkritiek” levert een aantal broodnodige handvatten om door de bomen terug het bos te zien. We leren de meest voorkomende manipulatietechnieken herkennen en ontmaskeren en worden doorgewinterde fact checkers.

Actualiteit en geschiedenis 

Via projectwerk verwerf je inzicht in de algemene politieke, historische en geografische kaders om de actualiteit te begrijpen. En je verdiept je in de Eerste Wereldoorlog, Tweede Wereldoorlog en de Koude Oorlog.

Thema: Intertekstualiteit 

Een boeiende tocht doorheen de hoogtepunten uit de culturele geschiedenis. Niet enkel verkennen we iconen als Da Vinci, Warhol, Brueghel en literaire en cinematografische meesterwerken als The Raven (Poe), Heer der Vliegen (Golding) , Psycho (Hitchcock) en Nosferatu (Murnau); we ontdekken ook hoe deze cultuur uit het verleden de huidige cultuur zwaar beïnvloedt. 

Politiek, Nederlands en actualiteit

Je analyseert actuele (politieke) dossiers op een genuanceerde manier a.d.h.v. politieke, historische en geografische kaders. Daarbij is er specifieke aandacht voor spelling, standaardtaal, interpunctie en taalverrijking.

Thema: Koude Oorlog & Beeldkritiek

Er zijn op dit ogenblik weinig items zo actueel als de Koude Oorlog. De kwatongen die al jaren beweren dat dit conflict niet echt werd beëindigd door de Val van de Berlijnse Muur kregen gelijk: er woedt weer een oorlog tussen Moskou en Washington. Tijdens het thema “Koude Oorlog” ontleden we via de populaire cultuur uit deze periode (strips, popsongs, films, computer games) het conflict tot op het bot. Oftewel: wat leren Suske & Wiske, Sting en South Park ons over de vorige én de huidige Koude Oorlog ?

De moderne mens heeft zich vereenzelvigd met de identiteit van consument. Het spreekt dan ook voor zich dat de massamedia en propagandamachines zich de laatste decennia gespecialiseerd hebben in de meest verfijnde trucjes om ons te manipuleren. De strijd om onze meningen en ons koopgedrag neemt zo’n grote proporties aan dat het onderscheid tussen feit en fictie, tussen news en fake news alsmaar waziger wordt. Het thema “Beeldkritiek” levert een aantal broodnodige handvatten om door de bomen terug het bos te zien. We leren de meest voorkomende manipulatietechnieken herkennen en ontmaskeren en worden doorgewinterde fact checkers.

Opleidingsfase 3

Geïntegreerde leerstofmodule

We gaan in op filosofische paradigma's m.b.t. de welvaartsstaat, sociale media, drang naar status, onderwijs, opvoeding, relaties, geluk, ... Je werkt een genuanceerd, taalkundig correct essay uit over een actueel thema (zoals de ecologische of vluchtelingencrisis) door de ogen van verschillende filosofen.

Geïntegreerde leerstofmodule

We gaan in op filosofische paradigma's m.b.t. de welvaartsstaat, sociale media, drang naar status, onderwijs, opvoeding, relaties, geluk, ... Je werkt een genuanceerd, taalkundig correct essay uit over een actueel thema (zoals de ecologische of vluchtelingencrisis) door de ogen van verschillende filosofen.

Wat kan je doen met je diploma?

Het vak PAV is een hoofdvak in de 2de en 3de graad van de arbeidsmarktgerichte finaliteit. MAVO wordt gegeven in de 1ste graad. Dat betekent dat je kan lesgeven in het 1ste tot het 7de jaar van het vroegere beroepsonderwijs. Een leraar geeft het vak PAV 5 à 6 uur per week. De richtingen waar je terecht komt zijn heel divers en afhankelijk van de school. Dit kunnen richtingen zijn zoals bouw, hout, mechanica, maar ook richtingen als kantoor, verzorging-voeding, …

Heb je nog vragen?

Contacteer jouw docent rechtstreeks!

Jan Swerts behaalde een master in de Germaanse Talen aan de KU Leuven. Sinds 2001 doceert hij  aan de UCLL Lerarenopleiding.  Daarnaast is Jan pianist en componist.

Joris Lambrechts
Opleidingsverantwoordelijke (Limburg)
Steven Verjans
Opleidingsverantwoordelijke (Limburg)
Nick Goemaere
Opleidingsverantwoordelijke (Limburg)