Leraar secundair onderwijs worden: trajecten op maat | UCLL

Verschillende trajecten

Heb je een diploma secundair onderwijs? Openvouwen
Heb je een bachelor- of masterdiploma? Openvouwen
Heb je een bachelor- of masterdiploma én een specifieke lerarenopleiding? Openvouwen

Leraar of niet?

Diploma?

Jouw traject

1

Je bent nog geen leraar.

Je hebt een diploma secundair onderwijs of graduaatsdiploma (HBO5).

Je volgt de educatieve bachelor in het Secundair Onderwijs (met 2 onderwijsvakken) van 180 studiepunten in Diepenbeek (dag- of avondopleiding) of Heverlee (dagopleiding).

2

Je bent nog geen leraar.

Je hebt wel een bachelor of master.

Je volgt de educatieve bachelor in het Secundair Onderwijs (met 2 onderwijsvakken) van max. 180 studiepunten in Diepenbeek (dag- of avondopleiding) of Heverlee (dagopleiding) met  vrijstellingen.

3

Je bent al leraar.

Je hebt een diploma secundair onderwijs of graduaatsdiploma (HBO5) + SLO/GBP .

Je volgt de educatieve bachelor in het Secundair Onderwijs (met 2 onderwijsvakken) van max. 180 studiepunten in Diepenbeek (dag- of avondopleiding) of Heverlee (dagopleiding) met mogelijke vrijstellingen.

4

Je bent al leraar.

Je hebt een (educatieve) bachelor Kleuter-, Lager of Secundair onderwijs , educatieve master of (verkorte) educatieve bachelor.

Je volgt de educatieve bachelor in het Secundair Onderwijs (met 2 onderwijsvakken) van max. 95 studiepunten in Diepenbeek (dag- of avondopleiding) of Heverlee (dagopleiding).

5

Je bent al leraar.

Je hebt een (educatieve) bachelor Kleuter-,  Lager of Secundair onderwijs, educatieve master of (verkorte) educatieve bachelor.

Je volgt de educatieve bachelor in het Secundair Onderwijs (met 1 extra onderwijsvak) van max. 49 studiepunten in Diepenbeek (dag- of avondopleiding) of Heverlee (dagopleiding).

6

Je bent nog geen leraar.

Je hebt wel een bachelor of master.

Je volgt de verkorte educatieve bachelor in het Secundair Onderwijs (zonder onderwijsvakken) van 60 studiepunten in Diepenbeek (dag- of avondopleiding) of Heverlee (dag- of avondopleiding).

7

Je bent nog geen leraar.

Je hebt een diploma Secundair Onderwijs of graduaatsdiploma (HBO5) en min. 3 jaar nuttige beroepservaring.

Je volgt de educatieve graduaatsopleiding (zonder onderwijsvakken) in het Secundair Onderwijs van 90 studiepunten in Diepenbeek (dag- of avondopleiding) of Heverlee (dag- of avondopleiding).

Leraar of niet?

1

Je bent nog geen leraar.

2

Je bent nog geen leraar.

3

Je bent al leraar.

4

Je bent al leraar.

5

Je bent al leraar.

6

Je bent nog geen leraar.

7

Je bent nog geen leraar.

Diploma?

1

Je hebt een diploma secundair onderwijs of graduaatsdiploma (HBO5).

2

Je hebt wel een bachelor of master.

3

Je hebt een diploma secundair onderwijs of graduaatsdiploma (HBO5) + SLO/GBP .

4

Je hebt een (educatieve) bachelor Kleuter-, Lager of Secundair onderwijs , educatieve master of (verkorte) educatieve bachelor.

5

Je hebt een (educatieve) bachelor Kleuter-,  Lager of Secundair onderwijs, educatieve master of (verkorte) educatieve bachelor.

6

Je hebt wel een bachelor of master.

7

Je hebt een diploma Secundair Onderwijs of graduaatsdiploma (HBO5) en min. 3 jaar nuttige beroepservaring.

Jouw traject

1

Je volgt de educatieve bachelor in het Secundair Onderwijs (met 2 onderwijsvakken) van 180 studiepunten in Diepenbeek (dag- of avondopleiding) of Heverlee (dagopleiding).

2

Je volgt de educatieve bachelor in het Secundair Onderwijs (met 2 onderwijsvakken) van max. 180 studiepunten in Diepenbeek (dag- of avondopleiding) of Heverlee (dagopleiding) met  vrijstellingen.

3

Je volgt de educatieve bachelor in het Secundair Onderwijs (met 2 onderwijsvakken) van max. 180 studiepunten in Diepenbeek (dag- of avondopleiding) of Heverlee (dagopleiding) met mogelijke vrijstellingen.

4

Je volgt de educatieve bachelor in het Secundair Onderwijs (met 2 onderwijsvakken) van max. 95 studiepunten in Diepenbeek (dag- of avondopleiding) of Heverlee (dagopleiding).

5

Je volgt de educatieve bachelor in het Secundair Onderwijs (met 1 extra onderwijsvak) van max. 49 studiepunten in Diepenbeek (dag- of avondopleiding) of Heverlee (dagopleiding).

6

Je volgt de verkorte educatieve bachelor in het Secundair Onderwijs (zonder onderwijsvakken) van 60 studiepunten in Diepenbeek (dag- of avondopleiding) of Heverlee (dag- of avondopleiding).

7

Je volgt de educatieve graduaatsopleiding (zonder onderwijsvakken) in het Secundair Onderwijs van 90 studiepunten in Diepenbeek (dag- of avondopleiding) of Heverlee (dag- of avondopleiding).

Twijfel je over jouw traject? Wil je weten hoeveel vrijstellingen je kan meenemen? Neem contact op met een trajectcoach.

Extra onderwijsbevoegdheid

Nederlands niet-huistaal

Je kan in één academiejaar een extra onderwijsbevoegdheid NT2 op campus Hertogstraat behalen. Hiermee kan je Nederlands aan anderstaligen geven in een OKAN-klas. Het basisstudietraject omvat 45 studiepunten (vrijstellingen voor leraren Nederlands). De opleiding is praktijkgericht en wetenschappelijk onderbouwd. Naast een grondige verdieping in didactiek rond onthaal- en taalversterkend onderwijs loop je stage in het brede werkveld van een NT2-leraar. Check de ECTS-fiche.

Wie zich graag breder oriënteert in meertalige didactiek of een rol wil opnemen als taalcoördinator en expert in meertaligheid op school, kan het volledige programma (60 studiepunten) van de banaba Meertalig Onderwijs opnemen. Zo verwerf je niet alleen de extra onderwijsbevoegdheid, maar ook een tweede bachelordiploma.

Andere vakken

Alle andere onderwijsvakken uit het aanbod van de dagopleiding kan je ook als extra onderwijsbevoegdheid volgen en op één jaar afronden.

Werken en studeren

Wil je nog een extra onderwijsbevoegdheid behalen terwijl je overdag werkt? De avondopleiding in Diepenbeek biedt 6 onderwijsvakken aan: biologie, Engels, Frans, Nederlands, project algemene vakken en wiskunde. Daarnaast kan je het onderwijsvak islamitische godsdienst op woensdagmiddag en/of zaterdagvoormiddag  volgen. Ook project kunstvakken is combineerbaar met een job. Een extra lesbevoegdheid kan je in het avondonderwijs op minimum 2 jaar afronden.